Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Seria Lektury dostępne to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Seria została opracowana na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowaniu tłumaczeń na polski język migowy (PJM) uczestniczyli głusi użytkownicy tego języka, będący wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczniowie z niepełnosprawnościami mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Barierę może stanowić w szczególności język utworów oraz ich charakter. Trudności powodują, że wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozbawionych jest możliwości obcowania z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.

Lektury dostępne mają za zadanie przeciwdziałać temu wykluczeniu. Wzbogacenie ich o filmy z tłumaczeniami migowymi stanowi znaczącą pomoc w pełnym i dokładnym zrozumieniu treści. Oprócz realizacji zadań szkolnych uczeń rozwija biegłość w zakresie języka polskiego oraz języka migowego.

Do każdej multimedialnej lektury powstał pakiet materiałów składający się z nagrań video z tłumaczeniem tekstu na polski języki migowy, tekstu łatwego do czytania (ETR), opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS.

Kolęda autorstwa F. Karpińskiego „Pieśń o Narodzeniu Pańskim” w polskim języku migowym

„Brzydkie kaczątko” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Ropucha” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Królowa śniegu” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Dzwony” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Słowik” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Czerwony Kapturek” J. W. Grimm, tłumacz. M. Tarnowski + materiały ćwiczeniowe

„Śnieżka” J. W. Grimm, tłumacz. M. Tarnowski + materiały ćwiczeniowe

„Do gór i lasów” J. Kochanowski + materiały ćwiczeniowe

„Lis i osieł” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Człowiek i zdrowie” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Słowik i szczygieł II” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Żółw i mysz” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Potok i rzeka II” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Jagnię i wilcy” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Bryła lodu i kryształ” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Dąb i małe drzewka” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Lis i wilk” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Człowiek i suknia” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Groch przy drodze” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Papuga i wiewiórka” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Doktor” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Potok i rzeka” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Pani Twardowska” A. Mickiewicz + materiały ćwiczeniowe

„Powrót taty” A. Mickiewicz + materiały ćwiczeniowe

„Śmierć Pułkownika” A. Mickiewicz + materiały ćwiczeniowe

„Świtezianka” A. Mickiewicz + materiały ćwiczeniowe

„Katarynka” B. Prus + materiały ćwiczeniowe

„Janko Muzykant” H. Sienkiewicz + materiały ćwiczeniowe

„W pamiętniku Zofii Bobrówny” J. Słowacki + materiały ćwiczeniowe

„Mazurek Dąbrowskiego” J. Wybicki + materiały ćwiczeniowe

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida