Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1creNxs7U8Rh
Wprowadzenie
RDO9VjcsqXALX
Ćwiczenie 1
Wskaż prawidłowe odpowiedzi. Wiosną 1025 1000 1002roku miała miejsce koronacja Bolesława Chrobrego, który stał się pierwszym namaszczonym na króla władcą Polski. Już podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 1000 997 992cesarz Otto III Henryk IIsymbolicznie nałożył mu na skronie swój własny diadem. Konflikt z cesarzem Henrykiem II Ottonem IIIw latach 1002-1018 1004-1015 na długie opóźnił realizację planów koronacyjnych polskiego monarchy. Z dużym prawdopodobieństwem można wskazać miejsce koronacji – archikatedrę w Gnieźnie Krakowie Poznaniu, związaną z kultem świętego WojciechaStanisława. Bolesław Chrobry śmierć swego wroga cesarza Henryka II w 1024 roku oraz śmierć papieża cesarza Benedykta VIII. Ceremonia namaszczenia i koronacji zapewne odbyła się bez zgody papieża w kwietniu 1025 roku. Dwa miesiące później Bolesław Chrobry zmarł (czerwiec majlipiec1025 roku.) Pierwsza koronacja uczyniła monarchę pomazańcem bożym polski,, była również aktem politycznym ekonomicznym, dowodem niepodległości niesuwerenności młodego państwa polskiego.
Linia chronologiczna
R5JNGjge8N5AS
RKuznRjAk6Yqo
Ćwiczenie 2
zadanie interaktywne

Koronacja Bolesława Chrobrego według Jana Matejki (1889)

Objaśnienie: Postać klęcząca, to Bolesław Chrobry (zmarł w 1025 r.). Postać stojąca po lewej stronie władcy, to pierwszy arcybiskup gnieźnieński, brat św. Wojciecha, Radzim‑Gaudenty (zm. ok. 1016 r.). Po prawej stronie znajduje się Otton III, cesarz rzymski (zm. w 1002 r.).

RVyztgv4j4cv5
Ćwiczenie 3
R1e3mFt7C4dtQ
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Rozpoznaj i wskaż arcybiskupa Radzima‑Gaudentego i cesarza Ottona III. Czy te postaci mogły uczestniczyć w ceremonii koronacji Bolesława Chrobrego? Zwróć uwagę na objaśnienia do obrazu.

 Jan Matejko. Bolesław Chrobry, obraz z cyklu Poczet królów i książąt polskich

RDw4FUva79uCw
Polska za panowania Bolesława Chrobrego - wlaczpolske.pl
R10uT34ixQTWw
Ćwiczenie 6

Zlokalizuj siedzibę arcybiskupstwa  siedziby trzech biskupstw powstałych po zjeździe gnieźnieńskim. Wypisz nazwy miast.

Ćwiczenie 7

Wskaż i wymień ziemie przyłączone do Polski przez Bolesława Chrobrego.

Rl9Dd420cKGre
Ćwiczenie 8
RJuRCXrwgw3tx
Ćwiczenie 9
Praca domowa

Wyszukaj informacje o pierwszym koronowanym władcy kraju, w którym mieszkasz.

Jak ty wyobrażasz sobie koronację Bolesława Chrobrego? Zilustruj tę uroczystość, pamiętając o atrybutach króla.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida