Scenariusz konkursu wiedzy ekologiczno‑przyrodniczej

dla uczniów klas I – III.

1. Cele

 • Kształtowanie świadomości ekologicznej i pozytywnego stosunku do świata przyrody.

 • Uwrażliwianie na problemy cywilizacyjne naszego środowiska.

 • Kształtowanie idei zdrowej rywalizacji.

 • Integracja środowisk szkolnych.

2. Metoda i forma pracy

 • Gry i zabawy dydaktyczne.

 • Zadania praktyczne.

3. Środki dydaktyczne

Ilustracje zbóż, kwiatów polnych, drzew, kwiatów chronionych, testy ekologiczne, krzyżówka z hasłem „Rośliny chronione”, daty i nazwy szczególnych dni w roku, związanych z ekologią i przyrodą, rozsypanka wyrazowa z przysłowiami, paczki makulatury, worki z odpadami do segregacji, karty punktacji,

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

I. Powitanie uczestników konkursu.

II. Przedstawienie regulaminu konkursu:

 • Przedstawiciele klasy I, II, III tworzą drużynę reprezentującą swoją szkołę.

 • Drużyny wykonują 7 zadań sprawdzających wiedzę ekologiczno‑przyrodniczą i 2 zadania praktyczne kształtujące postawy ekologiczne.

 • Uzyskane punkty za wykonanie zadań notują na kartach punktacji.

 • Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwają nauczyciele – opiekunowie drużyn.

 • Każdy nauczyciel ma kontrolę nad przebiegiem rozwiązywania jednego zadania przez wszystkie drużyny.

b) Faza realizacyjna

I. Wykonywanie przez drużyny zadań konkursowych:

ZADANIE I: „WŚRÓD ŁANÓW ZBÓŻ”

 • Drużyna wspólnie układa puzzle „Wśród łan zbóż”.

 • Nauczyciel zadaje pytania, na które odpowiada wskazany uczeń.

 • Zadanie dla ucznia klasy I: Ilustracje przedstawiają dwie grupy roślin, podaj ich nazwy (zboża, kwiaty polne).

 • Zadanie dla ucznia klasy II: Nazwij kwiaty polne przedstawione na ilustracji (mak, bratek polny, kąkol, chaber).

 • Zadanie dla ucznia klasy III: Podaj nazwy zbóż przedstawionych na ilustracji (pszenica, żyto, owies, jęczmień).

ZADANIE II: „KAŻDY EKOLUDEK WIE, ŻE ...”

Uczniowie rozwiązują test ekologiczny.

Test dla ucznia klasy I

Żyć z przyrodą w zgodzie to:

A. nie kłócić się z nią,

B. omijać ją z daleka,

C. nie szkodzi jej.

Każdy EKOLUDEK myjąc zęby:

A . korzysta z wody płynącej z kranu,

B. używa kubeczka na wodę,

C. od czasu do czasu zakręca wodę.

Test dla ucznia klasy II

Każdy EKOLUDEK wybierając się do kolegi:

A. prosi rodziców o podwiezienie samochodem,

B. korzysta z transportu miejskiego,

C. pójdzie pieszo lub pojedzie rowerem.

Każdy EKOLUDEK kupuje napoje w:

A. kartonach,

B. butelkach plastikowych,

C. butelkach szklanych, które zwraca do sklepu.

Test dla ucznia klasy III

Każdy EKOLUDEK oszczędza wodę, dlatego:

A. omija łazienkę z daleka,

B. myje tylko jedną rękę, jedną nogę i jedno ucho,

C. bierze bardzo szybki prysznic.

Każdy EKOLUDEK idąc do sklepu korzysta

A. z płóciennej torby lub koszyka,

B. z torebek plastikowych wielokrotnie używanych,

C. z torebek plastikowych branych w kasie przy każdych zakupach.

ZADANIE III: „CHRONIONY ŚWIAT PRZYRODY”

Uczniowie podają nazwy roślin przedstawionych na ilustracjach.

Wskazują te rośliny, które są pod ochroną.

 • Zadanie dla ucznia klasy I: Uczeń rozpoznaje na ilustracji: śnieżycę, zawilca, krokusa, świerk.

 • Zadanie dla ucznia klasy II: Uczeń rozpoznaje na ilustracji: sasankę, krokusa, szarotkę, brzozę.

 • Zadanie dla ucznia klasy III: Uczeń rozpoznaje na ilustracji: dziewięćsił, orzecha wodnego, mikołajka nadmorskiego, sosnę.

ZADANIE IV: „PRZYRODA UKRYTA W HASŁACH”

Drużyna wspólnie rozwiązuje krzyżówkę i odczytuje jej hasło: „Rośliny chronione”.

ZADANIE V: „CZEGO NIE WOLNO ROBIĆ W LESIE?”

Każdy członek drużyny podaje co najmniej 2 zakazy dotyczące zachowania w lesie.

ZADANIE VI: „ZIELONE KARTKI Z KALENDARZA”

Uczniowie otrzymują „kartki z kalendarza” – oddzielnie daty, oddzielnie nazwy szczególnych dni w roku.

Drużyna zestawia daty z nazwami.

„ZIELONE KARTKI Z KALENDARZA”

22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

4 października – Światowy Dzień Opieki nad Zwierzętami

5 czerwca- Światowy Dzień Ochrony Środowiska

21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny

29 listopada – Rocznica ogłoszenia św. Franciszka patronem ekologów

22 czerwca – Początek lata

22 grudnia – Początek zimy

23 września – Początek jesieni

ZADANIE VII: „ROZSYPANE MĄDROŚCI LUDOWE”

Uczniowie otrzymują przysłowia w rozsypance wyrazowej.

Uczeń każdej klasy układa tylko swoją rozsypankę i wyjaśnia, jak rozumie to przysłowie.

Przysłowie dla ucznia klasy I: „W marcu jak w garncu”

Przysłowie dla ucznia klasy II: „Kwiecień‑plecień, bo przeplata, trochę zimy trochę lata”.

Przysłowie dla ucznia klasy III: „Gdy skowronek świergoli, rolnik myśli o roli”

ZADANIE VIII: „Z MAKULATURĄ DO SKUPU”

Wyścigi rzędów – każda drużyna otrzymuje 6 paczek makulatury, które na czas odnosi do „skupu makulatury”.

ZADANIE IX: „UMIEMY SEGREGOWAĆ ŚMIECI”

Drużyny otrzymują worek z różnego rodzaju śmieciami (papier, szkło, plastik).

Zadaniem każdej drużyny jest włożenie śmieci do właściwych pojemników.

c) Faza podsumowująca

Zakończenie konkursu:

 • Wyłonienie drużyny zwycięskiej.

 • Wręczenie nagród i dyplomów.

6. Załączniki

Hasła krzyżówki

 1. Wszystko to, co nas otacza.

 2. Bez niej nie było by życia na Ziemi.

 3. Np. trawa, róża, klon,

 4. Opadają jesienią.

 5. Potrzebne do życia.

 6. Ryba wykonuje nim ruchy.

 7. Budują tamy wodne.

 8. Ma je ryba.

 9. Jego przysmak to żaba.

 10. Przeciwieństwo powierzchni.

 11. Jeszcze nie żabka.

 12. Pływają ławicami w morzu.

R1OsoSIF3xpVh

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 44.00 KB w języku polskim