Strona główna "Las w zimowej szacie" - poznajemy barwy ciepłe i zimne.
Powrót
Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Agnieszka Szumiec

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa II

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – artystyczna

3. Temat zajęć

„Las w zimowej szacie” - poznajemy barwy ciepłe i zimne.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawą programową. Rozwija wyobraźnię i kreatywność uczniów.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu technologii TIK, uczniowie w sposób atrakcyjny i ciekawy zapoznają się z nowym materiałem.

7. Cel ogólny zajęć

Malowanie zimowego pejzażu z zastosowaniem barw ciepłych i zimnych.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń wymienia barwy ciepłe i zimne.

 2. Uczeń dostrzega cechy zimowego pejzażu.

 3. Uczeń wykonuje pracę plastyczną na zadany temat.

9. Metody i formy pracy

Metody pracy:
- słowna,
- oglądowa,
- praktycznego działania.

Formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca zbiorowa.

10. Środki dydaktyczne

https://www.youtube.com/watch?v=rzEgqkqyyQ0
https://www.youtube.com/watch?v=_p_5Z6-PRlU
https://wordwall.net/pl/resource/7650087/barwy-ciep%C5%82e-i-zimne
https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY

Biała kartka techniczna formatu A3, farby plakatowe, pędzel, kubek na wodę dla każdego ucznia.
Wycięte białe kółeczko o średnicy 7 cm i pisaki dla każdego ucznia. 
Magnesy.
Koszyczek.

11. Wymagania w zakresie technologii

Tablica interaktywna.
Komputer z dostępem do Internetu.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: DOŚWIADCZENIE.

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   1. Nauczyciel podaje uczniom temat: „Podczas dzisiejszych zajęć z edukacji plastycznej poznacie rodzaje barw ciepłych i zimnych oraz wykonacie pracę plastyczną „Las w zimowej szacie”. Będę zwracać uwagę na wykonanie pracy zgodnie z tematem”.
    2. Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=rzEgqkqyyQ0
    „Zwróccie uwagę, jakie barwy zaliczane są do barw ciepłych, a jakie do barw zimnych”.
    3. Nauczyciel sprawdza stopień zrozumienia obejrzanego filmu. Zadaje następujące pytania:
    - Jakie kolory zaliczamy do barw ciepłych?
    - Jakie kolory zaliczamy do barw zimnych?

 • Aktywność 2

  • Temat: REFLEKSJA.

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   1. Nauczyciel proponuje dyskusję, kierując do uczniów następujące pytania:
    - „Rozglądnijcie się po sali i wskażcie przedmioty w barwach ciepłych”.
    - „Poszukajcie w Waszym otoczeniu przedmiotów w barwach zimnych”.
    - „Z czym kojarzą się Wam barwy ciepłe?”.
    - „Jakie kolory do nich należą?”.
    - „Czy Waszym zdaniem barwy ciepłe mogą pobudzać do działania?”.
    - „Z czym kojarzą się Wam barwy zimne?”.
    - „Jakie kolory się do nich zaliczają?”.
    - „Jak sądzicie, jakie jest zadanie barw zimnych?”.
    - „Czy znacie i potraficie wymienić postaci z bajek w kolorach ciepłych i zimnych?”.
    2. Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia 1 min 27 s filmu: https://www.youtube.com/watch?v=_p_5Z6-PRlU
    „Zwróćcie uwagę, gdzie autorka pracy zastosowała kolory ciepłe, a gdzie zimne”.

 • Aktywność 3

  • Temat: TEORIA.

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   1. Nauczyciel informuje uczniów, że barwy ciepłe to te, które kojarzą nam się z ciepłem, czyli: pomarańczowy, czerwony, brązowy, żółty i ich pochodne. W powszechnym pojęciu barwy ciepłe są uznawane za pobudzające, optymistyczne, czasem agresywne. Kojarzą się z czymś przytulnym, miłym lub z energią pobudzająca do działania. Barwy zimne to te, które kojarzą się nam z chłodem, czyli: niebieski, fioletowy, szary, zielony i ich pochodne. Tonacje zimne mają za zadanie wyciszyć organizm, ułatwić zrelaksowanie i zasypianie.

    2. Nauczyciel zaprasza uczniów do wykonania zadań zamieszczonych na platformie „Wordwall”:
    https://wordwall.net/pl/resource/7650087/barwy-ciep%C5%82e-i-zimne
    Uczniowie kolejno podchodzą do tablicy i wykonują zadania.

 • Aktywność 4

  • Temat: ZASTOSOWANIE.

  • Czas trwania: 20 minut

  • Opis aktywności:

   1. Nauczyciel zaprasza uczniów do wykonania pracy plastycznej na temat: „Las w zimowej szacie”. Uczniowie wykorzystują wiedzę zdobytą na zajęciach, malują pejzaż wykorzystując głównie barwy zimne. Barwy ciepłe wykorzystują do namalowania leśnych zwierząt, np.: sarny, jelenia, wiewiórki, gila, sójki.
    2. Nauczyciel podczas wykonywanej przez uczniów pracy, zaprasza do wyciszenia się poprzez wsłuchanie w muzykę relaksacyjną: https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie na otrzymanych białych kółeczkach, z jednej strony pisakami rysują twarz uśmiechniętą, jeżeli zajęcia im się podobały, albo smutną, jeśli zajęcia nie wzbudziły ich entuzjazmu. Z drugiej strony zapisują swoje imię, a pod imieniem wyraz „TAK”, jeśli podobało im się wykorzystanie zabawy na tablicy interaktywnej, bądź „NIE”, jeśli tak nie było. Kolejno podchodzą do stolika i wrzucają „buźki” do przygotowanego koszyczka.

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nie

18. Forma prowadzenia zajęć

dowolna