Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Lane święta

1. Cele lekcji

a. Wiadomości

Uczeń:

 • wie, jakie są zwyczaje i obrzędy wielkanocne,

 • zna wydarzenia religijne Wielkiego Tygodnia,

 • zna pochodzenie niektórych zwyczajów wielkanocnych.

b. Umiejętności

Uczeń potrafi wypowiadać się na zadany temat.

c. Postawy

Uczeń rozumie potrzebę kultywowania tradycji.

2. Metoda i forma pracy

Metody: pogadanka, opowiadanie, metoda zajęć praktycznych, instrukcja, gry dydaktyczne

Formy: praca indywidualna, zbiorowa

3. Środki dydaktyczne

Wiersz Mokre święta, karki z wypisanymi zwyczajami świątecznymi, paski z nazwami dni Wielkiego Tygodnia i obyczajami z nimi związanymi, krzyżówka.

4. Przebieg lekcji

a. Faza przygotowawcza

Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności.

b. Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel rozdaje wiersz Mokre święta (załącznik 3) i odczytuje go na głos. Następnie pyta uczniów, czy wiedzą, o czym jest mowa w utworze i czy domyślają się, co będzie przedmiotem ich zajęć. Pyta również, jakie zwyczaje świąteczne opisane są w wierszu, dlaczego ma taki tytuł i jak inaczej można byłoby go zatytułować.

 2. Prowadzący inicjuje pogadankę i prosi, aby uczniowie opowiedzieli o tym, jak u nich w domu obchodzi się święta wielkanocne. Zachęca do wymienienia znanych zwyczajów świątecznych. By uzupełnić wiedzę, przywiesza na tablicy wcześniej przygotowane kartki ze zwyczajami świątecznymi (załącznik 1).

 3. Nauczyciel opowiada o wydarzeniach religijnych poprzedzających święto Zmartwychwstania, wyjaśnia znaczenie słowa Wielkanoc. Następnie rozdaje uczniom paski z nazwami dni Wielkiego Tygodnia i obyczajami z nimi związanymi i prosi o przyporządkowanie ich sobie (załącznik 2). Po sprawdzeniu uczniowie wklejają je do zeszytu.

 4. Prowadzący opowiada o zwyczaju malowania wielkanocnych pisanek, informując, że zwyczaj ten wywodzi się z tradycji pogańskiej, kiedy jajko było symbolem sił odradzającej się na wiosnę przyrody. W dawnych czasach ludzie wierzyli, że pisanka ochroni dom przed nieszczęściem. Mówi również, że strojenie wielkanocnych palm i święcenie ich w Niedzielę Palmową nawiązuje do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania Go przez mieszkańców.

c. Faza podsumowująca

Na zakończenie zajęć nauczyciel rozdaje do rozwiązania krzyżówki (przykładowa - załącznik 4), które sprawdzą, czego uczniowie nauczyli się podczas lekcji.

Bibliografia

 1. Kitlińska‑Pięta H., Orzechowska Z., Stępień M., Z Ekoludkiem w szkole. Podręcznik
  z ćwiczeniami do nauczania zintegrowanego w klasie II,
  Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Warszawa 2002.

 2. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Nauczanie początkowe nr 2 (1987/88), Wydawnictwo Pedagogiczne w Kielcach.

Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Załącznik 1

ŚWIĘCENIE JAJEK I POTRAW

ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI

MALOWANIE PISANEK

DZIELENIE SIĘ JAJKIEM

PIECZENIE BAB

ROBIENIE STROIKÓW

SIANIE OWSA

ŚWIECENIE PALEMEK

LANIE WODĄ

Załącznik 2

Wielki Czwartek

obmycie nóg 12 apostołom

Wielki Piątek

adorowanie krzyża

Wielka Sobota

malowanie pisanek

święcenie pokarmów

Wielkanoc

uroczyste śniadanie

Poniedziałek Wielkanocny

śmigus‑dyngus

Załącznik 3

Mokre święta

Rozsiadły się świąteczne baby parami

Na haftowanym obrusie.

Te w środku z lukrem, tamte z rodzynkami

- każda zapachem kusi.

Na półmisku rośnie owies – jak przystało,

Prababci ręką wysiany,

Cukrowy baranek skubie go nieśmiało,

A obok misa pisanek.

A w poniedziałkowy ranek

Psik! Krzyk! Śmiechy! Cała wieś tu biegnie!

Wiadra, miski, konwie i dzbanek

Któż się dzisiaj zimnej wody zlęknie?

Chyba tylko ten z cukru baranek!

Załącznik 4

Ś

W

I

Ę

C

E

N

I

E

B

A

B

K

I

P

A

S

C

H

A

L

N

E

P

A

L

M

Y

J

A

J

K

A

P

I

S

A

N

K

A

B

A

R

A

N

E

K

W

I

O

S

N

A

C

H

L

E

B

 1. ................ potraw w Wielką Sobotę.

 2. Ciasta wielkanocne.

 3. Triduum .........................

 4. Święci się je w Niedzielę Palmową.

 5. Główna potrawa świąteczna.

 6. Malowane jajko.

 7. Symbol zmartwychwstania Chrystusa.

 8. Świąteczna pora roku.

 9. Obok jajek w koszyczku.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R168mX1O4hsAg

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 107.04 KB w języku polskim
R1Coe94sb3smw

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 37.00 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida