Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Malarskie i graficzne techniki plastyczne

Zakres

IV etap edukacyjny

Przedmiot

Historia sztuki

Wymagania szczegółowe:

(1.8) zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne i określa ich cechy charakterystyczne, przypisując te techniki artystom, którzy się̨ w nich specjalizowali;

Temat lekcji:

Malarskie i graficzne techniki plastyczne

Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna podział technik plastycznych,

 • wie, czym charakteryzują się wskazane techniki plastyczne,

 • zna dzieła wykonane w określonych technikach plastycznych.

umiejętności – uczeń:

 • wyjaśnia, na czym polegają wskazane techniki graficzne i malarskie,

 • opisuje cechy charakterystyczne wymienionych technik plastycznych

 • rozpoznaje techniki plastyczne zastosowane e dziełach sztuki,

postawy:

 • kształtowanie szacunku dla dorobku artystycznego,

 • wdrażanie do odbierania zjawisk występujących w sztuce nowoczesnej.

Metody pracy:

Forma pracy:

indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne,

Przykładowe prace wykonane w technikach malarskich, np.:

- Wasilij Kandinsky- Akwarela abstrakcyjna (akwarela),

- Seurat Georges Café‑Concert (gwasz),

- Sandro Botticelli – Narodziny Wenus (tempera),

- Jan van Eyck - Portret małżonków Arnolfinich (technika olejna),

- Stanisław Wyspiański – Śpiący Staś (pastel)

oraz graficznych - druk wypukły,

Władysław Skoczylas - Pochód zbójnicki II (drzeworyt - druk wypukły

- Jerzy Hulewicz -Krzyż (linoryt - druk wypukły),

- Albrecht Dürer – Melancholia I (miedzioryt - druk wklęsły)

(akwaforta - druk wklęsły),

- Pablo Picasso - Femme au fauteuil (Kobieta w fotelu) (druk płaski -litografia),

- Andy Warhol -Lincoln center (druk sitowy -serigrafia)

w tym zasoby multimedialne:

interaktywny słownik pojęć́ i terminów związanych z technikami plastycznymi;

schemat ukazujący podział technik plastycznych.

Przebieg lekcji

faza wprowadzająca:

(5 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Uczniowie podczas burzy mózgów przypominają, co to jest technika plastyczna, wymieniają znane im z poprzednich etapów edukacyjnych oraz z obserwacji ilustracji techniki.

faza realizacyjna:

(37 min.)

 1. Nauczyciel wyświetla schemat ukazujący podział malarskich i graficznych technik plastycznych.

 2. Uczniowie przerysowują schemat do zeszytów

 3. Na podstawie interaktywnego słownika pojęć́ i terminów związanych z technikami plastycznymi uczniowie wyszukują i zapoznają się z technikami ujętymi wcześniej w schemacie.

 4. Nauczyciel wyświetla kolejno obrazy wykonane w technikach malarskich a uczniowie przy pomocy nauczyciela wymieniają cechy technik:

  1. Wasilij Kandinsky- Akwarela abstrakcyjna (akwarela),

  2. Georges Seurat - Café‑Concert (gwasz),

  3. Sandro Botticelli – Narodziny Wenus (tempera),

  4. Jan van Eyck - Portret małżonków Arnolfinich (technika olejna),

  5. Stanisław Wyspiański – Śpiący Staś (pastel)

 5. Następnie, na podstawie wyświetlanych dzieł, uczniowie wskazują cechy technik graficznych:

  1. Władysław Skoczylas - Pochód zbójnicki II (drzeworyt - druk wypukły),

  2. Jerzy Hulewicz -Krzyż (linoryt - druk wypukły),

  3. Albrecht Dürer – Melancholia I (miedzioryt - druk wklęsły)

  4. Francisco Goya y Lucientes – Gdy rozum śpi budzą się demony (akwaforta - druk wklęsły),

  5. Pablo Picasso - Femme au fauteuil (Kobieta w fotelu) (druk płaski -litografia),

  6. Andy Warhol -Lincoln center (druk sitowy -serigrafia)

faza podsumowująca:

(3 min.)

 1. Nauczyciel wystawia ocenę wyrażoną stopniem za prace podczas lekcji najbardziej aktywnym uczniom.

 2. Praca domowa: Wskaż zasługi dla techniki olejnej Jana van Eycka oraz dla grafiki Albrechta Durera.

RUPxislI94yjb

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 98.00 KB w języku polskim
RCP0uCqstP1W5

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 50.44 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida