Zachęcamy Państwa do wykorzystania materiałów metodycznych, tj. konspektów lekcji, kart pracy ucznia oraz kartkówek, sprawdzianów i testów kompetencji.

  • Konspekty lekcji – każdemu z nich przypisano wykaz wymagań z podstawy programowej realizowanych na danej lekcji, cele lekcji oraz (opisany w formie tabelarycznej) przebieg lekcji. Każda z faz lekcji została opisana za pomocą umiejętności szczegółowych, niezbędnych do osiągnięcia celów lekcji. Konspekty zawierają także sekwencje czynności ucznia (i nauczyciela) umożliwiające spełnienie wymagań podstawy programowej, wykaz stosowanych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnej pracy uczniów, propozycje pomocy dydaktycznych oraz czas przewidywany na realizację poszczególnych zadań.

  • Karty pracy ucznia – zaopatrzone w zadania do wypełnienia w trakcie lekcji. W intencji autora zbiór wypełnionych kart pracy może zastąpić zeszyt przedmiotowy.

  • Kartkówki – propozycje ewaluacji danej jednostki lekcyjnej, zawierające dwa zadania sprawdzające otwarte i jedno zamknięte.

  • Sprawdziany – propozycje ewaluacji danego działu, dostępne wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami nauczania.

  • Testy diagnozujące – uzyskane na ich podstawie wyniki („na wejściu” i „na wyjściu”) pozwalają zorientować się, jakie postępy poczynili uczniowie w trakcie całorocznej nauki przedmiotu.

iXSBl8izTz_d5e293

Materiały metodyczne

Rozkład materiału do gimnazjum

RzPzPVkv4SLdO1
metodyczne

Zestaw kartkówek do 1 klasy gimnazjum

R9NRd6TVMoWk61
metodyczne
Źródło: Anna Warchoł, licencja: CC BY 3.0.

Zestaw scenariuszy i kart pracy dla ucznia do 1 klasy gimnazjum

R1Mw5iurt0gga1
metodyczne
Źródło: Anna Warchoł, licencja: CC BY 3.0.

Sprawdziany do 1 klasy gimnazjum

R1HHTVMhIzXhi1
metodyczne
Źródło: Anna Warchoł, licencja: CC BY 3.0.

Test „na wejście” do gimnazjum

R1P6fqME1vM5N1
metodyczne
Źródło: Anna Warchoł, licencja: CC BY 3.0.

Test po 1 klasie gimnazjum

RLwzqwI4nFVvS1
metodyczne
Źródło: Anna Warchoł, licencja: CC BY 3.0.