Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

RA83Vs4yocfDJ1
Film przedstawia rozmowę dwóch kobiet odnośnie działalności salonu kosmetycznego.
mc3ae1e9e024627dc_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

R1BGJfI4b07CE1
Animacja przedstawia informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży kosmetycznej.

Przykładowy dokument CEIDG:

RbeIPbjKZdGBI1
Przykładowy wypełniony dokument do CEIDG.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mc3ae1e9e024627dc_1524810012610_0

Prowadzenia działalności gospodarczej

Rw9DOzCJzeBKl1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyciąg PKD dla zawodu technik usług kosmetycznych

RwJ9wbBaGesiy1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
mc3ae1e9e024627dc_1524810097676_0

Tworzenie analizy SWOT

RvLZ8sPqBlBed1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mc3ae1e9e024627dc_1524810135062_0

Salon kosmetyczny na rynku

RoCDBUlAY4T3x1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mc3ae1e9e024627dc_1524810160664_0

Plan marketingowy - czyli od czego zacząć

RjzggS9GyyiqO1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mc3ae1e9e024627dc_1524810361288_0

Doskonała obługa klienta kluczem do sukcesu

R56I6S7kU1Jku1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mc3ae1e9e024627dc_1524810241684_0

Wyposażenie salonu kosmetycznego

R3M7SxJjRQ4bM1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mc3ae1e9e024627dc_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

Ri4G7eemZbbrr1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mc3ae1e9e024627dc_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

R3ftKus0BMci91
Pełna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poniżej znajdują się dwa przykładowe.

Formularz ZUS ZIUA

RShXshISZ8cDb1
ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZZA

R18T7BjUg4glg1
głoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mc3ae1e9e024627dc_1524811560240_0

Zagraj z PDG

R15b5TGgdte991
Quiz
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
R102u8c9bsG7B1
KRZYŻÓWKA
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

ROZWIĄZANIEmc3ae1e9e024627dc_1537702509231_0ROZWIĄZANIE

mc3ae1e9e024627dc_1537702509231_0
mc3ae1e9e024627dc_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
RtYGlkfmD4LP51
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R2jArE8UfNJfA1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R1I1OF2M7CWH41
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RMs0PthBmc5j21
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R1NWHqv18hN4o1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R1HXX9P21DG6y1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
RZltzSwhg09KY1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RFDKLzQoVukYJ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R11eaGMyBbklD1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R9Vqxw8J4kvlG1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
mc3ae1e9e024627dc_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzysta również przy spółkach cywilnych i jawnych. Stawka ryczałtu przy prowadzeniu zakładu kosmetycznego wynosi 8,5% (stan: 2018).

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

mc3ae1e9e024627dc_1530213870446_0

Materiały dydaktyczne

R1Rz3aRG1dLT41
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida