Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Seria Lektury dostępne to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Seria została opracowana na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowaniu tłumaczeń na polski język migowy (PJM) uczestniczyli głusi użytkownicy tego języka, będący wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczniowie z niepełnosprawnościami mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Barierę może stanowić w szczególności język utworów oraz ich charakter. Trudności powodują, że wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozbawionych jest możliwości obcowania z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.

Lektury dostępne mają za zadanie przeciwdziałać temu wykluczeniu. Wzbogacenie ich o filmy z tłumaczeniami migowymi stanowi znaczącą pomoc w pełnym i dokładnym zrozumieniu treści. Oprócz realizacji zadań szkolnych uczeń rozwija biegłość w zakresie języka polskiego oraz języka migowego.

Do każdej multimedialnej lektury powstał pakiet materiałów składający się z nagrań video z tłumaczeniem tekstu na polski języki migowy, tekstu łatwego do czytania (ETR), opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS.

Kolęda autorstwa F. Karpińskiego „Pieśń o Narodzeniu Pańskim” w polskim języku migowym + materiały ćwiczeniowe

Hans Christian Andersen, „Calineczka”  +   materiały ćwiczeniowe

Hans Christian Andersen, „Syrena” + materiały ćwiczeniowe

„Brzydkie kaczątko” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Ropucha” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Królowa śniegu” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Dzwony” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Słowik” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Czerwony Kapturek” J. W. Grimm, tłumacz. M. Tarnowski + materiały ćwiczeniowe

„Śnieżka” J. W. Grimm, tłumacz. M. Tarnowski + materiały ćwiczeniowe

„Do gór i lasów” J. Kochanowski + materiały ćwiczeniowe

„Lis i osieł” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Człowiek i zdrowie” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Słowik i szczygieł II” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Żółw i mysz” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Potok i rzeka II” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Jagnię i wilcy” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Bryła lodu i kryształ” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Dąb i małe drzewka” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Lis i wilk” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Człowiek i suknia” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Groch przy drodze” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Papuga i wiewiórka” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Doktor” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Potok i rzeka” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Pani Twardowska” A. Mickiewicz + materiały ćwiczeniowe

„Powrót taty” A. Mickiewicz + materiały ćwiczeniowe

„Śmierć Pułkownika” A. Mickiewicz + materiały ćwiczeniowe

„Świtezianka” A. Mickiewicz + materiały ćwiczeniowe

„Katarynka” B. Prus + materiały ćwiczeniowe

„Janko Muzykant” H. Sienkiewicz + materiały ćwiczeniowe

„W pamiętniku Zofii Bobrówny” J. Słowacki + materiały ćwiczeniowe

„Mazurek Dąbrowskiego” J. Wybicki + materiały ćwiczeniowe

Krzysztof Kamil Baczyński, „Elegia o … [chłopcu polskim] + materiały ćwiczeniowe

Krzysztof Kamil Baczyński, „Z głową na karabinie” + materiały ćwiczeniowe

Władysław Bełza, „Katechizm polskiego dziecka” +  materiały ćwiczeniowe

Władysław Bełza, „W podziemiach Wawelu” + materiały ćwiczeniowe

Frances Hodgson Burnett, „Tajemniczy ogród”materiały ćwiczeniowe

Aleksander Fredro, „Zemsta” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Do fraszek (Fraszki moje, coście mi dotąd zachowały...)” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Do paniej (Pani jako nadobna, tak też i uczciwa!)” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Do przyjaciela (Jednego chcieć i nie chcieć to społeczność prawa...)”materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Tren VIII”  +  materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Tren XIX albo Sen”  +  materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „O fraszkach (Najdziesz tu fraszkę dobrą, najdziesz złą i śrzednią...)”materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Na swoje księgi” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy...)”  17‑o-zywocie‑ludzkim + materiały ćwiczeniowe

Bolesław Leśmian, „Dusiołek” + materiały ćwiczeniowe

Bolesław Leśmian, „Dziewczyna”materiały ćwiczeniowe

Bolesław Leśmian, „Urszula Kochanowska”  +  materiały ćwiczeniowe

Jerzy Liebert, „Pan Bóg i bąki” + materiały ćwiczeniowe

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”materiały ćwiczeniowe

Adam Mickiewicz, „Romantyczność”  +  materiały ćwiczeniowe

Adam Mickiewicz, „Świteź”  +  materiały ćwiczeniowe

Cyprian Kamil Norwid, „Moja piosnka” + materiały ćwiczeniowe

Cyprian Kamil Norwid, „Bema pamięci żałobny rapsod”  +  materiały ćwiczeniowe

Cyprian Kamil Norwid, „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”  +  materiały ćwiczeniowe

Juliusz Słowacki, „Testament mój”  +  materiały ćwiczeniowe

Mark Twain, „Przygody Tomka Sawyera”materiały ćwiczeniowe

Wybrane legendy polskie: Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, Legenda o Piaście, Legenda o Popielu, Legenda o Kraku i smoku wawelskim”  +  materiały ćwiczeniowe

Lektury dostępne. Dzieła zebrane 1.  -  materiały ćwiczeniowe

Lektury dostępne. Dzieła zebrane 2. - materiały ćwiczeniowe

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida