Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Prezentowany  program nauczania „Matematyka dla każdego” ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększania jego aktywności, a także pokazywania potrzeby zastosowania matematyki w otaczającej go rzeczywistości.

Treści programowe ukierunkowane zostały na wykorzystaniu w nauczaniu matematyki technologii informacyjno - komunikacyjnych podczas realizacji zajęć, w szczególności na zastosowaniu aplikacji multimedialnych typu TIK (elementy technologii informacyjno‑komunikacyjnej), TAB (wykorzystanie tablicy interaktywnej) i e‑learn (elementy nauczania na odległość) jako pomocy dydaktycznych podczas nauki w szkole (na lekcji) oraz w domu (nauka własna ucznia).

RF5S80xGTTyjr

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 719.82 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida