Wybrano siedemnastu nauczycieli szkół podstawowych i piętnastu nauczycieli szkół ponadpodstawowych, będących laureatami konkursu „Kierunek – innowacja”.

Konkurs polegał na przygotowaniu przez nauczyciela opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej przez niego w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 działalności innowacyjnej, stworzonego za pośrednictwem kreatora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.zpe.gov.pl.

Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały: zastosowane nowatorskich rozwiązań, oryginalna forma opisu działalności innowacyjnej, innowacyjny pomysł na wykorzystanie w działalności innowacyjnej narzędzi cyfrowych, techniczna prezentacja opisu.

Laureatami konkursu zostali:

DOLNOŚLĄSKIE:

- Zespół Szkolno‑Przedszkolny w Serbach, Pani Magdalena Marysiak,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu, Pani Edyta Chomiaczewska;

KUJAWSKO‑POMORSKIE:

- Zespół Szkół Specjalnych w Koronowie, Pani Danuta Daczkowska,

- IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu, Pan Krzysztof Hennig;

LUBELSKIE:

- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, Pan Przemysław Sujka,

- Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, Pani Anna Ewa Soria;

LUBUSKIE:

- Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach, Pani  Joanna Duszyńska‑Sokołowska;

ŁÓDZKIE:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku,  Pani  Aleksandra Groszek‑Solecka*,

- Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi, Pani Barbara Pilas*,

- XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi, Pani Magdalena Wojciechowska;

*  w kategorii szkół podstawowych obydwa zgłoszenia uzyskały taką samą liczbę punktów

MAŁOPOLSKIE:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabawie, Wał‑Ruda, Pani Wioletta Dzik,

- I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, Pan Dariusz Markiewicz;

MAZOWIECKIE:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pro Futuro z oddziałami dwujęzycznymi w Warszawie, Blizne Łaszczyńskiego, Pan Robert Baca,

- I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, Pan Mateusz Kacprowski;

OPOLSKIE:

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej‑Curie w Niemodlinie, Pani Joanna Lelek,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, Pan Piotr Kocierz;

PODKARPACKIE:

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli, Pani Elżbieta Śliz,

- Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu, Pan Tomasz Bandrowicz;

PODLASKIE:

- Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach, Pani Paulina Pruszyńska,

- Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej w Białymstoku, Pan  Tomasz Grzegorz Buczkowicz;

POMORSKIE:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie, Pani Iwona Hallmann,

- Technikum Nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół Nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie,

- Technikum Nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół Nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, Pan Andrzej Michalik;

ŚLĄSKIE:

- Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku‑Białej, Pani Magdalena Rychwińska,

- Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, Pani Mirosława Dyka‑Płonka;

ŚWIĘTOKRZYSKIE:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pawłowie, Pani Marzena Bracka,

- V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach, Pani Magdalena Słoma;

WARMIŃSKO‑MAZURSKIE:

- Szkoła Podstawowa w Galwieciach, Pani  Małgorzata Bitowska,

- Szkoła Cosinus w Olsztynie, Pan Adam Sękowski;

WIELKOPOLSKIE:

- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, Pani  Katarzyna Śliwińska,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, Pan  Franciszek Olejniczak;

ZACHODNIOPOMORSKIE:

- Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie, Pani  Małgorzata Sandułow,

- Prywatne Technikum w Szczecinie, Pani Iryna Hyrylovska.

Informacja o terminie i miejscu podsumowania konkursu zostanie przekazana laureatom na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu do konkursu oraz telefonicznie.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida