Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Liczby dziesiętne

Uczeń zna:

 1. zapis liczby dziesiętnej,

 2. sposób zamiany wyrażenia dwumianowanego na liczbę dziesiętną,

 3. sposób skracania i rozszerzania liczby dziesiętnej.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 1. zapisywać wyrażenia dwumianowane w postaci liczb dziesiętnych,

 2. odczytywać i zapisywać liczby dziesiętne,

 3. skracać i rozszerzać liczby dziesiętne.

Metoda i forma pracy

Praca samodzielna, rozwiązywanie rebusu.

  1. Tabelka

  2. Karta pracy

  3. Rebus

  4. Podręcznik

  5. Ćwiczenie utrwalająco‑sprawdzające.

Faza przygotowawcza

Sprawdzenie listy obecności i pracy domowej.

W sklepie nikt nie zapisuje cen w złotówkach i groszach. Proszę podać przykładowe ceny, jakie zaobserwowaliście w sklepie na lub przy towarze. Co oznaczają zapisy 0,99 zł, 1,39 zł, 5,89 zł? Zapis 0,99 zł oznacza, że ten towar kosztuje 99 groszy. Grosze zawsze zajmują dwa miejsca po przecinku. Jak myślicie, dlaczego tak jest? Bo w jedną złotówkę możemy rozmienić na 100 groszy.

Dziś zajmiemy się:

R1J7z7HdYikIe

Rozwiązanie rebusu: Liczby dziesiętne.

Dziś zajmiemy się liczbami dziesiętnymi, czyli takimi, które zapisujemy z przecinkiem.

Zapisanie tematu lekcji.

  1. Karta pracy ucznia – Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci liczby dziesiętnej i odwrotnie.

Należy zwrócić uwagę na przykłady 5 dm 56 cm =…………dm, 6 t 2489 kg =…………t, w których uwzględnia się fakt, że w 1 dm jest 10 cm, a w 1 t – 1000 kg, zatem mniejsze jednostki już tworzą większe, oraz na przykłady, w których w wyniku mamy podać liczbę w innej jednostce, niż podane są liczby początkowo. W drugiej części pozwalamy uczniom samym dobrać właściwe jednostki.

Pamiętając, że

1 km = 1000 m 1 m = 100 cm 1 dm = 10 cm 1 cm = 10 mm

1 t = 1000 kg 1 kg = 100 dag 1 dag = 10 g

zapisz dane wyrażenia dwumianowane w postaci liczb dziesiętnych.

3 kg 35 dag =………………..kg

2 t 569 kg =………………..t

20 km 45 dm =………………..km

45 m 3 cm =………………..m

5 dm 56 cm =………………..dm

6 t 2489 kg =………………..t

5 t 57 g =………………..dag

58 m 78 cm =………………..dm

47 km 567 dm =………………..m

1869 kg 56 dag =………………..t

Zapisz dane liczby dziesiętne w postaci wyrażeń dwumianowanych:

45,035 t =………………..

125,05 m =………………..

3,0578 t =………………..

4,0678 km =………………..

5,9614 m =………………..

145,0004 km =………………..

3,001 m =………………..

4,007 kg =………………..

 1. Przypomnijmy sobie, co oznacza zapis na kolejnych miejscach po przecinku.

Proszę otworzyć podręcznik na stronie 59. /skan z podręcznika/

ReisggUD7iZCM

Ja mam dla Was trochę inne „liczydło” w postaci tabelki.

Ra6ijz9vUpIQk

Proszę wykonać kolejne polecenia spod rysunku – z wyjątkiem ostatniego. Ta tabelka pomoże Wam w wykonaniu zadania.

 1. Jak przeczytać napisy: 3,08; 12,0070; 4,700; 13,156; 21,39?

 2. Jak zapisać liczby:

a/ cztery całe i siedem setnych,

b/ dwieście cztery całe i pięć stutysięcznych,

c/ sto i dwieście cztery tysiączne,

d/ dwa tysiące i dziesięć tysiącznych?

 1. Karta pracy ucznia

Proszę sprawdzić, jak układają się w Waszych tabelkach liczby:

3,7; 3,700; 3,7000; 3,70.

Co zauważyłeś? Czy ułożone liczby w tabelce różnią się?

………………………………………………………………………………………………...

Zaznacz ułożenie żetonów w tabelce

R1PyDdoOuvdf0

Zapisz liczbę, która możesz odczytać z tabelki. ………………….

Jaki znak możesz wstawić pomiędzy liczby:

3,7 ………….. 3,700 ………….. 3,7000 ………….. 3,70

Proszę sprawdzić, jak układają się w Waszych tabelkach liczby:

15,08; 15,080; 15,0800; 15,08000

Co zauważyłeś? Czy ułożone liczby w tabelce różnią się?

………………………………………………………………………………………………

Zaznacz ułożenie żetonów w tabelce

R1BT3jL1NAWCv

Zapisz liczbę, którą możesz odczytać z tabelki. ………………….

Jaki znak możesz wstawić pomiędzy liczby:

15,08 ………….. 15,080 ………….. 15,0800 ………….. 15,08000

Kolejne czwórki liczb z poprzedniej strony są liczbami…………………………

Ostatnie zera w zapisie liczb dziesiętnych można pominąć, taką czynność nazywany skracaniem liczb dziesiętnych.

Zadanie:

Skróć maksymalnie dane liczby dziesiętne:

12,080 = ………………………

302,00500 = ………………………

2 206,102000 = ………………………

40,02000 = ………………………

30,002000 = ………………………

Skoro odrzucenie końcowych zer nie zmienia liczby, zatem i dopisanie zera na końcu też nic nie zmienia. Taką czynność nazywamy rozszerzaniem liczb dziesiętnych.

Zadanie:

Rozszerz liczby dziesiętne do części stutysięcznych.

3,0 = ………………………

2,13 = ………………………

135,201 = ………………………

243,70 = ………………………

121 = ………………………

7,501= ………………………

Faza podsumowująca

Ćwiczenie utrwalające

 1. Uzupełnij tabelkę:

zapis słowny

zapis cyframi

osiemdziesiąt dziewięć całych i trzy dziesiąte

dwieście całych i pięćdziesiąt cztery setne

sto sześćdziesiąt całych i trzy tysiączne

56,340

602,05

1003,008

 1. Podkreśl równe sobie liczby dziesiętne jednym kolorem:

3,02 30,2 3,002 3,020 30,200 3,200 30,2000 3,02000 3,0200 30,0200 3,0020 300,20000

 1. Skróć maksymalnie liczby dziesiętne:

140,0300 = ………………..

20,10200 = ………………..

60,20000 = ………………..

3,0040 = ………………..

4,30 = ………………..

 1. Rozszerz liczby dziesiętne

 1. do części setnych:

204,3 = ………………..

3 = ………………..

 1. do części tysięcznych:

65,02 = ………………..

7,20 = ………………..

 1. do części stutysięcznych:

213,02 = ………………..

50,003 = ………………..

Odpowiedzi:

1.

zapis słowny

zapis cyframi

osiemdziesiąt dziewięć całych i trzy dziesiąte

89,3

dwieście całych i pięćdziesiąt cztery setne

200,54

sto sześćdziesiąt całych i trzy tysiączne

160,003

Pięćdziesiąt sześc całych i trzysta czterdzieści tysiącznych

56,340

Sześćset dwie całe i pięc setnych

602,05

Tysiąc trzy całe i osiem tysiącznych

1003,008

2. 3,02 30,2 3,002 3,020 30,200 3,200 30,2000 3,02000 3,0200 30,0200 3,0020 300,20000

3.

140,0300 = 140,03

20,10200 = 20,102

60,20000 = 60,2

3,0040 = 3,004

4,30 = 4,3

4.

 1. do części setnych:

204,3 = 204,30

3 = 3,00

 1. do części tysięcznych:

65,02 = 65,020

7,20 = 7,200

 1. do części stutysięcznych:

213,02 = 213,0200

50,003 = 50,0030

Zapisanie i omówienie pracy domowej: Ćwiczenie A1, A2 str.46 – zeszyt ćwiczeń oraz zadanie 3 str.55 i zadanie 4 str.56 – podręcznik

  1. Matematyka 2001 podręcznik i ćwiczenia, WSiP, Warszawa 2006.

R1IazavZ14HRJ

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 1.65 MB w języku polskim