Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

III ETAP EDUKACYJNY

Temat: Magnes pod napięciem!

TREŚCI KSZTAŁCENIA

  • Fizyka, 5.5: [Uczeń] opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie;

  • Informatyka, 6.1: [Uczeń] wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

CELE ZOPERACJONALIZOWANE:

Cel ogólny: zrozumienie działania elektromagnesu z rdzeniem.

Uczeń:

  • wie jak jest zbudowany elektromagnes,

  • wie jaka jest zasada działania elektromagnesu,

  • wie jaka jest rola rdzenia w elektromagnesie,

  • wie jak określać bieguny pola magnetycznego zwojnicy z prądem.

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

  • umie zbudować prosty elektromagnes,

  • umie zbadać za pomocą igły magnetycznej bieguny elektromagnesu,

  • potrafi podać przykłady zastosowań elektromagnesów w nauce, technice, przemyśle.

Etapy lekcji

Przedmiot nauczania

Kompetencje kluczowe

Przebieg zajęć

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

Etap wstępny

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Pogadanka na temat obserwacji i doświadczeń uczniów z życia codziennego dotyczących wiedzy o „magnesach na prąd” czyli o elektromagnesach.

Dyskusja

Problemowa: aktywizująca

Zbiorowa, jednolita

Etap realizacji

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przypomnienie wiadomości na temat:

- oddziaływań magnetycznych,

- magnesowania ferromagnetyka,

- pola magnetycznego wytworzonego wokół przewodnika z prądem

- reguły prawej dłoni.

Notatki z poprzednich zajęć

Podająca: wykład informacyjny

Zbiorowa, jednolita

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel z pomocą ucznia uruchamia komputer oraz rzutnik multimedialny, wgrywa do komputera film z pamięci typy Flash, uruchamia program odtwarzający filmy, odtwarza film.

Po zakończonej projekcji nauczyciel moderuje krótką dyskusję mającą na celu podsumowanie wiedzy na temat budowy oraz działania elektromagnesu.

Film „Elektromagnes” (zasób nr QWE04002),

Podająca: Film

Zbiorowa, jednolita

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel z pomocą ucznia uruchamia komputer oraz rzutnik multimedialny, wgrywa do komputera Galerię Zdjęć (zasób QWE04003) z pamięci typy Flash, uruchamia program odtwarzający zdjęcia cyfrowe, odtwarza kolejne zdjęcia zawierające ogólny opis elektromagnesów oraz ich praktyczne, szerokie zastosowanie.

W trakcie prezentacji nauczyciel wyjaśnia i komentuje poszczególne zdjęcia oraz ich szczegóły, zwraca uwagę na najistotniejsze lub trudne do zrozumienia elementy zdjęć, tłumaczy w razie potrzeby teksty opisowe, odpowiada na pytania uczniów.

Po zakończonej prezentacji zdjęć nauczyciel moderuje krótką dyskusję podsumowującą na temat obejrzanego materiału, zadając pytania zmierzające do wyjaśnienia zasady działania elektromagnesu oraz roli ferromagnetycznego rdzenia ze stali.

Galeria zdjęć „Elektromagnesy są wszędzie” (zasób nr QWE04003),

Eksponująca: pokaz połączony z przeżyciem

Zbiorowa, jednolita

Etap końcowy

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel podsumowuje poznane wiadomości na temat elektromagnesu:

- Elektromagnes buduje się przez nawinięcie zwojnicy (cewki) na rdzeń z ferromagnetyka, w której płynie prąd elektryczny.

- przepływ prądu powoduje wytworzenie przez zwojnicę pola magnetycznego, które oddziałuje na rdzeń ferromagnetyczny powodując jego magnesowanie. Dzięki temu pole magnetyczne zwojnicy ulega wzmocnieniu.

- gdy w zwojnicy przestaje płynąć prąd wszystkie zjawiska ustają tzn. pole magnetyczne zwojnicy ulega zanikowi, a rdzeń się rozmagnesowuje i nie jest już źródłem pola magnetycznego.

Podająca: pogadanka

Zbiorowa, jednolita

RvY6zBzBfNyyt

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 98.00 KB w języku polskim
RSxZOs69Z05np

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 88.43 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida