Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Kartezjusza uważa się za pierwszego filozofa nowożytności. Przeanalizuj poniższą mapę myśli. Zastanów się, jaki wpływ miała filozofia Kartezjusza na nowożytność? Co było nowością, która pozwoliła rozwijać filozofię w nowy sposób?

RSShCesoJO3He
(Uzupełnij).
RDyBqR3hZZfBy1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: Rozwój filozofii nowożytnejElementy należące do kategorii Rozwój filozofii nowożytnejNazwa kategorii: nadzieja na skuteczniejsze korzystanie z dóbr przyrodyNazwa kategorii: idea ulepszenia wszystkiego, co istnieje w ludzkim doświadczeniu (materialnym i duchowym)Elementy należące do kategorii idea ulepszenia wszystkiego, co istnieje w ludzkim doświadczeniu (materialnym i duchowym)Nazwa kategorii: racjonalizmKoniec elementów należących do kategorii idea ulepszenia wszystkiego, co istnieje w ludzkim doświadczeniu (materialnym i duchowym)Nazwa kategorii: René DescartesElementy należące do kategorii René DescartesNazwa kategorii: wierzył, iż nauka zmieni zasadniczo życie człowiekaNazwa kategorii: "nowa filozofia" wpływająca na rozwój nauk przyrodniczychNazwa kategorii: [font-style: italic;]Rozprawa o metodzie[/] — manifest programowyElementy należące do kategorii [font-style: italic;]Rozprawa o metodzie[/] — manifest programowyNazwa kategorii: odseparowanie duszy od ciała; zerwanie z tradycją przypisującą duszy właściwość ożywiania materiiNazwa kategorii: powstanie nowej racjonalnej etyki, posiadającej walor metafizycznyNazwa kategorii: w miejsce filozofii spekulatywnej filozofia praktycznaNazwa kategorii: wiedza o prawach rządzących wszechświatem umożliwia uzyskiwanie coraz większych korzyści praktycznychNazwa kategorii: stałe dążenie do rozwoju wiedzy jest powinnością wszystkichNazwa kategorii: pytania o kres zmiany rzeczywistości otaczającej człowiekaKoniec elementów należących do kategorii [font-style: italic;]Rozprawa o metodzie[/] — manifest programowyNazwa kategorii: poświęcił się poszukiwaniom wiedzyElementy należące do kategorii poświęcił się poszukiwaniom wiedzyNazwa kategorii: w dziedzinie matematyki, fizyki, optyki, meteorologii, biologii, psychologiiKoniec elementów należących do kategorii poświęcił się poszukiwaniom wiedzyNazwa kategorii: wyodrębnienie czterech sfer rzeczywistościElementy należące do kategorii wyodrębnienie czterech sfer rzeczywistościNazwa kategorii: przyroda ożywiona i nieożywiona, cielesność człowieka, psychika człowieka i ludzka moralnośćKoniec elementów należących do kategorii wyodrębnienie czterech sfer rzeczywistościKoniec elementów należących do kategorii René DescartesKoniec elementów należących do kategorii Rozwój filozofii nowożytnej
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RoQgpdZJMC69y1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: Wpływ filozofii Kartezjusza[br]na nowożytność
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o..
Polecenie 2

Jak sądzisz, jakie spostrzeżenia Kartezjusza miały wpływ na zmianę myślenia o człowieku i świecie?

R1ViXss0wDdhd
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Na czym miałaby polegać praktyczność filozofii?

R1VX9mcHCqekY
(Uzupełnij).