Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Obszar podstawy programowej: 9. Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.
Blok tematyczny: Odkrywam świat nie tylko pędzlem.

Scenariusz zajęć z dziećmi 4 -letnimi. Podczas zajęć dzieci uczą się tworzenia prac plastycznych przy użyciu nietypowych środków (piasek). W przebiegu uwzględniono również różnorodne formy aktywności, które ćwiczą takie umiejętności jak: koncentracja uwagi, sprawność manualna, opisywanie cech przedmiotów. Dzieci śpiewają piosenkę, utrwalają znajomość kolorów, biorą także udział w zabawach ruchowych, posługują się mimiką, gestem, uczą się przestrzegania ustalonych zasad i reagowania na umówione sygnały.

RIiDlRcuBWqqz

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 272.83 KB w języku polskim