Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1cstdaGdpnr91
Ilustracja przedstawia scenę ze spektaklu „Kordian” w Teatrze Polskim w Warszawie. Po lewej stronie stoi wielki książę Konstanty. Ma on łysinę na głowie i baki. Jest ubrany w koszulę, mundur i spodnie. Na nogach ma długie buty za kolana. Patrzy w stronę cara. Gestykuluje obiema rękami. Za jego plecami znajduje się biurko, na którym po lewej stronie leży zamknięta księga, a na niej czapka. Za księgą leży notes. Za biurkiem, po lewej stronie znajduje się kotara. Przy biurku stoi krzesło. Car Mikołaj I stoi z prawej strony. Ma wąsy i włosy zaczesane do tyłu z bakami. Jest ubrany w koszulę, mundur z szarfą na lewym ramieniu. Ma na sobie spodnie i długie buty za kolana. Prawą dłonią dotyka stojącego krzesła. Lewą trzyma na sercu. Za plecami cara znajduje się okno z odsłoniętymi zasłonami.
Kordian Juliusza Słowackiego w Teatrze Polskim w Warszawie, reż. Józef Sosnowski, 1916 r.
Źródło: a. nn., domena publiczna.
KordianJuliusz Słowacki
Juliusz Słowacki Kordian

Przyszłość daleka,
Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami…
(Akt I, scena II)

j0000007XUB2v23_00000_BIB_001 Źródło: Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 3, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1979, s. 395–396.

Nikt w dzisiejszych czasach nie ma wątpliwości, że polityka w znacznym stopniu kształtuje świadomość kolejnych pokoleń. W dziejach Polski było wiele sytuacji, w których młoda generacja odgrywała kluczową rolę. Nie ulega wątpliwości, że aktywny udział w bieżących wydarzeniach historycznych (czy choćby tylko w akcjach społecznych) jest w stanie zdeterminować nasze decyzje i poczynania. Zastanów się, czy jesteś w stanie wskazać przykłady biografii ukształtowanych przez uwarunkowania polityczne.

Już wiesz

1) Odwołując się do wiedzy historycznej, przypomnij najważniejsze wydarzenia powstania listopadowego. Kim byli przywódcy zrywu powstańczego?

ROFyc7UDfuHb1
(Uzupełnij).

2) Przeczytaj uważnie Przygotowanie, które Juliusz Słowacki zamieścił na początku Kordiana. Zwróć uwagę na pojawiające się w nim aluzje do wydarzeń historycznych.

j0000007XUB2v23_0000000M
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Przygotowanie

Ćwiczenie 1.1

Przeanalizuj Przygotowanie w kontekście późniejszych poczynań Kordiana. Wyjaśnij, dlaczego zostają skrytykowani przywódcy powstania listopadowego.

R174jVSmXZOHP
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 1.2

Określ miejsce i czas, w których (według Słowackiego) projektują się dzieje świata.

RWGXA6iThAZ3R
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 1.3

Odwołując się do tekstu Przygotowania, wyjaśnij, kto – zdaniem poety – bierze udział w planowaniu losów Polski.

Rbiwjq3yWLeJR
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 1.4

Przeczytaj poniższy fragment i wyjaśnij, czego Szatan oczekuje od przedstawicieli XIX wieku.

RhIHuK3KOvUZg
(Uzupełnij).
RgekyMwrJP8WR1
Mefistofeles
Źródło: Eugène Delacroix [czyt. użen delakrła], 1829, Zimmerli Art Museum at Rutgers University, Google Cultural Institute, domena publiczna.
KordianJuliusz Słowacki
Juliusz Słowacki Kordian

Świecie! świecie! świecie!
Wąż wieczności łuskami w okrąg ciebie gniecie,
Zębem zatrutym boki ogryza nieznacznie,
I wieki mrą nad tobą, zasypując pyłem
Umarłych pamiątek.
Ja widziałem twój początek.
Ta garść gliny, powietrzem opasana zgniłem,
Ten trup chaosu, w trumnie zamknięty błękitów,
Strawiony zgnilizną czasów,
Odkrył się rdzami kruszców i kością granitów,
Porósł mchem kwiatów i lasów;
Potem wydał robaki, co mu łono toczą
I myślą.
Biada im! Jeśli marzeń ziemią nie okryślą,
Kołem widzenia – biada, jeśli je przekroczą…

GEHENNA: Królu, wiek dziewiętnasty uderzył.

j0000007XUB2v23_00000_BIB_001 Źródło: Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 3, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1979, s. 395–396.

Na skomplikowaną biografię Kordiana nakłada się wątek historiozoficznyj0000007XUB2v23_000tp001historiozoficzny. Akcję właściwą dramatu poprzedza Przygotowanie (razem z Prologiem zainspirowane przez Fausta GoethegoGoetheGoethego), metaforycznie ilustrujące dzieje świata przez pryzmat ścierania się sprzecznych wartości dobra i zła. Wprowadzony tam motyw wpływu szatana na losy Polski powraca w fabule dramatu. Przyczyną tej ingerencji okazała się klęska powstania listopadowego, którego przywódców Juliusz Słowacki ocenia bardzo surowo.

Goethe
R1IiYcPkAydcb
Krakowskie Przedmieście od strony Bramy Krakowskiej
Źródło: Canaletto, 1767, olej na płótnie, Zamek Królewski w Warszawie, domena publiczna.
RLFujDkSDK8ia
Wnętrze katedra św. Jana w Warszawie
Źródło: a. nn., Marcin Zaleski, domena publiczna.
Ćwiczenie 2
RjtyrwOmHcNXj1
Określ miejsce, w którym rozgrywają się wydarzenia przedstawione w akcie III. Możliwe odpowiedzi: a) Piekło, b) Niebo, c) Warszawa, d) Petersburg.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R1HlzTolfZN6l1
Wskaż, które charakterystyczne miejsca i obiekty Warszawy występują w dramacie Słowackiego. Możliwe odpowiedzi: a) kolumna Zygmunta, b) plac Saski, c) plac Zamkowy, d) katedra św. Jana.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R1FNIgfSA24HR1
Określ, jakie działania podejmuje bohater dramatu w Warszawie. Możliwe odpowiedzi: a) rozmawia z papieżem i papugą, b) uczestniczy w konspiracyjnym zebraniu, c) walczy w powstaniu listopadowym, d) spiskuje z szatanem.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R12b68bmR34mk1
Wskaż, co przewiozło Kordiana ze ze szczytu Mont Blanc do Polski. Możliwe odpowiedzi: a) dyliżans, b) chmura, c) sanie, d) lektyka.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Wyjaśnij, jakiego czynu postanowił podjąć się Kordian. Co wpłynęło na jego decyzję?

RXVkRF1QH29y3
(Uzupełnij).

Kordian wyrastał z inspiracji oglądanymi przez Słowackiego inscenizacjami paryskimi w Cirque Olimpique [czyt. sirk olępik] oraz Porte Saint Martin [czyt. port sę martę] (ruchoma, obrotowa scena, arena cyrkowa). Dzieje bohatera układają się w szerokiej perspektywie czasu i przestrzeni z wykorzystaniem możliwości technicznych i scenograficznych nowoczesnego teatru.

Ćwiczenie 7.1

Wskaż, które fragmenty utworu wymagają wykorzystania możliwości technicznych nowoczesnej sceny? Znajdź odpowiednie cytaty.

RcEjekNJKuM5s
(Uzupełnij).
Polecenie 1.1

Przygotuj szkic scenografii wybranego fragmentu utworu.

R1ZmjUt6dSMBi
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 8
R1cOf3su6ZN9M1
Wyeksponowany w tytule dramatu spisek koronacyjny dotyczył... Możliwe odpowiedzi: a) planowanego zamachu na życie cara Mikołaja I w 1829 roku, b) zebrania konspiratorów w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie, c) zebrania spiskowców na Zamku Królewskim w Warszawie, d) tajnego stowarzyszenia opozycjonistów w Petersburgu.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
KordianJuliusz Słowacki
Juliusz Słowacki Kordian

Wstrzymać ich, na Boga!
Niech myśl młodych ciemnicy nie przestąpi proga,
Niech spisek z czarną twarzą na świat nie wychodzi,
Bo tam na świecie białym błyszczy Boga słońce!
Zwołałem tu szalonych, bo wiatr grobów chłodzi,
Bo mogę wezwać prochy królów za obrońcę.
Jam niegdyś z piersi moich lał poety pienia,
Dziś bym je chętnie wydarł z kart wiekowej sławy
I spaliłbym je w ogniu, gdyby z ich płomienia
Myśl wydobyć głośniejszą nad młodzieńcze wrzawy,
Myśl łamiącą sztylety.
(Akt III, scena IV)

j0000007XUB2v23_00000_BIB_001 Źródło: Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 3, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1979, s. 395–396.
Ćwiczenie 9.1

Określ, kto wypowiada powyższe słowa.

R1GJ7Os8ifLGS
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 9.2

Wypisz cechy bohaterów, jakie wynikają z różnic pokoleniowych i ujawniają się w trakcie zebrania spiskowców w podziemiach katedry św. Jana.

R13dBbQ1iN0GK
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 9.3

Podziel uczestników zebrania w podziemiach katedry na dwa stronnictwa. Przytocz i uporządkuj ich przeciwstawne racje.

RjgIIOzwP1lou
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 9.4

Omów zarzuty, jakie wysuwa Podchorąży pod adresem cara i polskiego społeczeństwa.

RmEeLEuDghZw2
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 9.5

Określ poglądy Księdza. Zastanów się nad ich wymową w kontekście koronacji cara w polskim kościele. Na podstawie utworu i innych dostępnych źródeł spróbuj scharakteryzować stosunek Juliusza Słowackiego do działalności spiskowej Polaków.

R12QbIjsMMrzi
(Uzupełnij).
Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831Maurycy Mochnacki
Maurycy Mochnacki Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831

W Polszcze wszystkie powstania wypłynęły z tajemnych knowań. To inaczej być nie mogło, bo obecność nieprzyjaciela zawsze wymagała przezorności i tajemnicy. Mieszkańcy muszą się najpierw porozumieć co do środków i chwili działania. Nasamprzód kilku się zmawia, potem kilkunastu, potem jeszcze więcej, póki liczba ich nie będzie tak wielka, jak trzeba do sprawienia ruchu mogącego nadać popęd całemu krajowi.

j0000007XUB2v23_00000_BIB_002 Źródło: Maurycy Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, Poznań 1863, s. 182.
Juliusz SłowackiMaria Dernałowicz
Maria Dernałowicz Juliusz Słowacki

Spisek ten pod piórem Słowackiego zmienia się w symbol wszelkiej próby podjęcia czynu zbrojnego, w symbol powstania listopadowego. Spisek z 1829 roku ogląda poeta przez pryzmat walki z lat 1830–1831, i dlatego Kordian jest dramatem o powstaniu. Jedność spisku kruszy nie tylko lęk, rozbijają ją również wątpliwości natury moralnej wobec decyzji królobójstwa. Kordian decyduje się działać sam, tak jak samotnie powzięli decyzję powstania szlacheccy rewolucjoniści – podchorążowie. Poeta ukazuje swego bohatera w konkretnym działaniu, przeciwstawiając go tym samym Mickiewiczowskiemu Konradowi, którego walka z Bogiem o naród pokazana była na płaszczyźnie mistycznej. Kordian ma w nocy wartę w Zamku, ma dostęp do cara. Ale nie może go zabić, nie może dokonać c z y n u. Pęta go nie tylko Strach, ale i rodząca przerażające, niszczące zdolności do czynu wizje – Imaginacja, matka poezji.

j0000007XUB2v23_00000_BIB_003 Źródło: Maria Dernałowicz, Juliusz Słowacki, Warszawa 2009, s. 56–57.
Ćwiczenie 10.1

Określ, w kontekście cech charakterologicznych bohatera, dwie personifikowane siły (Strach i Imaginację), które zdominowały świadomość Kordiana tuż przed realizacją czynu.

R1TXFhrwKq0H2
(Uzupełnij).
Polecenie 2.1

Przeczytaj poniższy fragment:

KordianJuliusz Słowacki
Juliusz Słowacki Kordian

Naród ginie, dlaczego? – aby wieszcz narodu
Miał treść do poematu, a wieszcz rym odlewał,
Aby nieliczną iskrę ognia pośród lodu
Z pieśni wygrzebał anioł i w niebie zaśpiewał.
Widzisz, jak cenię wieszczów gromowładne plemię.

(Akt III, scena VI)

j0000007XUB2v23_00000_BIB_001 Źródło: Juliusz Słowacki, Kordian, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, t. 3, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz, Wrocław 1979, s. 395–396.
Ćwiczenie 11

Zastanów się nad ironiczną tonacją wypowiedzi Doktora. Odpowiedz na pytanie, w jakim sensie wypowiedź ta zawiera drwinę z poezji romantycznej.

R1ANsrkXz8LMD
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 12
R15nQMTfEJlhy1
Wskaż postaci, które wywodzą się ze stanu chłopskiego... Możliwe odpowiedzi: a) Kordian, b) Grzegorz, c) Starzec, d) Prezes.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

W akcie III, rozgrywającym się w Warszawie, bohater‑spiskowiec uczestniczy w konspiracyjnym zebraniu w podziemiach katedry św. Jana. Trwa tam dyskusja nad metodą walki z zaborcą, która ujawnia istotne różnice pokoleniowe. Przedstawiciele starszego pokolenia (np. Prezes) odwołują się do zachowania zasad kodeksu rycerskiego i walki honorowej. Reprezentanci młodego pokolenia są zwolennikami walki spiskowej. Kordian zamierza zrealizować desperacki czyn – zamach na życie cara Mikołaja I. Zamiaru nie finalizuje, gdyż w kulminacyjnej scenie nie wytrzymuje napięcia i pada zemdlony – porażony przez dwie personifikowane władze: Strach i Imaginację. Zostaje aresztowany i osadzony w szpitalu psychiatrycznym, gdzie Doktór (przypominający Mefista) deprymuje go swoim cynizmem i szyderstwem. Bohatera dręczy depresja spowodowana niemożnością spełnienia się w czynie. Przygnębia go świadomość własnej kompromitacji. Zostaje skazany na śmierć i zdegradowany – pozbawiony szlachectwa. Na oczach tłumu zgromadzonego na placu Saskim wykonuje desperacki skok przez bagnety. W chwili, gdy dowódca plutonu egzekucyjnego daje znak do rozpoczęcia egzekucji, przybywa carski adiutant z aktem ułaskawienia. Nie wiadomo jednak, czy zdążył…

Oparty na wydarzeniach autentycznych z 1829 roku epizod zamachu na życie cara pokazuje refleksję Słowackiego nad przyczynami klęski powstania listopadowego. Poeta wskazuje niedojrzałość polityczną młodego pokolenia, bezradnego wobec dramatu historii. Wielkimi przegranymi są tu – przywołani w Przygotowaniu – przywódcy powstania, lecz również niepewny i niekonsekwentny bohater, znużony i samotny. Słowacki pisał dramat z myślą o inscenizacji teatralnej. Kordian został wystawiony na scenie po raz pierwszy w 1899 roku w Krakowie (50 lat po śmierci autora). Skomplikowana psychika bohatera, zróżnicowanie stylów, scen, struktury wiersza świadczą o oryginalności i dojrzałości artystycznej poety. Mimo otwartej kompozycji, fragmentaryczności scen, fantastyki wymieszanej z realizmem, patosu połączonego z groteską, dramat nie mógł być w Polsce wystawiony z powodów politycznych. Na zachodzie Europy nie wzbudził większego zainteresowania.

Ćwiczenie 13

Napisz, w której scenie postaci z ludu odgrywają kluczową rolę. W jakim sensie stanowią ilustrację poglądów społecznych Słowackiego? Wypowiedź uzasadnij.

RYSLParR47hpq
(Uzupełnij).
j0000007XUB2v23_000tp001
j0000007XUB2v23_0000003T
JPOL_E3_E4_Konteksty

Konteksty

Juliusz Słowacki. Dzieje twórczościJuliusz Kleiner
Juliusz Kleiner Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości

W dramacie, któremu tło daje na przemian wieś polska, park londyński, willa włoska, Watykan, szczyt Mont Blanc, rozległa perspektywa placu Saskiego i placu Zamkowego, z dostojną kolumną Zygmunta, wnętrze katedry, sale zamkowe i uboga, ponura izba więzienna – w dramacie tym jest i świat fantastyczny, i świat wizji, i próby realizmu i aktualność – i historia, i miłość z samobójstwem, i spisek, i problemat religijny, i sprawa narodowa, i sceny zbiorowe, i monologi liryczne – jest w nim i Mickiewicz, i ByronByronByron, i GoetheGoetheGoethe, i Wiktor HugoHugoHugo, i ShakespeareShakespeareShakespeare.

j0000007XUB2v23_00000_BIB_004 Źródło: Juliusz Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1, Lwów-Warszawa-Kraków 1924, s. 268–269.
Byron
Hugo
Shakespeare
Ćwiczenie 14

W kontekście wypowiedzi Juliusza Kleinera napisz, na czym polegało nowatorstwo artystyczne Kordiana oraz wyrażona w nim polemika z Mickiewiczowską apologiąapologiaapologią narodu i poezji romantycznej.

RBSKh5VveZlWU
(Uzupełnij).
j0000007XUB2v23_00000041
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Polecenie 3

Stwórz notatkę na temat potencjalnej inscenizacji jednej ze scen Kordiana Juliusza Słowackiego. Jakie rekwizyty i elementy scenografii wykorzystasz?

R1En98MAdbUmE
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Kordian jest dramatem o kompozycji otwartej, a więc nie ma jednoznacznego zakończenia, które zamykałoby losy bohatera. Spróbuj dopisać dwie możliwe wersje ostatniej sceny.

RqqrK8xs2rxwc
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Napisz wypowiedź argumentacyjną na temat: Romantycy polscy wobec aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Rozważ problem, odwołując się do:

  • III cz. Dziadów Adama Mickiewicza oraz Kordiana Juliusz Słowackiego,

  • wybranej lektury obowiązkowej,

  • wybranych kontekstów.

Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 500 wyrazów.

RKGKSfopKKvMI
(Uzupełnij).
RWTtHtGDRT3pf1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji.

Słowa klucze: Kordian, Juliusz Słowacki, dramat romantyczny.

R1HDWYPmQ3ftJ
(Uzupełnij).
apologia