Zapraszamy nauczycieli, pedagogów oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastyczno‑cyfrowym „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”, którego organizatorem jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a patronatem został objęty przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Ambasadę Norwegii w Polsce.

Fundatorem niezwykle atrakcyjnych nagród są Fundusze Norweskie i EOG, pochodzące od państw darczyńców – Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

W konkursie przewidziano 1600 laptopów w formie 100 nagród - każda z nich to pracownia multimedialna, składająca się z kilkunastu laptopów oraz szafy do ich przechowywania. Ponadto każda zwycięska drużyna otrzyma nagrody specjalne w postaci drobnego sprzętu IT.

Udział w konkursie to doskonała okazja do zdobycia nowej wiedzy i podnoszenia umiejętności cyfrowych, ponieważ tematyka prac konkursowych, realizowanych w technikach cyfrowych, ma dotyczyć Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uczniowie będą musieli zdobyć wiedzę geograficzną, historyczną, społeczną na temat państw darczyńców, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz programów pomocowych. Zgodnie z założeniami praca konkursowa musi być wykonana w technice cyfrowej, co pozwoli uczniom na wykazanie się nie tylko kreatywnością, ale również kompetencjami cyfrowymi. To doskonała okazja, by pokazać uczniom, jak wiele konstruktywnych możliwości daje cyfrowa przestrzeń i internet.

Organizatorzy konkursu, aby wesprzeć uczniów w wykonaniu prac, na stronie internetowej http://www.otymsiewie.pl zamieszczają informacje, które mogą być inspiracją i podpowiedzią konkursową,  zarówno w obszarze tematyki, jak i wykonania pracy.

Konkurs rozpoczyna się 20 stycznia 2021 r., zaś prace za pośrednictwem strony http://www.otymsiewie.pl można zgłaszać do 31 marca 2021 r. Na stronie znajduje się również Regulamin konkursu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i do sięgnięcia po bardzo atrakcyjne nagrody! Zapraszamy do kreatywnej zabawy plastycznej i cyfrowej!

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida