Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Kształtowanie równowagi w zabawach

i ćwiczeniach ruchowych

Scenariusz lekcji, I etap edukacyjny, wychowanie fizyczne

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Wymagania szczegółowe:

II. Uczeń kończący klasę III

II.2 Trening zdrowotny

II.2.c Uczeń wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie

Adresat: Uczniowie klasy III

Czas trwania: 45 minut

Cele szczegółowe w zakresie wiadomości

Uczeń:

 • zna sposoby kształtowania równowagi

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności

Uczeń:

 • wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie

Cele szczegółowe w zakresie postaw

Uczeń:

 • rozumie konieczność dbania o prawidłową postawę ciała

Metody: zadaniowa ścisła, zabawowa klasyczna

Formy i miejsce zajęć

Formy: frontalna, zespołowa

Miejsce ćwiczeń: Sala gimnastyczna lub inne miejsce przygotowane do prowadzenia zajęć
z wychowania fizycznego.

Przybory i przyrządy:

Woreczki, skakanki, piłki dla każdego ucznia, piłeczki do tenisa stołowego – 4 sztuki, ławeczki gimnastyczne – 4 sztuki, rzutnik multimedialny, laptop.

Zasoby multimedialne:

 1. film: „Gry i zabawy równoważne – wybrane ćwiczenia równoważne”

 2. zestaw ilustracji: „Równowaga”

 3. prezentacja multimedialna: „Jak kształtować równowagę?”

Opis przebiegu zajęć

Tok

Opis przebiegu zajęć

Uwagi organizacyjno – metodyczne

Część wstępna 10 – 15 minut

 1. Czynności organizacyjne

 • Przygotowanie sprzętu, zbiórka – sprawdzenie obecności i przygotowania do zajęć.

 • Podanie tematu lekcji.

 • Obejrzenie i omówienie materiałów multimedialnych o ćwiczeniach.

 1. Rozgrzewka

Zabawa ożywiająca

Uczniowie truchtają w różnych kierunkach po liniach boiska. Jeśli dwóch uczniów spotka się, biegnąc
w dwóch różnych kierunkach, starają się wyminąć, nie spadając z linii.

Ćwiczenia równowagi bez przyrządów

 • W staniu jednonóż pisanie liter. Ćwiczy raz prawa, raz lewa noga (po 2x),

 • w staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze, krążenia RR na przemian w przód i w tył (po 5x),

 • w staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze, skłony głowy w przód i w tył,

 • w staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze, krążenia stopą (po 5x),

 • stanie we wspięciu z zamkniętymi oczami
  (wytrz. 3s.).

Ćwiczenia równowagi z przyborem

 • W staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze przekładanie woreczka pod kolanem
  (po 5x),

 • w staniu jednonóż raz na prawej, raz na lewej nodze, trzymanie woreczka na kolanie
  (wytrz. 10s.),

 • przenoszenie woreczka na grzbietowej części stopy (na odcinku 10 metrów),

 • w staniu jednonóż wybijanie piłki raz prawym, raz lewym kolanem – żonglerka udem.

Zasoby multimedialne.

Ustawienie w rozsypce.

Nie wolno chodzić po boisku poza liniami.

Ustawienie w rozsypce.

Dzieci pobierają przybory.

Część główna 25 – 30 minut

Zabawa na czworakach

Przejście na czworakach po wyprostowanej, leżącej na podłodze skakance.

Zabawa z mocowaniem

„Walka kogutów” – w przysiadzie i w pozycji jednonóż.

Zabawa masowa

Uczniowie ustawiają się w szeregu. Kolejno odliczają
i zapamiętują swoje miejsce w szeregu. Uczniowie poruszają się w dowolny sposób po wyznaczonym boisku. Na sygnał zatrzymują się i kolejno rzucają do siebie woreczkiem w takiej samej kolejności, jak stali w szeregu. Po wykonaniu rzutu i chwytu woreczka przez wszystkich uczniów, ostatnia osoba rzuca woreczek do nauczyciela, a uczniowie ponownie biegają po wyznaczonym boisku.

Ćwiczenia równowagi na przyrządzie

 • Przejście przodem po ławeczce,

 • przejście krokiem odstawno – dostawnym po ławeczce,

 • przejście tyłem po ławeczce,

 • Przejście przodem po ławeczce z obrotem
  w pozycji stojącej wykonanym w ½ długości ławeczki,

 • przejście przodem po ławeczce z obrotem
  w przysiadzie wykonanym w ½ długości ławeczki,

 • przejście dwójkami przodem po ławeczce, idąc
  w przeciwnych kierunkach. Mijając się uczniowie starają się nie spaść z ławeczki.

Ćwiczenia równowagi na przyrządzie z przyborem

 • Przejście po ławeczce z jednoczesnym podrzucaniem piłki oburącz,

 • przejście po ławeczce z kozłowaniem piłki z boku ławeczki,

 • przejście po ławeczce z jednoczesnym toczeniem piłki oburącz przed sobą.

Uczniowie w rozsypce.

Uczniowie w parach.

Uczniowie podzieleni na dwa zespoły.

Zabawę powtarzamy
3 razy.

Ustawienie w rzędach.

Liczba ławeczek i rzędów zależna od liczby dzieci.

Ustawienie w rzędach naprzeciwko siebie, na dwóch końcach ławeczki.

Część końcowa 10 minut

 1. Ćwiczenia korekcyjno‑kompensacyjne

 • Na ławeczce w równej odległości ułożone są trzy woreczki. Przejście po ławeczce nad kolejnymi woreczkami, ramiona ułożone w „skrzydełka”,

 • przejście po ławeczce z woreczkiem na głowie,

 • przeniesienie woreczka na głowie na miejsce układania sprzętu sportowego, ramiona ułożone
  w „skrzydełka”, zrzucenie woreczka z głowy do kosza,

 • dmuchanie piłeczki z jednego końca ławeczki na drugi. Dzieci w pozycji średniej Klappa.

  1. Czynności organizacyjne

Uporządkowanie miejsca ćwiczeń, zbiórka
i podsumowanie zajęć, pożegnanie, wymarsz z miejsca zajęć.

Dwa rzędy ustawione naprzeciwko siebie na dwóch końcach ławeczki. Uczniowie dmuchają piłeczkę na zmianę, raz z jednej, raz z drugiej strony.

W podsumowaniu nauczyciel podkreśla wpływ ćwiczeń równoważnych na prawidłową postawę ciała.

RRDHBfNSZOBFT

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 123.00 KB w języku polskim
RvJmZNFWJcCWt

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 48.94 KB w języku polskim