Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Konkurs dla znawców baśni

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna treść przeczytanych baśni.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • czytać ze zrozumieniem polecenia,

 • wypowiadać się na zadany temat,

 • rozwiązać krzyżówkę,

 • ocenić własną odpowiedź.

c) Postawy

Uczeń respektuje reguły gry oraz zasady fair play.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: gra dydaktyczna – konkurs

Forma: praca indywidualna

3. Środki dydaktyczne

Zestawy pytań konkursowych, karta z nazwiskami uczniów do zapisywania punktów, krzyżówka (praca domowa)

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje uczniów z zasadami konkursu wiedzy na temat baśni (przebieg, punktacja). Przed lekcją rozcina pytania do etapu ustnego. Wyznacza ucznia, który będzie zapisywał uzyskane przez uczestników punkty na zbiorczej karcie wyników.

b) Faza realizacyjna

Konkurs wiedzy na temat baśni przebiega w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. Podczas części pierwszej uczniowie dostają jednakowy zestaw trzech pytań, na które odpowiadają pisemnie na kartkach (załącznik 1). Następnie nauczyciel odczytuje prawidłowe rozwiązania, a uczniowie samodzielnie oceniają swoje odpowiedzi, przyznając sobie odpowiednią liczbę punktów. W drugim etapie uczniowie kolejno losują pytania, po chwili zastanowienia odczytują pytania i udzielają na nie odpowiedzi (załącznik 2). Każdy uczestnik odpowiada na dwa pytania.

c) Faza podsumowująca

Po zakończeniu konkursu nauczyciel podlicza punkty i ocenia uczestników, według ustalonych wcześniej zasad (ocenami lub drobnymi nagrodami) oraz zadaje pracę domową.

5. Bibliografia

 1. Andersen H. Ch., Baśnie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1979.

 2. Dobrowolska H., Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy czwartej szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 1999.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Załącznik 1

Pytania do etapu pisemnego:

 1. W jaki sposób powstawał śnieg w baśni „Pani Zamieć”?

 2. Wymień trzy zwierzęta, które były ministrami Króla Smoków w baśni „Perła jaśniejąca w mroku”.

 3. Wymień dwa fantastyczne wydarzenia z dowolnej baśni.

Załącznik 2

Pytania do etapu ustnego:

 1. Jaką nagrodę dostała pasierbica od pani Zamieci za dobrą pracę?

 2. W jaki sposób dziewczyna dostała się do domku pani Zamieci?

 3. Jak została ukarana za lenistwo córka wdowy w baśni „Pani Zamieć”?

 4. Jak nazywał się brzydki, ale mądry bohater baśni Charlesa Perrault?

 5. Jaki dar dostał od wróżki Knyps z Czubkiem?

 6. Jakie zadanie dała braciom córka Króla Smoków?

 7. Jak zakończyła się baśń „Perła jaśniejąca w mroku”?

 8. W jakim kraju rozgrywa się akcja baśni „Pantofelek pięknej Rodopis”?

 9. W jaki sposób Rodopis zgubiła pantofelek?

 10. Za kogo przebrał się diabeł w baśni „Pan Twardowski na Księżycu”?

 11. Jak nazywała się karczma, w której zatrzymał się diabeł z Twardowskim?

 12. W jaki sposób Twardowski uwolnił się od diabła w baśni „Pan Twardowski na Księżycu”?

 13. Jak skończyła się baśń „Pan Twardowski na Księżycu”?

 14. Dlaczego wszyscy dali się nabrać oszustom w baśni „Nowe szaty cesarza”?

 15. Jak zakończyła się baśń „Nowe szaty cesarza”?

 16. Kogo zabrała ze sobą Rodopis do pałacu faraona?

 17. Jak skończyła się baśń „Knyps z Czubkiem”?

 18. Co uzdrowiło cesarza z baśni „Słowik”?

 19. Czym się różnił ptak z baśni Andersena od zwykłych słowików?

 20. Dlaczego sztuczny słowik nie mógł pomóc cesarzowi?

 21. W jaki sposób stokrotka znalazła się w klatce ze skowronkiem?

 22. Jak skończyła się baśń „Stokrotka”?

b) Zadanie domowe

Rozwiąż baśniową krzyżówkę

1

2

3

4

5

6

7

8

 1. Bohater baśni porwany przez diabła

 2. Pierwsze imię autora „Stokrotki”, „Słowika” i „Nowych szat cesarza”

 3. Odczuwasz ją, gdy baśń ma szczęśliwe zakończenie

 4. Imię faraona z baśni „Pantofelek pięknej Rodopis”

 5. Fantastyczna postać występująca w baśni „Knyps z Czubkiem”

 6. Był zwyczajni i szary, ale pięknie śpiewał

 7. Nazwisko autora baśni „Knyps z Czubkiem”

 8. Ptaszek, którego podziwiała stokrotka

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Konkurs jest przeprowadzony jako podsumowanie wiedzy o baśniach przeczytanych w klasie IV. Są to następujące utwory: H. Ch. Andersen Słowik, Stokrotka, Nowe szaty cesarza, J. W. Grimm Pani Zamieć, Ch. Perrault Knyps z czubkiem, M. Kunstler Perła jaśniejąca w mroku, H. Zdzitowiecka Pantofelek pięknej Rodopis. Wszystkie, za wyjątkiem dwóch pierwszych baśni, znajdują się w podręczniku H. Dobrowolskiej.

R150b7Pp5jeUd

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 108.10 KB w języku polskim
RmxHLsXA4m2c0

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 31.50 KB w języku polskim