Strona główna Lekkoatletyka – Mała Zabawa Biegowa
Powrót
Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Lekkoatletyka – Mała Zabawa Biegowa

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • poznaje nazwy drzew,

 • wie, co to jest tętno i o czym ono świadczy,

 • wie, ile powinno wynosić tętno podczas biegów rekreacyjnych.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi zmierzyć tętno,

 • doskonali technikę biegu.

c) Postawy

Uczeń:

 • przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w rekreacji ruchowej,

 • doskonali umiejętność współpracy w zespole,

 • pomaga innym w wykonaniu zadań.

c) Sprawność motoryczna

Uczeń:

 • rozwija szybkość i wytrzymałość,

 • wzmacnia siłę mięśni kończyn dolnych,

 • rozwija gibkość.

2. Metoda i forma pracy

Frontalna, praca w zespołach dwójkowych, strumieniowa, metoda realizacji zadań ruchowych: zabawowa, naśladowcza, zadaniowa; metoda nauczania ruchu: kompleksowa, syntetyczna.

3. Środki dydaktyczne

brak

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Zbiórka klasy, podanie zadań lekcji.

 2. Nauczyciel prosi uczniów o utworzenie rzędu. Wraz z dziećmi wybiega wolnym truchtem poza teren szkoły. Na sygnał nauczyciela uczeń ostatni w rzędzie rozpoczyna szybszy bieg slalomem między biegnącymi przed nim osobami. Po wyprzedzeniu wszystkich kolegów, zajmuje pozycję na początku rzędu i zwalnia bieg do truchtu.

 3. Rozgrzewka. Ćwiczenia ramion. Z postawy wykonujemy krążenia ramion naprzemianstronne w przód. Następnie przechodzimy do luźnego skłonu w przód i wykonujemy naprzemianstronne wymachy ramion w przód i w tył.

 4. Ćwiczenia w płaszczyźnie strzałkowej. Uczniowie stają w postawie z ramionami wyciągniętymi w górę. Na sygnał nauczyciela wykonują skłon tułowia w przód z pogłębianiem (10 powtórzeń).

 5. Ćwiczenia nóg. Na sygnał prowadzącego uczniowie zaczynają biec (przebieżka) na dystansie ok. 30‑40 m (nauczyciel określa miejsce, do którego dobiegają, np. do drzewa, do przystanku). Po dobiegnięciu całej grupy, na zadanym dystansie, ćwiczący wykonują luźną przeplatankę, bieg cwałem i podskoki.

 6. Ćwiczenia w płaszczyźnie czołowej. Z postawy wykonujemy skłony boczne. Zwracamy uwagę na ruch tylko w płaszczyźnie czołowej (nie pochylamy się w przód ani w tył).

 7. Ćwiczenia równoważne. Stajemy w postawie na jednej nodze. Staramy się rozsznurować buta, ściągnąć go ze stopy, ponownie ubrać i zasznurować – bez utraty równowagi. Powtarzamy ćwiczenie, stojąc na drugiej nodze.

 8. Ćwiczenia mięśni brzucha i nóg. Przechodzimy do klęku prostego, wykonujemy opad tułowia w tył i wytrzymujemy w tej pozycji 5‑10 sekund (15 powtórzeń).

 9. Ćwiczenia mięśni grzbietu. Stajemy w lekkim rozkroku, dotykając dłońmi tylnej części ud. Wypychamy biodra w przód, uginamy nogi w kolanach i staramy się zejść dłońmi jak najniżej wzdłuż tylnej części nóg (10 powtórzeń).

 10. Ćwiczenia w płaszczyźnie złożonej. Z postawy wykonujemy luźne, ale szybkie skrętoskłony z dotknięciem dłonią kostki. Po każdym skrętoskłonie wracamy z powrotem do postawy.

 11. Podskoki. Z postawy staramy się wykonać dwa luźne podskoki, a trzeci – jak najwyższy – z przyciąganiem kolan do klatki piersiowej.

b) Faza realizacyjna

 1. Rozruch. Marsz, podczas którego dzieci starają się rozpoznać jak najwięcej gatunków drzew. Nauczyciel pomaga określić, do jakiego gatunku należą spotykane drzewa i wymienić cechy charakterystyczne dla danego gatunku. Następnie dzieci przechodzą do lekkiego biegu (można wykorzystać drzewa do slalomu między nimi), przeplatanego cwałem ze zmianą kierunku i nogi wiodącej.

 2. Na sygnał nauczyciela każde dziecko zajmuje miejsce przy drzewie. Nauczyciel prosi dzieci o wypowiedź, co to jest tętno i o czym ono świadczy (uczeń, który udzieli najtrafniejszej odpowiedzi może zostać nagrodzony oceną lub plusem). Nauczyciel wyjaśnia dzieciom definicję tętna, informuje ile wynosi prawidłowe tętno u dorosłego człowieka i u dziecka, a następnie pokazuje, w jakich miejscach na ciele można je najłatwiej zmierzyć. Dzieci starają się odnaleźć na swoim ciele te miejsca i próbują dokonać pomiaru swego tętna (najpierw liczą uderzenia w ciągu 60 sekund, potem w ciągu 30 sekund i mnożą przez 2, następnie w czasie 15 sekund i mnożą przez 4).

 3. Stojąc przy drzewie, uczniowie opierają jedną rękę na pniu i wykonują wymachy nóg w przód, w bok i w tył. Jeśli są w pobliżu drzewa, których konary można wykorzystać do zwisów, wykonują kilka serii zwisów i podciągnięć.

 4. Uczniowie biegną na dystansie 300‑400 m wolnym truchtem. Następnie stają w szeregu i na sygnał nauczyciela wykonują skiping A. Bezpośrednio po wykonaniu zadania mierzą sobie tętno i porównują wynik z pierwszym pomiarem.

 5. Uczniowie wykonują przebieżki na dystansie 60‑70m (4‑6 serii). Po każdym biegu mierzą sobie tętno.

 6. Nauczyciel prosi uczniów, by podzielili się na grupy 6‑8 osobowe. Każda z grup ma za zadanie przynieść liście lub owoce z drzew. Nie wolno ich zrywać! Należy znaleźć je pod drzewem. Warunkiem zaliczenia danego liścia lub owocu jest poprawne nazwanie gatunku drzewa, z którego pochodzi. Wygrywa zespół, który zbierze największą ilość różnego rodzaju liści lub owoców. Czas na wykonanie zadania: 8‑10 minut. Po upływie czasu podsumowujemy zbiory i nagradzamy zwycięzców (można nagrodzić zespoły pochwałą, plusami). Zbiory uczniów można zabrać do klasy i przygotować zielnik.

 7. Przebieżki sześć razy 60 -100 m (dystans zależy do stopnia zaawansowania grupy). W pierwszym biegu ręce są wyciągnięte w bok, w trzecim znajdują się za głową, w piątym założone są z tyłu za plecami, natomiast szósty bieg jest odpoczynkiem w truchcie, ręce opuszczone są luźno wzdłuż tułowia. Po każdym biegu uczniowie mierzą sobie tętno i porównują z poprzednimi wynikami.

 8. Ćwiczenia gibkości. Z postawy wykonujemy głęboki wypad w przód z pogłębianiem, noga wykroczna zgięta jest pod kątem prostym, oparta na całej stopie. Noga zakroczna jest wyprostowana w stawie kolanowym. Po 10‑15 powtórzeniach wykonujemy skręty i skrętoskłony w prawo i w lewo. Przechodzimy do siadów płotkarskich – wykonujemy skłony do nogi prostej i ugiętej.

 9. Jeśli w miejscu ćwiczeń są warunki do rzucania, zbieramy przedmioty, które posłużą nam do rzutów: szyszki, żołędzie, kamienie (musimy być pewni, że rzuty nimi będą bezpieczne, np. przedmioty będą wrzucane do rzeki lub jeziora). Dzieci wykonują serie rzutów na celność (należy trafić w określone miejsce, np. w drzewo lub kamień) i na odległość. Najlepszego miotacza można nagrodzić plusami lub oceną. Istniejące warunki wykorzystujemy również do doskonalenia skoczności (przeskoki przez leżące konary, drzewa, zeskoki z kamieni itp.).

 10. Trucht. Biegniemy truchtem na dystansie 800‑1000 m (w zależności od stopnia zaawansowania grupy można dystans skracać lub wydłużać). Podczas biegu staramy się nazywać wspólnie z dziećmi mijane gatunki drzew. Końcowe 100 m przebiegamy z luźno opuszczonymi ramionami.

c) Faza podsumowująca

 1. Ćwiczenia uspokajające. Uczniowie maszerują. Na sygnał nauczyciela wykonują skłon tułowia w przód i wydech, a następnie wyprost i wdech (kilkanaście powtórzeń). Luźnym marszem wracają do szkoły.

 2. Zbiórka w siadzie. Nauczyciel wspólnie z uczniami podsumowuje lekcję, prosi o opinie, które zadanie było najtrudniejsze, które fragmenty lekcji podobały się najbardziej. Przypomina, co to jest tętno i prosi uczniów o zmierzenie swojego tętna. Na prośbę nauczyciela uczniowie zastanawiają się, o czym świadczy zmieniające się tętno i dlaczego u jednych uczniów po większym wysiłku tętno jest dużo wyższe, niż u innych.

 3. Zbiórka w dwuszeregu, pożegnanie.

5. Bibliografia

 1. Iskra J., Walczak A., Szade B., Lekkoatletyka w szkole podstawowej, AWF Katowice, Katowice 2002.

 2. Prus G., Trening w biegach przełajowych, górskich, ulicznych i maratońskich, Wydawnictwo BK, Wrocław 2005.

 3. Zarys lekkoatletyki, pod red. Z. Stawczyk, AWF Poznań, Poznań 1999.

6. Załączniki

brak

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R8QUsN4tlC91K

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 105.14 KB w języku polskim
RmisFONhPsSCU

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 28.00 KB w języku polskim