Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Obszar podstawy programowej: 9. Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.
Blok tematyczny: Odkrywam świat nie tylko pędzlem.

Scenariusz zajęć z dziećmi w grupie zróżnicowanej wiekowo (3‑latki, 4‑latki, 5‑latki). W trakcie zajęć dzieci uczą się wykorzystania różnych materiałów podczas malowania farbami. Rozwijana jest percepcja wzrokowa i słuchowa, wyobraźnia, kreatywność, pewność siebie, umiejętność współpracy, wrażliwość dotykowa. Dzieci wdrażają się do współpracy z innymi oraz pomocy kolegom. Biorą również udział w zabawach ruchowych, posługują się mimiką, gestem, uczą się przestrzegania ustalonych zasad i reagowania na umówione sygnały.

RADJD7BpJC5ek

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 322.26 KB w języku polskim