Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1RPhAgz5rKGR

Legendarne i historyczne początki Polski

Legendarne i historyczne początki Polski

W Polsce istnieje wiele legend i podań dotyczących początków państwa. Część z nich pochodzi z terenów Wielkopolski, część zaś z terenów Małopolski.

RX0tLH04LW4Uy
Ćwiczenie 1
RNLWMxwOQLHq8
Ćwiczenie 2
Zapoznaj się z fragmentem „Kroniki Wielkopolskiej”

„Gdy zaś (Lech) ze swoim potomstwem wędrował przez rozległe lasy, gdzie teraz istnieje królestwo polskie, przybywszy wreszcie do pewnego uroczego miejsca, gdzie były bardzo żyzne pola, wielka obfitość ryb i dzikiego zwierza, tamże rozbił swe namioty. A pragnąc tam zbudować pierwsze mieszkanie, aby zapewnić schronienie sobie i swoim rzekł „Zbudujmy gniazdo”! Stąd i owa miejscowość aż do dzisiaj zwie się Gniezno, to jest „budowanie gniazda”.

Kronika wielkopolska, wstęp i tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1965.

Ćwiczenie 3

Jak nazywa się miejscowość, w której zbudowano „gniazdo”?

Wskaż ją na mapie współczesnej Polski i określ jej położenie na mapie.

Ćwiczenie 4

Wyobraź sobie ziemie polskie sprzed jednego tysiąca lat, a następnie je narysuj. Opowiedz o swoim rysunku, wskazując czym charakteryzował się ówczesny krajobraz i środowisko naturalne ziem polskich.

RZe7prnOkCMyx

Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa, obraz z 1889 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Matejko_Christianization_of_Poland.jpg

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie uzupełnij poniższe zadania.
R1aPqDql0sRlV
Ćwiczenie 5
Widoczna na pierwszym planie postać dotykająca krzyża to Mieszko IBolesław Ibiskup Jordan. Wydarzenie przedstawione na obrazie miało miejsce w roku 966965960 W tle obrazu widzimy Jezioro Lednickie i wyspę, na której stoi zamek Mieszka I świątynię chrześcijańskąbudowlę gotycką. Do kamiennej chrzcielnicy podchodzi rodzeństwo Mieszka, którym święty Wojciechduchowny katolicki Jordan. Za świętym Wojciechem stoi pierwszy biskup poznański Mieszko Iduchowny katolicki Jordan z pastorałem w dłoni.

Komentarz metodyczny

R1Hz1gU8OoPyO
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida