Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Materiały do nauczania języka polskiego

  • Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty! 
    Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie, tomy 1‑5 oraz materiały uzupełniające.
    Podręcznik i materiały są udostępnione bezpłatnie po wypełnieniu formularza.

    https://wid.org.pl/podrecznik/

  • Czasopismo dla nauczycieli „Języki Obce w Szkole” – numer  poświęcony problematyce uczenia języka polskiego jako języka drugiego i języka edukacji szkolnej.

    https://jows.pl/wydania/jows‑42019