Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Istotnym elementem realizacji podstawy programowej z wiedzy o kulturze jest wykorzystanie TIK (technologii informacyjno‑komunikacyjnych). W programie położono nacisk na umiejętność odpowiedzialnego stosowania TIK oraz twórczego wykorzystywania nowych technologii. Mają one na celu pokazać uczniom, jak samodzielnie zdobywać informacje o artystach, wydarzeniach kulturalnych, a z drugiej strony mają ich zachęcić do własnych prób twórczych, do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Uczniowie mają się nauczyć samodzielnego myślenia o kulturze, wykorzystywania zdobytej wiedzy w działaniu.

Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

R1IOAnExoxG4t

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 698.94 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida