Seria Lektury dostępne to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Seria została opracowana na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowaniu tłumaczeń na polski język migowy (PJM) uczestniczyli głusi użytkownicy tego języka, będący wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczniowie z niepełnosprawnościami mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Barierę może stanowić w szczególności język utworów oraz ich charakter. Trudności powodują, że wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozbawionych jest możliwości obcowania z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.

Lektury dostępne mają za zadanie przeciwdziałać temu wykluczeniu. Wzbogacenie ich o filmy z tłumaczeniami migowymi stanowi znaczącą pomoc w pełnym i dokładnym zrozumieniu treści. Oprócz realizacji zadań szkolnych uczeń rozwija biegłość w zakresie języka polskiego oraz języka migowego.

Do każdej multimedialnej lektury powstał pakiet materiałów składający się z nagrań video z tłumaczeniem tekstu na polski języki migowy, tekstu łatwego do czytania (ETR), opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS.

Kolęda autorstwa F. Karpińskiego „Pieśń o Narodzeniu Pańskim” w polskim języku migowym + materiały ćwiczeniowe

Hans Christian Andersen, „Calineczka”  +   materiały ćwiczeniowe

Hans Christian Andersen, „Syrena” + materiały ćwiczeniowe

„Brzydkie kaczątko” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Ropucha” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Królowa śniegu” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Dzwony” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Słowik” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Czerwony Kapturek” J. W. Grimm, tłumacz. M. Tarnowski + materiały ćwiczeniowe

„Śnieżka” J. W. Grimm, tłumacz. M. Tarnowski + materiały ćwiczeniowe

„Do gór i lasów” J. Kochanowski + materiały ćwiczeniowe

„Lis i osieł” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Człowiek i zdrowie” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Słowik i szczygieł II” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Żółw i mysz” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Potok i rzeka II” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Jagnię i wilcy” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Bryła lodu i kryształ” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Dąb i małe drzewka” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Lis i wilk” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Człowiek i suknia” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Groch przy drodze” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Papuga i wiewiórka” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Doktor” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Potok i rzeka” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Pani Twardowska” A. Mickiewicz + materiały ćwiczeniowe

„Powrót taty” A. Mickiewicz + materiały ćwiczeniowe

„Śmierć Pułkownika” A. Mickiewicz + materiały ćwiczeniowe

„Świtezianka” A. Mickiewicz + materiały ćwiczeniowe

„Katarynka” B. Prus + materiały ćwiczeniowe

„Janko Muzykant” H. Sienkiewicz + materiały ćwiczeniowe

„W pamiętniku Zofii Bobrówny” J. Słowacki + materiały ćwiczeniowe

„Mazurek Dąbrowskiego” J. Wybicki + materiały ćwiczeniowe

Krzysztof Kamil Baczyński, „Elegia o … [chłopcu polskim] + materiały ćwiczeniowe

Krzysztof Kamil Baczyński, „Z głową na karabinie” + materiały ćwiczeniowe

Władysław Bełza, „Katechizm polskiego dziecka” +  materiały ćwiczeniowe

Władysław Bełza, „W podziemiach Wawelu” + materiały ćwiczeniowe

Frances Hodgson Burnett, „Tajemniczy ogród”materiały ćwiczeniowe

Aleksander Fredro, „Zemsta” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Do fraszek (Fraszki moje, coście mi dotąd zachowały...)” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Do paniej (Pani jako nadobna, tak też i uczciwa!)” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Do przyjaciela (Jednego chcieć i nie chcieć to społeczność prawa...)”materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Tren VIII”  +  materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Tren XIX albo Sen”materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „O fraszkach (Najdziesz tu fraszkę dobrą, najdziesz złą i śrzednią...)”materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Na swoje księgi” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy...)”  17‑o-zywocie‑ludzkim + materiały ćwiczeniowe

Bolesław Leśmian, „Dusiołek” + materiały ćwiczeniowe

Bolesław Leśmian, „Dziewczyna”materiały ćwiczeniowe

Bolesław Leśmian, „Urszula Kochanowska”materiały ćwiczeniowe

Jerzy Liebert, „Pan Bóg i bąki” + materiały ćwiczeniowe

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”materiały ćwiczeniowe

Adam Mickiewicz, „Romantyczność”materiały ćwiczeniowe

Adam Mickiewicz, „Świteź”materiały ćwiczeniowe

Cyprian Kamil Norwid, „Moja piosnka” + materiały ćwiczeniowe

Cyprian Kamil Norwid, „Bema pamięci żałobny rapsod”materiały ćwiczeniowe

Cyprian Kamil Norwid, „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”materiały ćwiczeniowe

Juliusz Słowacki, „Testament mój”materiały ćwiczeniowe

Mark Twain, „Przygody Tomka Sawyera”materiały ćwiczeniowe

„Wybrane legendy polskie: Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, Legenda o Piaście, Legenda o Popielu, Legenda o Kraku i smoku wawelskim”materiały ćwiczeniowe

Lektury dostępne. Dzieła zebrane 1.  -  materiały ćwiczeniowe

Lektury dostępne. Dzieła zebrane 2. - materiały ćwiczeniowe