Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich

CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego - Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116, Technik technologii szkła 311925

Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców

GALERIA GRAFIK

Obejrzyj poniższą Galerię grafik i zobacz jak wyglądają urządzeniaUrządzenieurządzeniamaszynyMaszynamaszyny wykorzystywane do sporządzania zestawów szklarskich.

4

Spis treści

1. Galeria modeli 3D1. Galeria modeli 3D
2. Zadanie2. Zadanie
3. Galeria rysunków 2D3. Galeria rysunków 2D

1

1. Galeria modeli 3D

Aby zapoznać się z wyglądem i budową maszyn wykorzystywanych w automatycznych zestawiarniach, wciśnij panel „Pokaż modele”, a następnie wybierz interesujące Cię urządzenie, klikając w jego miniaturę.

Aby poznać wygląd i budową maszyn wykorzystywanych w automatycznych zestawiarniach, zapoznaj się z opisem. 

Rjm7Hi5god7iV
Galeria modeli 3D, pt. ,,Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców"
Źródło: Octopus VR Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zapoznaj się z opisami modeli maszyn stosowanych w zestawiarniach surowców.

Dozolator. Składa się z leja zsypowego, do którego dochodzi podłużny wał roboczy ślimakowy. Tuz pod lejem znajduje się napęd. Zsyp do pojemnika wagowego umiejscowiono na początku wału roboczego ślimakowego.

Zbiorniki wagowe. Składają się z metalowego kozła o stożkowej budowie, który osadzony jest na czterech nogach. Pod kozłem znajdują się czujniki tensometryczne. Do górnej części kozła przymocowana jest podłużny element, to silnik.

Magazyn surowców nadziemny, dennozasypowy. Widoczny jest silos, o stożkowym kształcie, stojący na trzech nogach. To magazyn surowców szklarskich. Od góry widoczna jest komora wsadu surowców szklarskich. W dolnej części stożkowego silosa znajduje się lej dennozasypowy surowców szklarskich.

Mieszarka. Widoczna walcowata maszyna. Jej główną część stanowi bęben mieszarki. Na bębnie umieszczono rękaw zsypowy surowców szklarskich. W dolnej części bębna znajduje się kieszeń spustowa wymieszanego zestawu szklarskiego. Natomiast w górnej części bębna przymocowany jest silnik.

Przenośnik taśmowy. Ma postać szerokiego pasa na podłużnym stole. Głównym elementem budowy jest metalowa rama z otwieranymi osłonami, wewnątrz której znajduje się taśma transportująca do przenoszenia sypkich surowców szklarskich.

Rynna wibracyjna. Ma podłużną postać, w górnej części znajduje się otwór i wibrator. Poniżej rynny umieszczone są elementy sprężyste podparcia, bądź podwieszenia rynny.

Zasypnik. Widoczna jest bryła o kształcie prostopadłościanu. Od góry widoczny stożkowy lej zsypowy. Do leja prowadzi rynna, która w dolnej części wyposażona jest w zagarniak, a w górnej w osłonę. Lej osadzony jest na szynie prowadzącej. Zasypnik posiada silnik.

Granulator. Zbudowany jest z talerza (z regulacją pochylenia). Z tyłu talerza znajduje się silnik.

Pojemnik dzwonowy. Ma on kształt cylindra, to pojemnik na zestaw. Wewnątrz cylindra widoczny jest uchwyt. W dolnej części cylindra znajduje się dzwon.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Zadanie

Rb1sO8GJncTbZ
Ćwiczenie 1
Na podstawie informacji zawartych w Galerii modeli 3D, pt. „Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców", dopasuj nazwę maszyny do właściwego zdjęcia.
Ćwiczenie 1
Ru12DtqWlZweS
(Uzupełnij).

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Galeria rysunków 2D

Poniżej masz możliwość zapoznania się z maszynami i urządzeniami pracującymi podczas właściwego przygotowania surowców szklarskich, używanymi do produkcji szkła. Dzięki informacjom dodatkowym, przedstawionym na slajdach, możesz zapoznać się ze szczegółowymi parametrami pracy maszyn i urządzeń. Jeśli chcesz zobaczyć kolejne urządzenie, wciśnij „Następny slajd”, zawsze możesz wrócić do poprzedniego urządzenia, poprzez przycisk „Poprzedni slajd” lub wrócić do początku galerii wciskając przycisk „Pierwszy slajd”.

RhfJ4mE0V36m2
Galeria rysunków 2D, pt. „Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców". Na slajdzie 1 ilustracja przedstawia dużą, prostokątną, czerwoną maszynę z dwoma ramionami o podłużnym kształcie, zamocowanymi po obydwu bokach. Maszyna wyposażona jest w silniki elektryczne, które napędzają dwa pasy transmisyjne przykryte żółtymi osłonami. Maszyna ta podpisana jest jako kruszarka szczękowa i przeznaczona jest przede wszystkim do wstępnego kruszenia surowców nie przejawiających skłonności do przyklejania się. Materiały te kruszy się w wyniku działania ciśnienia między dwiema zbliżającymi się do siebie szczękami, z których jedna jest ruchoma, a druga przymocowana na stałe. Zalety obiektu technicznego: optymalny stopień kruszenia; dużą niezawodność pracy; niskie nakłady na eksploatację i konserwację; mało wymagająca obsługa i konserwacja; korzystne zużycie energii; łatwość wymiany części zamiennych; duża wydajność. Parametry techniczne przykładowych kruszarek szczękowych: Typ. Otwór wlotowy [mm]. Szczelina [mm]. Wydajność [t/h]. Silnik elektryczny [kW]. Typ K1 otwór wlotowy 500 x 400 mm, szczelina 30-80 mm, wydajność 25 - 65 t/h, silnik elektryczny 30 kW. Typ K2: otwór wlotowy 1000 x 800 mm, szczelina 100 - 180 mm, wydajność 200 - 375 t/h, silnik elektryczny 90 kW. Typ K3: otwór wlotowy 2000 x 1600 mm, szczelina 200 - 400 mm, wydajność 630 - 1350 t/h, silnik elektryczny 250 kW. Na slajdzie 2 jest młyn kulowy. Na ilustracji jest urządzenie w kształcie ogromnego walca zamontowanego w poziomie. Młyn kulowy to stalowy bęben, obracający się wokół swej osi. Do wnętrza bębna ładuje się odpowiednią ilość surowca oraz pewną liczbę ciężkich twardych kul (stalowych, kwarcowych lub porcelanowych). Wskutek obrotu bębna kule wznoszą się w nim ciągle na pewną wysokość i spadają, uderzając, zgniatając i ścierając surowiec znajdujący się pomiędzy nimi. Zalety obiektu technicznego:zastosowanie podczas mielenia miękkich i suchych materiałów takich jak: kamień, dolomit, cement, rudy metali, zgary, wapno, ceramika, gips i kreda oraz innych surowców mineralnych, można nimi zemleć materiały bardzo drobno.
Parametry techniczne przykładowych młynów kulowych: Typ. Średnica [m]. Długość [m]. Prędkość [obr/min-1]. Zużycie energii [kW]. Typ MK1: średnica 3,6 m, długość 11,0 m, prędkość 16,7 obr/min-1, zużycie energii 1600 kW. Typ MK2: średnica 4,6 m, długość 14,5 m, prędkość 14,8 obr/min-1, zużycie energii 3600 kW. Typ: MK3: średnica 5,6 m, długość 17,0 m, prędkość 13,4 obr/min-1, zużycie energii 7000 kW. Na slajdzie 3 znajduje młyn kulowy z mielnikami różnej wielkości. Ilustracja przedstawia przekrój przez młyn. Ma on kształt ogromnego walca zamontowanego w poziomie. Sam młyn oznaczony jest na czerwono, widoczne są