Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Wyszukane materiały można zapisać w swoim profilu, jako ulubione, dodać je do teczki, a następnie udostępnić uczniom. Poniższy film prezentuje różne metody udostępniania materiałów.

https://www.youtube.com/watch?v=_V4v6chmLdo
Ważne!

Niektóre ćwiczenia ze starszych e‑podręczników, nie były przystosowane do współpracy online. System wyświetla informację na ten temat podczas udostępniania materiałów, przy poszczególnych elementach interaktywnych. Trwają prace edycyjne, aby wyeliminować wszystkie takie przypadki. Do tej pory, ćwiczenia oznaczone jako niedostosowane do współpracy online, będą widoczne po udostępnieniu w panelu ucznia, uczeń będzie mógł je rozwiązać i sprawdzić prawidłową odpowiedź, ale jego wyniki nie będą wyświetlały się w raportach nauczyciela.

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej mają wyłączoną opcję udostępniania zadań. Praca zdalna z uczniami klas 1‑3 powinna opierać się przede wszystkim na zabawie, prezentacji materiału online przez aplikacje, w małych grupach (maks. 4‑5 uczniów), podczas krótszych sesji, a także szerszej współpracy z rodzicami. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest przede wszystkim motywowanie i odpowiadanie na pytania dzieci, rodzące się podczas zabawy z materiałem. Nauczyciele i rodzice mogą skorzystać z umieszczonych w górnej części ekranu podręczników poleceń uzupełniających i planu zajęć.

R11RPIc9pOH1k
R70BBgCWRomtC

Skuteczne może być ustalenie z rodzicami celów dnia i/lub tygodnia, umówienie codziennych konsultacji online, poprzez aplikacje. Warto wykorzystać funkcję współdzielenia pulpitu, i to zarówno do prezentacji materiału, jak i przełączania się na komputery uczniów, aby rozwiązywali zadania na oczach nauczyciela i rówieśników.

Import klas

Podobnie jak samodzielnie utworzonym grupom, materiały można udostępniać klasom zaimportowanym z Systemu Informacji Oświatowej. W tym celu  nauczyciel musi być zalogowany na swoje konto w oparciu o dane wygenerowane w SIO, a nie konto, które utworzył samodzielnie, rejestrując się w portalu.

Ważne!

Import klas odbywa się automatycznie. Oznacza to, że wprowadzone dane do Systemu Informacji Oświatowej uaktualnią się w krótkim czasie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Nauczyciel nie ma uprawnień do zmiany danych uczniów w klasie. Jeśli dane zaimportowane z SIO są nieaktualne, np. brakuje jakiegoś ucznia, należy sprawdzić, czy w SIO są one wprowadzone.

Segregacja materiałów

Materiały na portalu przypisane są automatycznie do danego przedmiotu. Przykładowo, gdy nauczyciel udostępni uczniom gotowy materiał ze strony dotyczący chemii, to zostanie on umieszczony w kafelku „chemia” w panelu nauczyciela.

RqH7esZtUQhW2

Jeżeli w samodzielnie wytworzonym materiale w Kreatorze nie będzie zaznaczona kategoria (przedmiot), to ten materiał trafi do folderu „najnowsze” materiały w panelu nauczyciela. Materiał ten nie będzie przyporządkowany do konkretnego przedmiotu.

RhwD56mHK1U0J

Teczka

Teczka to funkcja, która przyda się zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Teczka pozwala na zbieranie zasobów i tworzenie z nich własnych materiałów, na przykład na potrzeby lekcji.

R1THpLNQ4JmtZ

Po zalogowaniu przechodzimy do materiału, którego elementy nas zainteresowały. Dodajemy materiały do teczki klikając ikonę plusa. Możemy dodawać elementy z różnych przedmiotów. Zawartość teczki można edytować w Kreatorze. Następnym krokiem jest udostępnienie materiału uczniom.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych funkcjonalności znajdziecie Państwo w instrukcjach dostępnych pod adresem:

https://zpe.gov.pl/filmy‑i-instrukcje