Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Księżyc zwraca uwagę każdego człowieka. Jest widoczny w nocy, ale często także podczas dnia. To bardzo jasny obiekt – po Słońcu to najjaśniejsze ciało niebieskie widoczne z Ziemi. Obserwacja w czasie kilku dni, a jeszcze lepiej – kilkunastu, pozwala zobaczyć, że Księżyc zmienia swój wygląd oraz położenie. Rzadko – zdarza się to czasem tylko dwa razy w roku – podczas pełni przybiera czerwoną barwę. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w tym rozdziale.

Rn2uqCspF0eby
Księżyc jest zwrócony do naszej planety zawsze tą samą stroną, dlatego z powierzchni Ziemi możemy obserwować maksymalnie jedynie jedną jego półkulę. Na powyższym zdjęciu widać około 60% zwróconej do Ziemi strony Księżyca
Źródło: Janet Ramsden, dostępny w internecie: flickr.com [dostęp 4.07.2022], licencja: CC BY 2.0.
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
  • jak zaobserwować Księżyc na niebie;

  • jaki jest kształt widocznej części tarczy Księżyca.

Nauczysz się
  • opisywać przebieg faz Księżyca i nazywać niektóre z nich;

  • wyjaśniać zmiany wyglądu oświetlonej części Księżyca widzianej z Ziemi;

  • opisywać warunki występowania zaćmienia Księżyca i jego wygląd na niebie podczas tego zjawiska.

Fazy Księżyca

Księżyc krąży wokół Ziemi – to stwierdzenie jest znane od najdawniejszych czasów. Jednak wiele osób pytanych o ten ruch odpowiada, że naturalny satelita Ziemi krąży ze wschodu na zachód. Tak naprawdę jest to efekt nie ruchu Księżyca, a wirowego ruchu Ziemi. Prawdziwy ruch Księżyca odbywa się z zachodu na wschód. W jaki sposób możemy opisać i wyjaśnić ruch Księżyca i zmiany jego wyglądu?

R1KikDa3zQgnR
Animacja prezentująca Ziemię, Księżyc i Słońce. Księżyc zaczyna swój ruch wokół Ziemi i dokonuje pełnego obiegu wokół niej, po lewej stronie są wyświetlane wszystkie fazy i fazy pośrednie Księżyca.

Spróbujmy podsumować nasze obserwacje.

nowiunównowiu Słońce oświetla półkulę Księżyca odwróconą od Ziemi. Druga półkula jest nieoświetlona, zatem Księżyc nie jest widoczny. W kolejnych dniach półkula Księżyca widoczna z Ziemi będzie częściowo oświetlona przez Słońce. Obserwator zauważy więc część Księżyca – wąski sierp – reszta półkuli Księżyca zwróconej ku Ziemi jest nieoświetlona. W pierwszej kwadrze widoczna będzie połowa półkuli zwróconej do Ziemi. W pełni Księżycapełniapełni Księżyca oświetlona pozostaje cała widoczna z Ziemi półkula Księżyca. Zauważ, że obserwator, który chce jednocześnie widzieć Słońce i Księżyc w pełni, musi stać na linii dzielącej półkulę nocną i dzienną Ziemi. Słońce będzie obserwował na zachodzie, a Księżyc – na wschodzie. W połowie między pełnią a kolejnym nowiem następuje faza nazywana trzecią albo ostatnią kwadrą, wtedy oświetlona jest połowa widocznej z Ziemi tarczy Księżyca.

Polecenie 1

Narysuj schematycznie wzajemne ułożenie Słońca, Ziemi i Księżyca, gdy Księżyc jest w pierwszej kwadrze.

R1Jx0E234oh3j
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.

Opisz wzajemne ułożenie Słońca, Ziemi i Księżyca, gdy Księżyc jest w pierwszej kwadrze.

RJupEwAW9iLNp
(Uzupełnij).
RvaXjxSERP9nL
Ćwiczenie 1
Uzupełnij prawidłowo luki wpisując odpowiednie liczby.
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

W jakich okresach swojego ruchu Księżyc będzie widoczny po zachodzie Słońca, a w jakich – przed wschodem? W jaki sposób można wskazać położenie Słońca, patrząc na oświetloną część Księżyca?

R1SsgmAoYlVWp
(Uzupełnij) .

Warto zwrócić uwagę na całkowicie fałszywe przekonanie wielu ludzi o istnieniu „ciemnej strony Księżyca”, czyli takiej, na której zawsze jest noc. W każdej chwili jedna połowa powierzchni naszego satelity jest oświetlona przez Słońce, a druga – oczywiście nie.

Ponieważ pełen obrót Księżyca wokół własnej osi i jego pełen obieg wokół Ziemi są sobie równe i odbywają się w tę samą stronę, Księżyc zwraca ku Ziemi zawsze tę samą półkulę.

RF0jDj81LVReT
Obserwator stojący we wskazanym miejscu na Księżycu widzi cały czas Ziemię
Źródło: Anita Mowczan, licencja: CC BY 3.0.

Człowiek przedstawiony na rysunku stoi nieruchomo w dowolnym punkcie na powierzchni Księżyca. W ciągu około tygodnia Księżyc obróci się w lewo o 90° (będzie to 14 obrotu) i jednocześnie wykona 14 pełnego obiegu. Półkula, na której stoi człowiek, będzie zawsze zwracać się w stronę Ziemi. Druga półkula pozostanie niewidoczna, ale oczywiście będzie również co pewien czas oświetlana przez Słońce, jak to wyraźnie widać na rysunku.

Polecenie 3

Księżyc widziany 23 dni po nowiu wygląda jak na rysunku poniżej.

R1V4VpzQ8TioT
Księżyc obserwowany kilka dni po nowiu
Źródło: Rolf Hempel, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY 3.0.

Na rysunku przedstawiającym schemat oświetlenia Księżyca zaznacz położenie Księżyca w sytuacji widocznej na powyższym zdjęciu.

Rzz9NLL5qWuBw
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.

Widzisz na niebie Księżyc, kilka dni po nowiu. Widoczna jest jego dolna i prawa część (patrząc z Ziemi), jako cienki „rogalik”. Opisz położenie Księżyca względem Ziemi i Słońca w podanej sytuacji. Notatki możesz zapisać w polu poniżej.

R1GvmvLGcMcBl
(Uzupełnij).

Warto dodać, że czas między dwiema kolejnymi pełniami wynosi około 29 dni i 12 godzin oraz nazywany jest miesiącem synodycznymmiesiąc synodycznymiesiącem synodycznym. Jest on dłuższy od okresu ruchu Księżyca wokół Ziemi, czyli miesiąca gwiazdowegomiesiąc gwiazdowymiesiąca gwiazdowego (inaczej: syderycznego), który wynosi około 27 dni i 8 godzin.

Ciekawostka

Niezależnie od położenia na Ziemi wszyscy obserwują dokładnie te same fazy Księżyca. To znaczy, że jeśli Księżyc jest w pełni, to jest ona widoczna na całej kuli ziemskiej.

Zaćmienia Księżyca

Do najciekawszych zjawisk związanych z ruchem Księżyca wokół Ziemi należą niewątpliwie zaćmienia Słońca i Księżyca. W układzie Ziemia – Księżyc są one szczególnie efektowne, ponieważ pozorna średnica Księżyca jest w przybliżeniu równa średnicy Słońca. Gdy między Ziemią a Słońcem znajdzie się Księżyc, to zwykle zasłoni on całkowicie tarczę Słońca.

Z kolei Księżyc podczas wędrówki po swojej okołoziemskiej orbicie może wejść do wnętrza stożka cienia całkowitego Ziemi, który znajduje się z przeciwnej strony Ziemi niż Słońce. Wystąpi wtedy zaćmienie Księżycazaćmienie Księżycazaćmienie Księżyca.

zaćmienie Księżyca
zaćmienie Księżyca

zjawisko, które występuje, gdy Księżyc znajduje się w obszarze cienia Ziemi. Za zaćmienie (półcieniowe) uważa się również wejście Księżyca w półcień Ziemi, jednak to zjawisko jest słabo widoczne i mało efektowne.

R16sx29mvniu3
Źródło: Krzysztof Jaworski, Anonymous (https://openclipart.org), Gothika (https://commons.wikimedia.org), Fleshgrinder (http://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Na rysunku widać, że Księżyc znajduje się wtedy po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, czyli jest w fazie pełni. Kolejne pełnie następują co 29,5 dnia, a przecież zaćmienie Księżyca zdarza się znacznie rzadziej. Dlaczego tak się dzieje?

Powodem jest nachylenie płaszczyzny orbity Księżyca względem Ziemi do płaszczyzny orbity Ziemi względem Słońca. Wyjaśniają to dokładnie dwa poniższe rysunki (możesz zobaczyć drugi, gdy przesuniesz klikając na strzałkę).

Stożek cienia całkowitego Ziemi to miejsce, gdzie nie powinny docierać promienie słoneczne. Tarcza Księżyca jest jednak widoczna podczas tego zjawiska. Dlaczego tak się dzieje?

Podczas zaćmienia tarcza Księżyca najpierw ciemnieje, gdyż wchodzi w obszar półcienia, a następnie jest stopniowo zasłaniana przez Ziemię. W czasie całkowitego zaćmienia przyjmuje barwę czerwono‑brunatną. Wynika to z faktu, że Księżyc oświetlany jest promieniami słonecznymi, które się załamują i rozpraszają w atmosferze ziemskiej. Najsilniej rozpraszane są promienie o barwie niebieskiej i właśnie dlatego niebo ma niebieski kolor. Przechodzące dalej promienie załamują się w atmosferze i gdy z niej wychodzą, mają czerwoną barwę. Oświetlają one Księżyc znajdujący się w stożku cienia i nadają naszemu satelicie właśnie taki kolor.

Ten sam mechanizm powoduje, że Słońce podczas wschodu i zachodu przybiera barwę czerwoną.

Zaćmienie Księżyca jest zjawiskiem astronomicznym wywołującym ogromne wrażenie na obserwatorze. Przyjrzyjmy się zaćmieniu jeszcze raz.

2
Ćwiczenie 2
R1I290krFGgCe
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”.. Jeśli Księżyc znajduje się między Słońcem a Ziemią, to jego fazę nazywamy nowiem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zaćmienie Księżyca ma miejsce, gdy znajdzie się on w cieniu Ziemi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Do zjawiska zaćmienia Księżyca dochodzi, gdy Ziemia znajduje się na linii między Słońcem a Księżycem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zaćmienie Księżyca obserwujemy zawsze, gdy jest on w pełni.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeśli Księżyc znajduje się między Słońcem a Ziemią, to jego fazę nazywamy pełnią.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zaćmienia Księżyca nigdy nie obserwujemy, gdy Ziemia znajduje się w stosunku do Słońca przed Księżycem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ziemia nigdy nie rzuca swojego cienia na Księżyc.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zaćmienie obserwujemy, gdy Księżyc znajdzie się poza obszarem cienia Ziemi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.

Wiedza o zaćmieniach Księżyca nie była powszechna w Europie, nie mówiąc już o innych kontynentach. „Zaćmienie Księżyca ocaliło Krzysztofa Kolumba, zagrożonego śmiercią głodową na Jamajce, gdzie zbuntowana ludność odmówiła mu pożywienia. Wiedząc o rychłym wystąpieniu tego zjawiska, Kolumb uciekł się do groźby oryginalnej – pozbawienia tubylców światła księżycowego – i dotrzymał słowa. Zaledwie Księżyc się schował, skruszeni mieszkańcy rzucili się do nóg sławnego żeglarza, błagając o przebaczenie”. Historia ta przydarzyła się podróżnikowi 1 marca 1504 r. Opisuje ją Camille Flammarion w książce Astronomie Populaire.

RYWeI9RAknyJV
Fazy zaćmienia Księżyca z marca 2007 r.
Źródło: Joshua Valcarcel, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org [dostęp 4.07.2022], domena publiczna.

Księżyc – najlepiej zbadany obiekt pozaziemski

Księżyc i Słońce to dwa ciała niebieskie, które od najmłodszych lat potrafimy zidentyfikować na niebie. Księżyc jest najbliższym sąsiadem Ziemi, gdyż znajduje się około tysięcy kilometrów od jej środka. Obszary widoczne na naszym satelicie jako jaśniejsze to wyżyny i góry, a ciemniejsze to tzw. morza. Morza są bardziej płaskie i odbijają mniej promieni słonecznych. Obszary bardziej pofałdowane lepiej rozpraszają światło słoneczne.

Oprócz pofałdowań powierzchni (zwanych górami) można zobaczyć również kratery meteorytowe.

R1RzT12cFpdkz
Krater Kopernik o średnicy 93 km i głębokości ok. 3,8 km. Zdjęcie wykonane 19 listopada 1969 r. przez misję Apollo 12
Źródło: NASA, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org [dostęp 4.07.2022], domena publiczna.

Takich kraterów są tysiące. Największe znajdują się na powierzchni Księżyca niewidocznej z Ziemi. Największy krater to Hertzsprung, który ma średnicę prawie 600 km. Kratery meteorytowe mają bardzo łagodne stoki. Przy wysokości wału 1 km ich szerokość może wynosić do 20 km. Nie przypominają one wulkanów na Ziemi, takich jak np. Wezuwiusz. Nie są pochodzenia wulkanicznego – powstały wskutek uderzenia ogromnych brył meteorytów w skorupę Księżyca. Dowodem na to są obszary o większej gęstości, tzw. maskony, odkryte pod skorupą Księżyca. Znajdują się one pod dużymi kraterami i morzami księżycowymi. Najprawdopodobniej wielka bryła poruszająca się z dużą prędkością przebiła skorupę Księżyca i wybiła krater. Przez otwór powstały w skorupie wydostała się płynna lawa i po zastygnięciu utworzyła morze księżycowe.

W XVII wieku obserwacją powierzchni Księżyca zajmował się polski astronom Jan HeweliuszJan HeweliuszJan Heweliusz. Posiadał on w Gdańsku kilka kamienic. Na wspólnym dachu trzech z nich wybudował obserwatorium astronomiczne. Dysponował największymi wówczas teleskopami i prowadził obserwacje powierzchni Księżyca. Właśnie dlatego uznawany jest za ojca selenografiiselenografiaselenografii, czyli działu astronomii zajmującego się opisem powierzchni Księżyca.

Ciekawostka

Już w 1959 roku rozpoczęto badania Księżyca prowadzone w przestrzeni kosmicznej. W styczniu tego roku w pobliżu satelity Ziemi przeleciał statek kosmiczny Łuna 1, wysłany przez Radziecką Agencję Kosmiczną, a w październiku Łuna 3 zrobiła zdjęcia części Księżyca niewidocznej z Ziemi. Kosmiczne agencje radziecka i amerykańska prześcigały się w podboju Srebrnego Globu. ZSRR realizował program badawczy dotyczący gruntu Księżyca, a Amerykanie prowadzili program Apollo, który zakończył się lądowaniem człowieka na Księżycu.

Powierzchnia Księżyca pokryta jest grubą warstwą drobnego regolituregolitregolitu. Składają się na niego zarówno odłamki skał powstałe w wyniku uderzeń meteorytówmeteorytmeteorytów, jak i pył meteorytów bezustannie opadający na powierzchnię.

Wygląd skał księżycowych jest podobny do skał ziemskich. Grunt w większości składa się z metali o wysokiej temperaturze wrzenia. Substancje takie jak woda, czyli o niskiej temperaturze wrzenia, wyparowały z naszego satelity w przestrzeń kosmiczną. Skały księżycowe zawierają mniej składników lotnych niż skały ziemskie. Badania próbek gruntu księżycowego potwierdzają, że w skałach Księżyca nie ma wody. Wyniki tych badań wskazują także, że proces tworzenia się skał zachodził bez udziału tlenu. Szacuje się, że najmłodsze skały liczą 3,1 miliarda lat, a najstarsze – 4,4 miliarda lat.

Podsumowanie

  • Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi, którego obieg wokół naszej planety wynosi około 27,3 doby. Tor ruchu Księżyca jest bardzo zbliżony do elipsy.

  • Powierzchnia Księżyca pokryta jest warstwą rozdrobnionej skały. To rozdrobnienie jest efektem uderzeń meteorytów, opadania mikrometeorytów oraz kruszenia się skał w wyniku zmian temperatury.

  • Informacje na temat budowy Księżyca uzyskano dzięki różnym projektom badawczym.

  • Obserwowany kształt tarczy Księżyca zależy od wzajemnego położenia Słońca, Ziemi i Księżyca. Jego fazy są skutkiem ruchu obiegowego wokół Ziemi.

  • Zaćmienie Księżyca zachodzi, gdy znajdzie się on w półcieniu lub cieniu Ziemi.

Polecenie 4

W astronomii poza pojęciem miesiąca gwiazdowego i synodycznegomiesiąc synodycznysynodycznego występuje stosuje się jeszcze określenie „miesiąc smoczy”. Znajdź definicję miesiąca smoczego i napisz, z czym związana jest ta nazwa.

R18DTowhHcvEn
(Uzupełnij) .
Polecenie 5

Miesiąc synodyczny, czyli czas pomiędzy np. pełniami, jest dłuższy niż pełen obieg Księżyca wokół Ziemi (tzn. miesiąc gwiazdowymiesiąc gwiazdowymiesiąc gwiazdowy). Dlaczego tak się dzieje? Pamiętaj, że Ziemia wraz z Księżycem krążą dookoła Słońca.

R1afs8CQ4nfhC
(Uzupełnij) .

Słownik

meteoryt
meteoryt

ciało, które nie wyparowało w atmosferze i uderzyło w powierzchnię ciała niebieskiego znacznie większego od siebie. Księżyc nie ma atmosfery i dlatego wszystkie ciała, które przyciąga, uderzają w jego powierzchnię.

miesiąc gwiazdowy
miesiąc gwiazdowy

pełen obieg Księżyca wokół Ziemi. Wynosi 27,3217 doby 27 d 07h 43 m 11,5 s.

miesiąc synodyczny
miesiąc synodyczny

czas między dwiema takimi samymi fazami Księżyca, który trwa 29 d 12 h 44 m 02,9 s.

nów
nów

faza Księżyca, podczas której jest on niewidoczny z powierzchni Ziemi; tarcza Księżyca jest wtedy niewidoczna, ponieważ znajduje się on między Ziemią a Słońcem.

pełnia
pełnia

faza Księżyca, podczas której jego tarcza zwrócona do Ziemi jest całkowicie oświetlona.

regolit
regolit

warstwa pokruszonej skały na powierzchni Księżyca. To rozdrobnienie jest efektem uderzeń meteorytów, opadania mikrometeorytów oraz kruszenia się skał w wyniku zmian temperatury.

selenografia
selenografia

dział astronomii opisujący powierzchnię Księżyca.

Biogramy

Jan Heweliusz28.01.1687Gdańsk28.01.1611Gdańsk
RH1uwV2bwv4DN
Światowej sławy polski astronom. W 1647 r. opublikował dzieło „Selenographia”, w którym szczegółowo opisał powierzchnię Księżyca i umieścił jego mapy
Źródło: Daniel Schultz, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org [dostęp 4.07.2022], domena publiczna.

Jan Heweliusz

Ojciec Jana Heweliusza zapewnił mu wszechstronne wykształcenie. Młody Jan rozpoczął naukę w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, gdzie uczył się pod okiem profesora Piotra Krügera (który kształcił też Keplera i Brahego). Następnie studiował w Królewcu, a także na uniwersytetach w Lejdzie i Oksfordzie. Wybudował obserwatorium na dachu trzech gdańskich kamienic, gdzie znajdowały się teleskopy, do których soczewki Heweliusz szlifował osobiście. W jego obserwatorium gościli królowie. Uczony obserwował plamy na Słońcu, powierzchnię Księżyca oraz komety. Stworzył też katalog gwiazd. Był wynalazcą śruby mikrometrycznej, zbudował również prototyp peryskopu i zegara wahadłowego.

Zadania podsumowujące

R1ShiQ1Kxnbdj2
Ćwiczenie 3
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Jedna z wielkości fizycznych, jej jednostka to ms., 2. Jedna z faz Księżyca., 3. Dział astronomii zajmujący się powierzchnią Księżyca., 4. Czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego obrotu., 5. Słynny gdański astronom żyjący w XVII wieku., 6. Może być gwiazdowy., 7. Każde ciało obiegające inne ciało, np. Księżyc
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
R8xH2ha0kSqG42
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Na podstawie informacji dotyczących Księżyca zamieszczonych w tej lekcji oceń prawdziwość poniższych zdań. Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”. . Na powierzchni Księżyca występują kratery, które powstały na skutek zderzeń m.in. z meteorytami.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jan Heweliusz sporządził pierwsze mapy powierzchni Księżyca dzięki współpracy z Galileuszem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W każdym miejscu na Ziemi w tym samym czasie obserwowane są różne fazy Księżyca.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi wynosi 24 godziny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zaćmienie Księżyca można zaobserwować, gdy jest on w pełni.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zaćmienie Księżyca nie zachodzi podczas każdej pełni, ponieważ orbita Księżyca jest nachylona pod określonym kątem do orbity Ziemi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
Jan Heweliusz28.01.1687Gdańsk28.01.1611Gdańsk
RH1uwV2bwv4DN
Światowej sławy polski astronom. W 1647 r. opublikował dzieło „Selenographia”, w którym szczegółowo opisał powierzchnię Księżyca i umieścił jego mapy
Źródło: Daniel Schultz, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org [dostęp 4.07.2022], domena publiczna.

Jan Heweliusz

Ojciec Jana Heweliusza zapewnił mu wszechstronne wykształcenie. Młody Jan rozpoczął naukę w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, gdzie uczył się pod okiem profesora Piotra Krügera (który kształcił też Keplera i Brahego). Następnie studiował w Królewcu, a także na uniwersytetach w Lejdzie i Oksfordzie. Wybudował obserwatorium na dachu trzech gdańskich kamienic, gdzie znajdowały się teleskopy, do których soczewki Heweliusz szlifował osobiście. W jego obserwatorium gościli królowie. Uczony obserwował plamy na Słońcu, powierzchnię Księżyca oraz komety. Stworzył też katalog gwiazd. Był wynalazcą śruby mikrometrycznej, zbudował również prototyp peryskopu i zegara wahadłowego.