też jego betonowe podpory w punktach styku oraz różnej wielkości kule w środku. Młyn kulowy jest to stalowy bęben, obracający się wokół swej osi. Do wnętrza bębna ładuje się odpowiednią ilość surowca oraz pewną liczbę ciężkich twardych kul (stalowych, kwarcowych lub porcelanowych). Wskutek obrotu bębna kule wznoszą się w nim ciągle na pewną wysokość i spadają, uderzając, zgniatając i ścierając surowiec znajdujący się pomiędzy nimi. Zalety obiektu technicznego: zastosowanie podczas mielenia miękkich i suchych materiałów takich jak: kamień, dolomit, cement, rudy metali, zgary, wapno, ceramika, gips i kreda oraz innych surowców mineralnych, można nimi zemleć materiały bardzo drobno. Parametry techniczne przykładowych młynów kulowych: Typ. Średnica [m]. Długość [m]. Prędkość [min-1]. Zużycie energii [kW]. Typ MK1: średnica 3,6 m, długość 11,0 m, prędkość 16,7 obr/min-1, zużycie energii 1600 kW. Typ MK2: średnica 4,6 m, długość 14,5 m, prędkość 14,8 obr/min-1, zużycie energii 3600 kW. Typ: MK3: średnica 5,6 m, długość 17,0 m, prędkość 13,4 obr/min-1, zużycie energii 7000 kW. Na slajdzie 4 ilustracja przedstawia przekrój przez wielką niebieską maszynę, widoczny jest lej zsypowy, elementy zasilania, siłowniki i mniejsze podzespoły. Kruszarka udarowa przeznaczona jest do rozdrabiania stłuczki szklane, która będzie wchodziła w skład zestawu szklarskiego. Kruszarka może służyć do rozdrabnia: opakowań szklanych (butelki, słoiki), szkła płaskie w taflach, szkła hartowane nieklejone lub odpadów ceramicznych. Zalety obiektu technicznego: wysoka wydajnością przy małych gabarytach; prosta budowa; niskie koszty eksploatacji; dodatkowe wyposażenie, to: podajniki wibracyjne, łamacze do szkła w taflach; przenośniki taśmowe płaskie i progowe, separatory magnetyczne, kosze zasypowe i zsypowe, konstrukcje wsporcze. Parametry techniczne przykładowej kruszarki udarowej: Typ. Wymiary gardzieli [mm x mm]. Wymiary wirnika [mm]. Wydajność [t/h]. Moc silnika [kW]. Typ - K1: wymiary gardzieli 360 x 330 mm, wymiary wirnika 450 - 310 mm, wydajność 5 t/h, moc silnika 5 kW. Na slajdzie 5 ilustracja przedstawia płuczkę do piasku. Jest to maszyna do oddzielania od piasku, mniejszych frakcji. Widoczny jest duży zbiornik na płyn roboczy, druga komora na płyn oraz podajnik ślimakowy, służący do wyrzucania już oczyszczonego piasku. Podajnik ślimakowy ma postać dużej rury ze skręconym spiralnie mechanizmem w środku. Jest przymocowany pod skosem do podłużnego zbiornika na płyn roboczy. Zbiornik na płyn umieszczono na stelażu. Płuczka przeznaczona jest do wypłukiwania organicznych i lekkich lotnych zanieczyszczeń z piasku dostarczanego z piaskownika lub separatora. Prowadzony przy udziale wody gwarantuje wysoki stopień redukcji zawartych w piasku związków organicznych. W praktyce proces płukania przebiega w ten sposób, że piasek umieszczony w wodzie jest w niej mieszany sposobem mechanicznym, dzięki czemu tworzy w wodzie zawiesinę. Ziarna piasku szybko wypadają z zawiesiny, natomiast cząstki ilaste, pylaste i miałkie oraz lżejsze organiczne, pozostające długo w zawiesinie, są usuwane wraz z wodą zlewaną znad osiadłego piasku. Zalety obiektu technicznego: stopień redukcji części organicznych: max. 99%; odwadnianie transportowanego materiału, niewielkie gabaryty. Parametry techniczne przykładowych płuczek: Typ. Maksymalna ilość wypłukiwanego surowca [dm3/dobę]. Długość [mm]. Moce napędów [kW]. Masa [kg]. Typ P1: maksymalna ilość wypłukiwanego surowca 650 decymetrów sześciennych na dobę, długość 600 mm, moce napędów 0,25 + 0,25 kW, masa 170 kg. Typ P2: Maksymalna ilość wypłukiwanego surowca 4400 decymetrów sześciennych na dobę, długość 2000 mm, moce napędów 0,37 + 0,25 kW, masa 370 kg. Typ P3: Maksymalna ilość wypłukiwanego surowca 11700 decymetrów sześciennych na dobę, długość 3000 mm, moce napędów 0,37 + 0,25 kW, masa 650 kg. Na slajdzie 6 ilustracja przedstawia płuczkę do stłuczki szklanej. Urządzenie o prostokątnym kształcie, we wnętrzu ze stożkowatą częścią, z dwoma mniejszymi wlotami po obu stronach. Po prawej stronie widoczny wylot rurowy. Działanie płuczki do stłuczki polega na obracaniu się bębna ze stłuczką w wodzie znajdującej się w zbiorniku. Woda może być gorąca i może zawierać środki ułatwiające oczyszczanie stłuczki. Podajnik ślimakowy przesuwa stłuczkę wzdłuż bębna, aż do rynny zsypowej, z której stłuczka wysypuje się na taśmę ruchomą z siatki; na niej stłuczka przesycha i jest sortowana. Zalety obiektu technicznego: oczyszczenie stłuczki, zwłaszcza pochodzenia obcego; bęben wykonany z blachy stalowej, perforowanej; praca za pomocą silnika elektrycznego. Na slajdzie 7 ilustracja przedstawia suszarkę bębnową. Widoczny jest przekrój przez dużą walcowatą maszynę opartą na nóżkach. Wokół walca znajdują się czarne obejmy. Suszarki bębnowe wykorzystują się w przemyśle materiałów w różnych technologicznych liniach dla cieplnego suszenia piasku, wapnia, gliny kredy, gipsu i in. materiałów sypkich wielkością cząstek do 60 mm. Suszarka służy do odparowywania z piasku wody, wymaga to jednak zużycia dużej ilości ciepła. Z tego względu z zasady nie suszy się piasku mokrego. Mokry piasek po płukaniu pozostawia się przez pewien czas, aby ściekła woda z przestrzeni międzyziarnowych. Dopiero, gdy piasek stanie się wilgotny, suszy się go, celem uzyskania lepszego procesu topienia całego zestawu szklarskiego. Zalety obiektu technicznego: zbyt wilgotny piasek nie daje się przesiewać należycie przez sita; wilgotny piasek zbryla się w zasobnikach i nie zsypuje się dobrze przez otwory zsypowe; odparowywanie wody podczas topienia zestawu byłoby połączone z dużą stratą ciepła. Parametry techniczne przykładowej suszarki bębnowej: Typ. Wymiar obudowy bębna (długość x średnica) [mm]. Objętość bębna [m3]. Masa [kg]. Moc instalowania [kW]. Typ SB: wymiar obudowy bębna 3500 x 27000 mm, objętość bębna 250 metrów sześciennych, masa 200 kg, moc instalowania 200 kW. Na slajdzie 8 ilustracja przedstawia przesiewacz wstrząsowy. Jest to duża, zielona maszyna ze zbiornikiem na kruszywo po lewej stronie. Ze zbiornika wychodzi pas transmisyjny, który rozdziela się na kilka innych pasów, usypujących kruszywo w różne miejsca. Przesiewacze służą do rozdzielenia mieszanki tłucznia rozdrabnianego na frakcje, które znajdują w praktyce różne zastosowanie i właściwie są produktem końcowym każdego zakładu zajmującego się obróbką surowców. Przesiewanie polega na rozdzieleniu produktu wsadowego na kilka frakcji. Materiał rozdziela się poprzez przepuszczanie go przez wibrujące pokłady, na których założone są sita o odpowiednich wielkościach „oczka”. Po przejściu etapu rozdzielenia, materiał spada na przenośniki taśmowe, które transportują produkty na pryzmy. Zalety obiektu technicznego: przesiewacze wielopokładowe, przesiewacze wibracyjne: przesiewacze są nieodłącznym i ważnym elementem wszystkich linii do obróbki surowców mineralnych. Parametry techniczne przykładowych przesiewaczy: Typ. Pokład: szerokość [mm], długość [mm], liczba [-]; Granica przesiewna [mm], Maksymalna wydajność [t/h], Zainstalowana moc [kW]. Typ P1: szerokość 1600 mm, długość 5000 mm, liczba 2 - 4, granica przesiewna 2 - 100 mm, maksymalna wydajność 210 - 280 t/h, zainstalowana moc 11 - 18,5 kW. Typ P2: szerokość 2000 mm, długość 6000 mm, liczba 3 - 4, granica przesiewna 2 - 130 mm, maksymalna wydajność t/h, 390 - 550, zainstalowana moc 22 - 30 kW. Typ P3: szerokość 2400 mm, długość 7000 mm, liczba 3, granica przesiewna 2 - 150 mm, maksymalna wydajność 540 - 770 t/h, zainstalowana moc 2 x 22 - 30 kW. Na slajdzie 9 ilustracja przedstawia Magazyn surowców nadziemny, dennozasypowy. Widoczny jest silos, o stożkowym kształcie, stojący na trzech nogach. Magazyn surowców sypkich to pomieszczenie lub urządzenie zapewniające możliwość przechowywania – składowania towarów o strukturze sypkiej; takich jak surowce szklarskie. Do typowych przykładów magazynów surowców sypkich w hutach szkła należeć będą magazyny zewnętrzne lub wewnętrzne. W zestawiarniach zmechanizowanych stosuje się z reguły nadziemne składy surowców – zasobniki dennozsypowe. Zalety obiektu technicznego:Zasobniki dennozsypowe mają dużą ładowność w stosunku do zajmowanej powierzchni, tym większą, im większa jest wysokość zasobników. Jest to niewątpliwa zaleta składów wysokościowych. Silosy magazynujące w zależności od zastosowania, produkowane są z różnych materiałów konstrukcyjnych i w różnych formach wykonania: zbiorniki o przekroju prostokątnym lub okrągłym, ze stali węglowej, ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej), z osłoną termiczną, przystosowane do odbioru surowca za pomocą autocysterny, transportu pneumatycznego lub innego. Według wymagań klienta zbiorniki mogą być wyposażone dodatkowo w: pomiar temperatury materiału wewnątrz zbiornika, sondy do pomiaru ilości zmagazynowanego materiału; wibratory potrząsowe; filtry nasilosowe i odpowietrzające likwidatory zasklepień; instalację załadunku pneumatycznego materiału; tensometry do ważenia ilości zmagazynowanego materiału. Parametry techniczne przykładowego zasobnika denzozasypowego: Typ; Pojemność użytkowa [m3]; Średnica [m]; Wysokość [m]; Masa [kg]. Typ ZB: pojemność użytkowa 21000 metrów sześciennych, średnica 3,18 m, wysokość 7,26 m, masa 1490 kg. Na slajdzie 10 ilustracja przedstawia przekrój przez dozolator ślimakowy. Od góry umieszony jest lej do wsadu surowca. Od leja prowadzi szeroka rura, zginając się w dwóch miejscach. Zaraz pod lejem widoczny jest zawór na rurze. Dozolator ślimakowy służy do pobierania surowców z zasobników dennozsypowych. Ślimak przesuwa sypki materiał wzdłuż rury do otworu wysypowego, którym materiał wysypuje się do odpowiedniego pojemnika wagowego. Na slajdzie 11 ilustracja przedstawia zbiorniki ważące. Duży lej umieszczony jest na czterech nogach. Dochodzi do niego przewód. Od góry umieszczona jest mniejsza aparatura, umożliwiając dozowanie surowca. Zbiorniki wagowe przemysłowe wyposażone w czujniki tensometryczne, które umożliwiają odważanie surowców z dużą dokładnością, a wskazania cyfrowe uniemożliwiają popełnienie pomyłek w odczycie wartości. Na slajdzie 12 ilustracja przedstawia czujniki tensometryczne. Widoczne są trzy urządzenia. Pierwszy ma kształt pudełka z odchodzącymi dwoma przewodami i okrągłą tarczą od góry. Drugi, ma kształt dwóch stożków zwróconych do siebie węższą częścią. Trzeci, to zestaw składający się z dwóch prostopadłościennych urządzeń, gdzie na jednym wyświetlona jest liczba piętnaście tysięcy. Czujniki tensometryczne oporowe nazywane są również czujnikami siły. Znajdują zastosowanie podczas naważania surowców w zestawiarniach surowców oraz w laboratoriach. Charakteryzują się one dużą czułością i dokładnością pomiarów przy zachowaniu małych rozmiarów. Mogą pracować w wysokich temperaturach i ciśnieniach, a także być umieszczane na zakrzywionych powierzchniach. Zasada działania tensometru oporowego opiera się na właściwości fizycznej drutu metalowego, polegającej na zmianie jego oporu elektrycznego wraz ze zmianą jego długości. Na rysunkach zaprezentowano: A. Czujnik o zakresie pomiarowym 5–200 kg; B. Czujnik o zakresie pomiarowym 200–5000 kg; C. Moduł pomiarowy do tensometru z odczytem cyfrowym. Ważenie surowców odbywa się wg określonej, obowiązującej kolejności: piasek, soda, wapień, skaleń i węglan baru, potaż i saletra potasowa, sulfat. Stosowane mierniki wagowe pozwalają na komunikację z nadrzędnymi systemami sterowania procesem produkcyjnym. Na slajdzie 13 ilustracja podpisana jako przenośnik taśmowy przedstawia długie urządzenie oparte na trzech podwójnych nogach, stopniowo coraz wyższych. Przy najniższej nodze na przenośniku stoi cylindryczny pojemnik. Przenośnik taśmowy to obiekt techniczny linii przemysłowej, stanowiący element transportowy o charakterze ciągłym, zwykle stosowane do transportu materiałów sypkich lub drobnych. Za pomocą przenośnika taśmowego poszczególne surowce szklarskie są transportowane do mieszarki. Na slajdzie 14 jest mieszarka talerzowo-grabkowa. Urządzenie przypomina duży okrągły zbiornik z pokrywą. W środku widoczne są mieszadła. Mieszarka talerzowo-grabkowa przyjmuje porcje surowców przez otwór w pokrywie. Talerz jest ułożony na czterech rolkach nośnych, opierających się na ramie stalowej podstawy mieszarki. Na zewnętrznym obwodzie dna talerza jest przymocowany otaczający go krąg (wieniec) zębaty, który umożliwia nadanie talerzowi ruchu obrotowego za pomocą przekładni z kół zębatych. Wewnątrz talerza znajdują się mieszadła, które mieszają surowce tworząc zestaw szklarski. Parametry techniczne przykładowej mieszarki talerzowej: Typ, Pojemność [litr], Ilość obrotów [obrót/min], Pojemność kosza zasypowego [kg], Ciężar własny zasypu [kg], Moc napędowa [kW]. Typ M: pojemność 1500 litrów, ilość obrotów 20 obrotów na minutę, pojemność kosza zasypowego 2200 kg, ciężar własny zasypu 2000 kg, moc napędowa 37 kW. Na slajdzie 15 ilustracja przedstawia granulator. Ma ona kształt talerza obróconego o 45 stopni od poziomu i stoi na stelażu. W jej środku znajduje się jedna poprzeczna łopatka. Granulator talerzowy znalazł zastosowanie w wielu procesach granulacji bezciśnieniowej, główne obszary zastosowań to m in: materiały budowlane, ceramika, przemysł szklarski i wiele innych. Urządzenie stosowane w celu otrzymania z połączonych surowców szklarskich granulek o kształcie kulistym za pomocą środków wiążących (woda, roztwór NaOH). Zaletą granulowania jest to, że zlikwidowana jest pylistości zestawu, przedłużona żywotności agregatów topliwych oraz poprawa warunków bhp w zestawiarni, a przygotowany w ten sposób zestaw może być transportowany na duże odległości, gdzie czas postoju międzyoperacyjnego zestawu może być długi. Granulatory talerzowe w zależności od zastosowania produkowane są z różnych materiałów konstrukcyjnych: ze stali węglowej lub ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). Granulatory talerzowe mogą być wyposażone w sterownik swobodnie programowalny połączony z centralnym układem sterowania, który umożliwia realizacje różnych funkcji: jak nastawę parametrów technologicznych, wizualizację procesu mieszania oraz archiwizację danych. Parametry techniczne przykładowego granulatora talerzowego: Typ, Jednorazowy załadunek [litr], Moc napędowa [kW]. Typ G: jednorazowy załadunek 2500 litrów, moc napędowa 2 x 22 kW. Na slajdzie 17 ilustracja przedstawia pojemnik dzwonowy. Ma on kształt cylindra na którym stoi duża misa. Nad misą widoczny jest koniec przenośnika taśmowego. Pojemnik, który zbiera cały zestaw szklarski, tj. mieszankę surowców szklarskich wraz ze stłuczką szklaną. Pojemnik dzwonowy jest to naczynie pojemności 0,5 lub 0,8 m3 (najczęściej zgodnej z pojemnością mieszarki), wykonany jest z blachy stalowej. Ma on kształt walca zamkniętego od dołu stożkowym przedłużeniem, zakończonym otworem wysypowym. Na slajdzie 18 ilustracja przedstawia rynny wibracyjne. Jest o urządzanie podobne do przenośnika taśmowego, ale widoczna jest tutaj bogatsza aparatura zewnętrzna. W górnej części rynny widoczne są trzy talerze oraz uchwyty po prawej i lewej stronie i wlot u góry. Rynny wibracyjne służą do transportu oraz dozowania różnego rodzaju materiałów sypkich. W przemyśle szklarskim znajdują zastosowanie najczęściej do transportu piasku szklarskiego i stłuczki, z silosów zbiorczych - do linii naważania surowców. Na slajdzie 19 ilustracja przedstawia zasypnik. Widoczna jest bryła o kształcie prostopadłościanu, od góry ze stożkowym pojemnikiem. Zasypnik zestawu służy do transportu zestawu szklarskiego bezpośrednio do kieszeni zasypowej pieca topliwnego. W przemyśle szklarskim znajdują zastosowanie różne rodzaje zasypników: tłokowe, ślimakowe, szuflowe, szuflowo-kątowe, łopatkowe, wahadłowo-tłokowe. Rodzaj zastosowanego zasypnika uzależniony jest od wielkości wydobycia masy szklanej z pieca oraz od konstrukcji pieca topliwnego. Na rysunku przedstawiono zasypnik szuflowy.
Galeria rysunków 2D, pt. ,,Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców"
Źródło: Octopus VR Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

W poniższym oknie masz możliwość stworzenia własnych notatek dotyczących maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego. Każdą stworzoną przez siebie notatkę możesz wydrukować lub wyczyścić.

RfsVj2YRKwOD8
(Uzupełnij).

Powiązane ćwiczenia

Urządzenie
Urządzenie

Przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów.

Materiał multimedialny: Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców.

Maszyna
Maszyna

Urządzenie zawierające mechanizm lub zespół współdziałających mechanizmów, służące do przetwarzania energii albo do wykonywania określonej pracy.

Materiał multimedialny: Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców.