Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RBs3n9jGutQQr
Zdjęcie przedstawia pejzaż. Na pierwszym planie znajdują się drzewa. Wokół niektórych drzew unosi się mgła. Na drugim planie rośnie las.

Łzy w sercu

Jesień
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Poezja przełomu XIX i XX wieku obfituje w opisy ponurych, przygnębiających, jesiennych krajobrazów, nierzadko rozmytych przez padający deszcz. Obrazowanie tego typu było odzwierciedleniem pejzażu duszy – stanowiło pretekst do mówienia o uczuciach, lękach, egzystencjalnych niepokojach. Modernistyczni artyści dążyli
do tego, by ich twórczość angażowała wszystkie zmysły. Wiersze miały nie tylko przekazywać konkretne treści, ale przede wszystkim wprowadzać odbiorcę w określony nastrój, roztaczać barwy przed oczyma duszy czytelnika i wybrzmiewać jak muzyka.

Już wiesz

Wyszukaj reprodukcję obrazu Edvarda MunchaEdvard MunchEdvarda Muncha Krzyk na stroniestronastronie internetowej.

Ciekawostka

Melancholia to zrealizowany w 2011 roku duńsko‑szwedzko‑francusko‑niemiecki film w reżyserii Larsa von TrieraLars von TrierLarsa von Triera. Jego światowa premiera miała miejsce
18 maja 2011 roku podczas Festiwalu Filmowego w Cannes.

Edvard Munch
strona
Lars von Trier
j0000000ESB2v23_0000000L
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Zadania

Ćwiczenie 1

Wywołaj w swojej pamięci wspomnienie jesiennego deszczu. Wymień barwy i dźwięki, jakie się z nim kojarzą. Określ nastrój wywoływany przez jesienny deszcz.

RGyFV5RddzdD8
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, w jaki sposób nastrój może korespondować ze stanem ludzkiej duszy.

R1LwwpKK5Z93f
(Uzupełnij).
RJvJqVtib4IQL
Krajobraz
Źródło: Paul Gauguin, 1885, olej na płótnie, dostępny w internecie: http://www.wikipaintings.org/en/paul-gauguin/landscape-1885 [dostęp 22.10.2015], licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z obrazem Paula GauguinaPaul GauguinPaula Gauguina Krajobraz. Ustal, jaka kolorystyka w nim dominuje. Wyjaśnij, jak technika malarska francuskiego artysty koresponduje z tematem obranym przez niego.

RbYESMTqcLzXx
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Znajdź w dostępnych źródłach i zapisz tytuły i autorów obrazów oddających nastrój melancholii.

R9URSPDxEPqoa
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 4

Określ, który kierunek w sztuce reprezentuje obraz Paula Gauguina Pejzaż. Omów cechy charakterystyczne tego kierunku w odniesieniu do dzieła Gauguina.

RMh4sCR7lBJ5D
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 4

Wymień trzy cechy impresjonizmu.

Rd5tplirTvCOf
(Uzupełnij).
Paul Gauguin
j0000000ESB2v23_00000019
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Deszcz jesienny

Leopold Staff19571878

Leopold Staff

uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich twórców XX wieku. Był tłumaczem, eseistą, a przede wszystkim poetą aktywnym na przestrzeni trzech epok – Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego oraz współczesności. W młodości wiele podróżował, kształcił się w Paryżu i Włoszech, a swój pierwszy tom poetycki Sny o potędze opublikował w wieku dwudziestu trzech lat, w 1901 r. Jego wiersze inspirowane nietzscheanizmemnietzscheanizmnietzscheanizmem i romantyzmem szybko zyskały rozgłos i przychylność krytyków. Prezentowana w nich postawa dekadencka wraz z rozwojem twórczości poety ewoluowała, aż przekształciła się w humanistyczną afirmację życia i człowieka.

Deszcz jesienny Leopolda Staffa pochodzi z drugiego tomu jego poezji, zatytułowanego Dzień duszy, wydanego w 1903 roku. Pracę nad tym wierszem w szczególny sposób zainspirowały dwa wiersze francuskiego artysty Paula Verlaine’aPaul VerlainePaula Verlaine’a Piosenka jesienna oraz Łzy padają w serce moje.

Paul Verlaine
nietzscheanizm

Przeczytaj wiersz Deszcz jesienny Leopolda Staffa i wykonaj związane z nim polecenia oraz ćwiczenia.

Deszcz jesiennyLeopold Staff
Leopold Staff Deszcz jesienny

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze
Na próżno czekały na słońca oblicze...
W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą,
W dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i mglistą...
Odziane w łachmany szat czarnej żałoby
Szukają ustronia na ciche swe groby,
A smutek cień kładzie na licu ich młodem...
Powolnym i długim wśród dżdżu korowodem
W dal idą na smutek i życie tułacze,
A z oczu im lecą łzy... Rozpacz tak płacze...

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmurny dzień słotny...
Kto? Nie wiem... Ktoś odszedł i jestem samotny...
Ktoś umarł... Kto? Próżno w pamięci swej grzebię...
Ktoś drogi... wszak byłem na jakimś pogrzebie...
Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.
Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło,
Gdy poznał, że we mnie skrę roztlić chce próżno...
Zmarł nędzarz, nim ludzie go wsparli jałmużną...
Gdzieś pożar spopielił zagrodę wieśniaczą...
Spaliły się dzieci... Jak ludzie w krąg płaczą...

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

Przez ogród mój szatan szedł smutny śmiertelnie
I zmienił go w straszną, okropną pustelnię...
Z ponurym, na piersi zwieszonym szedł czołem
I kwiaty kwitnące przysypał popiołem,
Trawniki zarzucił bryłami kamienia
I posiał szał trwogi i śmierć przerażenia...
Aż, strwożon swym dziełem, brzemieniem ołowiu
Położył się na tym kamiennym pustkowiu,
By w piersi łkające przytłumić rozpacze,
I smutków potwornych płomienne łzy płacze...

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...

j0000000ESB2v23_00000_BIB_001 Źródło: Leopold Staff, Deszcz jesienny, [w:] Poezje, Lublin 1986, s. 43–44.
Polecenie 1

Wyjaśnij, co zwróciło twoją szczególną uwagę podczas czytania wiersza Leopolda Staffa Deszcz jesienny. Uzasadnij swoją odpowiedź.

R1G3TcdU6CLx0
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5

Określ nastrój wiersza. Zilustruj swoją odpowiedź przykładami z tekstu.

R1YfyReF1CxvZ
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 6

Omów barwy, jakie dominują w utworze. Wyjaśnij, jak kolorystyka tekstu wpływa
na sytuację liryczną w wierszu.

RzETispkHanPx
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 7
R10HzyXaLY2fB1
Zaznacz wszystkie onomatopeje. Możliwe odpowiedzi: 1. jęk szklany, 2. dzwoni, 3. zarzucił, 4. pluszcze, 5. tłuką, 6. „światła szarego blask sączy się senny”, 7. płacz, 8. szał, 9. „szatan szedł smutny śmiertelnie”, 10. padają
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią onomatopeje w utworze Staffa.

R5fkudZWVC8Ml
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 9

Wyodrębnij i opisz obrazy poetyckie w wierszu.

RqrWPWQtV7oJg
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 10

Wyjaśnij, czy są to wizje realistyczne, czy też wyobrażone. Uzasadnij swoją odpowiedź.

RvqUwSRXMzUrf
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 11

Uzasadnij, że w wierszu Leopolda Staffa funkcjonuje oniryzm.

RKCQf3q24NZjE
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Napisz wypowiedź argumentacyjną na temat: 'Postrzeganie deszczu w literaturze'. W pracy odwołaj się do:

  • wybranej lektury obowiązkowej,

  • wiersza Deszcz jesienny Leopolda Staffa,

  • wybranych kontekstów.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 400 wyrazów.

R1NF8cOhSdfSx
(Uzupełnij).
JPOL_E3_E4_Konteksty

Konteksty

Paul Verlaine18961844

Paul Verlaine

[czyt.: pol werlen] jeden z najwybitniejszych poetów francuskich. Zaliczany do grona poetów wyklętych (fr. poètes mauditspoètes mauditspoètes maudits). Jego pierwszy tom poetycki Poèmes Saturniens (Wiersze spod znaku Saturna), pochodzący z 1866 roku, od razu przyniósł mu dużą sławę, którą dodatkowo wzniecał jego outsiderskioutsiderskioutsiderski, kontrowersyjny styl życia.

R1YyoLwDHEbS1
Portret Paula Verlaine'a
Źródło: Gustave Courbet, Galerie Chichio Haller, Zürich, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Courbet_-_Paul_Verlaine.jpg [dostęp 22.10.2015], domena publiczna.

Przeczytaj wiersz Piosenka jesienna i wykonaj ćwiczenia oraz polecenia.

Paul Verlaine Piosenka jesienna

Łkanie bezsennej
Skrzypki jesiennej,
 Sierocej,
Serce mi rani,
Grąży w otchłani
 Niemocy.

Drżący i siny,
– Gdy brzmią godziny
 Tułacze –
Wspomnieniem tonę
W czasy minione
 I płaczę.

I idę smutnie
W wichr, co okrutnie
 Mnie miecie
Swymi podmuchy,
Niby liść suchy
 Po świecie.

j0000000ESB2v23_00000_BIB_002 Źródło: Paul Verlaine, Piosenka jesienna, [w:] Wybór poezji, tłum. Leopold Staff, Wrocław 1980, s. 15–16.
poètes maudits
outsiderski
RF7auQoxguFgH
Nagranie pieśni Claude'a Debussy'ego Ariettes oubliées na podstawie wiersza Piosenka jesienna.
Polecenie 3

Wyjaśnij, jakie emocje wzbudza w tobie nagranie pieśni na podstawie wiersza Piosenka jesienna.

R1Fo4NUrO0U6n
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Opisz emocje, jakie w tobie wzbudza wiersz Piosenka jesienna.

RTXBMImXtufvg
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 12

Opisz sytuację liryczną w wierszu.

R1Gm9vGO82gTL
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 13

Scharakteryzuj podmiot liryczny wiersza.

R1H79Xt50ZvWP
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 14

Zanalizuj przyczyny przygnębienia podmiotu lirycznego.

RQxoGckgLIwic
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 15

Omów sposób zestawiania przez Paula Verlaine’a jesiennego pejzażu i człowieka pogrążonego w smutku. Zilustruj swoją wypowiedź przykładami z tekstu.

ROhPrkKxF9etj
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 16

Zapoznaj się z obrazem Piosenka jesienna (Une chanson d'automne)Une chanson d'automne(Une chanson d'automne) francuskiego malarza Édouarda Toudouze’aÉdouard ToudouzeÉdouarda Toudouze’a lub jego opisem. Wyjaśnij, w jaki sposób ilustracja
ta współgra z wierszem Verlaine'a.

R4YcB5Y8kqh58
Une Chanson d'Automne
Źródło: Édouard Toudouze, licencja: CC BY 3.0.
RMWgRlqFCDBSX
(Uzupełnij).
R1RDqQ0IA8Msr
Edward Okuń, ilustracja do Salve Regina Jana Kasprowicza, „Chimera” 1901, t. 1, z. 4‑5, s. 53.
Źródło: Edward Okuń, domena publiczna.
Ćwiczenie 17

Wypisz podobieństwa między dziełem Toudouze'a a ilustracją Edwarda Okunia
na podstawie opisów.

ROx7P1gHaUhUc
(Uzupełnij).
Édouard Toudouze
Une chanson d'automne
RD9TOOBX0zzAI
Portret Paula Verlaine'a stworzony w związku ze śmiercią poety. Na ilustracji widnieje podpis Il pleure dans mon coeur (Łzy padają w serce moje). Rysunek został opublikowany w czasopiśmie „La Plume” 15 lutego 1896 roku.
Źródło: Frédéric-August Cazals, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Verlaine_by_Cazals_(Il_pleure_dans_mon_coeur).jpg [dostęp 22.10.2015], domena publiczna.

Przeczytaj wiersz Łzy padają w serce moje, następnie wykonaj związane z nim ćwiczenia i polecenia.

Paul Verlaine Łzy padają w serce moje

Łzy padają w serce moje,
Jak deszcz pada ponad miastem.
Jakież dziwne nieukoje
Przenikają serce moje?

O łagodny szmerze słoty,
Na ulicach i na szybach!
Dla tych serc, co mrą z tęsknoty,
O harmonio śpiewnej słoty.

Łzy padają bez przyczyny
W serce, które stygnie w męce.
Jak to! nie ma żadnej winy,
Smutek przyszedł bez przyczyny.

I w tym ból największy gości,
Że już nie wie się, dlaczego
Bez niechęci, bez miłości
Tyle smutku w sercu gości.

j0000000ESB2v23_00000_BIB_003 Źródło: Paul Verlaine, Łzy padają w serce moje, [w:] Wybór poezji, tłum. Bronisława Ostrowska, Wrocław 1980, s. 70–71.
RrjuVj1NiZLip
Nagranie pieśni Claude'a Debussy'ego Ariettes oubliées (6), L. 60 No. 2 Il pleure dans mon coeur.
Polecenie 4

Określ emocje, jakie wzbudza w tobie wysłuchany utwór.

R1Y7TOSyHyQ5R
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Przeczytaj wiersz Łzy padają w serce moje. Określ emocje, jakie w tobie wzbudza utwór.

RZEl73YjshB3L
(Uzupełnij).
Il pleure dans mon coeur
Ćwiczenie 18

Opisz sytuację liryczną w wierszu Łzy padają w serce moje.

R1L1YfHmvuwqy
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 19

Wyjaśnij powody smutku podmiotu lirycznego w wierszu Łzy padają w serce moje.

R1RAibvzbgYbD
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 20

Określ odpowiednimi epitetami smutek pojawiający się u podmiotu lirycznego w wierszu Łzy padają w serce moje. Z wybranymi epitetami ułóż zdania wielokrotnie złożone.

RlbMcoRcrYjnz
(Uzupełnij).
JPOL_E3_E4_Preteksty

Preteksty

Norweski malarz Edvard Munch (1863‑1944) był reprezentantem kierunku zwanego ekspresjonizmem. Naczelnym założeniem ekspresjonizmu stało się odejście
od realistycznego przedstawiania rzeczywistości i skupienie się na odzwierciedlaniu emocji targających człowiekiem. Stąd też sztuka przedstawicieli tego kierunku pełna jest wyrazistych kolorów, deformacji i subiektywizmu. Herwarth WaldenHerwarth WaldenHerwarth Walden stwierdził: 'Malarz przedstawia to, co postrzega w najgłębszych warstwach swej świadomości, wyraża samego siebie, przemijająca rzeczywistość jest dlań jedynie symbolem, angażuje w ów proces samego siebie: to, co świat zewnętrzny zapisuje w jego świadomości, on z kolei wyraża od wewnątrz'.

Indeks dolny (Źródło: M. Bator, Ekspresja i dekonstrukcjonizm. O możliwości zastosowania teorii Harolda Blooma w interpretacji dzieła sztuki, 'Dyskurs. Pismo Naukowo‑Arystyczne ASP we Wrocławiu' 2013, nr 16, s. 222). Indeks dolny koniec

Niektórzy krytycy określają twórczość Edvarda Muncha mianem malarstwa duszy.

Krzyk (któremu nadawano też tytuł Płacz) to najsłynniejszy obraz Edvarda Muncha, stworzony w 1893 roku. Ukazany na nim krajobraz to fiord w pobliżu Oslo.

Polecenie 5

Określ, jakie emocje wzbudza w tobie reprodukcja obrazu Edvarda Muncha Krzyk.

RGJgYRYBrn682
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 21

Omów, w jaki sposób przedstawiono krajobraz na obrazieobrazobrazie Krzyk.

R13REG7CMZhVp
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 22

Przedstaw, jak artysta zaprezentował człowieka na obrazie Krzyk.

R12uiHjAvGWz6
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 23

Wypisz barwy, jakich używa Munch do wyrażenia uczuć na obrazie Krzyk.

R1eVWROi0E8uB
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 24

Wymień cechy charakterystyczne dzieła Krzyk.

RveGkw0ZfyKo3
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 25

Wypisz różnice pomiędzy malarstwem impresjonistycznym a ekspresjonistycznym. W swojej odpowiedzi odwołaj się do Pejzażu Paula GauguinaKrzyku Edvarda Muncha.

R1GILL5W2yLdU
(Uzupełnij).
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Polecenie 6

Napisz interpretację porównawczą wierszy Piosenka jesienna Verlaine'a i Staffa Deszcz jesienny.

RYuA36YXnIBeZ
(Uzupełnij).
RbXbXaG9JdjVV1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji. Słowa klucze: Leopold Staff, Paul Verlaine, deszcz, jesień, nastrój, symbolizm, Claude Debussy, Paul Gaugin, Edvard Munch, pejzaż.

R1PggC7W4bCN5
(Uzupełnij).
Herwarth Walden
obraz