1
Polecenie 1

Uzupełnij mapę myśli o zagrożenia związane ze wskazanymi technologiami. Pomyśl nad jedną technologią przyszłości, która nie została wymieniona w tekście, a następnie podaj jedno zagrożenie z nią związane.

Przykład: Biosiatkówka jako rozwinięcie cyborgizacji.

ROQ5ycpM87cMB
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: futurystyczne technologie
  • Elementy należące do kategorii futurystyczne technologie
  • Nazwa kategorii: cyborgizacja
   • Elementy należące do kategorii cyborgizacja
   • Nazwa kategorii: technika biodruku 3D
   • Nazwa kategorii: bioniczne protezy
   • Nazwa kategorii: chip wspomagający pamięć
   • Koniec elementów należących do kategorii cyborgizacja
  • Nazwa kategorii: komputer kwantowy
  • Nazwa kategorii: sztuczna inteligencja
  • Koniec elementów należących do kategorii futurystyczne technologie