Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Abstrakty (streszczenia) lekcji oraz inne materiały w języku angielskim do nauczania przedmiotowego na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Zintegrowana Platforma Edukacyjna oferuje abstrakty (streszczenia) lekcji oraz inne materiały w języku angielskim do nauczania przedmiotowego na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Mogą stanowić znaczącą pomoc edukacyjną dla ukraińskich dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli, posługujących się językiem angielskim.

Materiały te można drukować, powielać, korzystać z wersji elektronicznej, także przez aplikacje na smartfony. Po pobraniu można z nich korzystać również bez konieczności stałego dostępu do internetu.

Na platformie znajduje się blisko 2500 abstraktów lekcji i innych materiałów w języku angielskim, zawierających treści merytoryczne, grafiki, nagrania i ćwiczenia multimedialne dla uczniów oraz scenariusze dla nauczycieli. 

Poniżej lista przedmiotów i liczba materiałów podzielona na poziom podstawowy i ponadpodstawowy. Kliknięcie w dany przedmiot przenosi do strony z materiałami.

Szkoła podstawowa

Biologia (171)

Chemia (158)

Edukacja dla bezpieczeństwa (1)

Fizyka (145)

Geografia (142)

Historia (314)

Informatyka (174)

Język obcy nowożytny (20)

Język polski (145)

Matematyka (334)

Przyroda (119)

Technika (1)

Wiedza o społeczeństwie (72)

Szkoła ponadpodstawowa

Biologia (24)

Chemia (57)

Fizyka (58)

Geografia (85)

Historia (82)

Informatyka (3)

Język polski (87)

Matematyka (196)

Podstawy przedsiębiorczości (7)

Wiedza o społeczeństwie (72)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida