Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RRwPvEGzI0qMI1

Między poetyką a rzemiosłem artystycznym - Andrzej Panufnik

Źródło: online-skills, licencja: CC0.

1914 – narodziny Andrzeja Panufnika w Warszawie

1934 – skomponowanie pierwszej zachowanej kompozycji Andrzeja Panufnika – Tria fortepianowego

1932–1936 – studia w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie (kompozycja w klasie Kazimierza Sikorskiego oraz teoria muzyki)

1937–1938 – studia dyrygenckie pod kierunkiem Feliksa Weingartnera w Wiedniu

1938–1939 – studia dyrygenckie u Philippe’a Gauberta w Paryżu

1940 – założenie duetu fortepianowego wraz z Witoldem Lutosławskim

1945–1946 – dyrygent Orkiestry Filharmonii Krakowskiej

1946–1947 – dyrektor Filharmonii Warszawskiej

1947 – I nagroda na Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego w Krakowie za Nokturn na orkiestrę (1947 r.)

1948 – Nagroda miasta Krakowa za Kołysankę na 29 instrumentów smyczkowych i 2 harfy (1947 r.)

1949 – I nagroda na Konkursie Kompozytorskim im. Fryderyka Chopina w Warszawie za utwór Sinfonia Ustica na 8 instrumentów dętych i dwie orkiestry smyczkowe (1948 r.)

1949 – uzyskanie najważniejszego odznaczenia państwowego PRL – Sztandaru Pracy I klasy

1950 – otrzymanie tytułu wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO

1951, 1952 – laureat Nagrody Państwowej II stopnia

1952 – I nagroda na Przedolimpijskim Konkursie Kompozytorskim z okazji Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach za Uwerturę bohaterską na orkiestrę (1951–1952)

1954 – opuszczenie Polski i zamieszkanie w Anglii

1957–1959 – dyrektor muzyczny i dyrygent City of Birmingham Symphony Orchestra

1963 – Prix de Composition Musicale Prince Pierre de Monaco za utwór Sinfonia sacra na orkiestrę (1963 r.)

1965 – Sibelius Centenary Medal for Composition (Medal z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Sibeliusa za twórczość kompozytorską)

1977 – wykonanie utworów m. in. Universal Prayer na 4 głosy solowe, 3 harfy, organy i chór mieszany (1968–1969), Dreamscape na mezzosopran i fortepian (1976–1977), Sinfonia mistica na orkiestrę (1977 r.) podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, po zniesieniu zakazu dotyczącego wykonywania muzyki Andrzeja Panufnika w Polsce przez wydział kultury KC PZPR

1983 – Prix de Composition Musicale Prince Pierre de Monaco za całokształt twórczości

1984 – otrzymanie tytułu członka honorowego Royal Academy of Music w Londynie

1987 – otrzymanie tytułu członka honorowego Związku Kompozytorów Polskich (w latach 1954–1987 Andrzej Panufnik był wykreślony z listy członków Związku Kompozytorów Polskich)

1987 – wydanie autobiografii Composing Myself w Anglii

1990 – Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi dla kultury polskiej

1990 – odwiedzenie Polski po 36 latach nieobecności i wykonania kolejnych utworów podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień m. in. Koncertu skrzypcowego (1971 r.), Symfonii nr 10 na orkiestrę (1988 r.) czy Harmony, a poem for chamber orchestra (1989 r.)

1991 – nadanie tytułu szlacheckiego (Sir) przez królową brytyjską Elżbietę II

1991 – otrzymanie tytułu Doctor honoris causa Akademii Muzycznej w Warszawie

1991 – śmierć kompozytora w Twickenham

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

RbKwG5Tk4uGGD
Scenariusz zajęć do pobrania.

I. Muzyka w ujęciu historycznym – periodyzacja, język, właściwości i charakterystyka.
8. Muzyka XX i XXI wieku. Uczeń:
4) omawia polską muzykę XX wieku i jej twórców, dokonując klasyfikacji zgodnie ze stylami i kierunkami: Andrzej Panufnik.
II. Analiza i interpretacja dzieł muzycznych. Uczeń:
1. zna podstawowe terminy i pojęcia właściwe dla opisu i zrozumienia wybranych dzieł muzycznych;
III. Tworzenie wypowiedzi związanych z historią i kulturą muzyczną. Uczeń:
1. wypowiada się w formie ustnej (np. dyskusja, prezentacja, debata) i/lub pisemnej (np. esej, referat) o dziełach muzycznych w oparciu o podstawową terminologię.

Nauczysz się

identyfikować przemiany stylistyczne w twórczości Andrzeja Panufnika;

wskazywać najważniejsze fakty z biografi Andrzeja Panufnika;

rozpoznawac najważniejsze dzieła artysty.

Andrzej Panufnik

RCZDnsLkJGTQn1
Andrzej Panufnik, szczecin.wyborcza.pl, CC BY 2.0

Muzyka jest wyrazem emocji i uczuć. Ideałem moim jest utwór, w którym treść poetycka łączy się z doskonałością muzycznego rzemiosła. Sama poezja nie decyduje o muzycznej wartości utworu, podobnie jak samo rzemiosło grozi popadnięciem w martwe i suche formułki. Nieprzemijające piękno rodzi się tylko z równowagi obu tych elementów.

Tak o swojej twórczości wypowiadał się wybitny polski kompozytor i dyrygent Andrzej Panufnik, żyjący w latach 1914–1991. Jego pierwszym nauczycielem kompozycji był Kazimierz Sikorski, u którego studiował w latach 1932–1936 w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Kształcił się także w kierunku dyrygentury początkowo w Wiedniu pod kierunkiem Feliksa Weingartnera, a następnie w Paryżu w klasie Philippe’a Gauberta. Trudne lata wojny i okupacji spędził w Warszawie, gdzie utworzył duet fortepianowy z innym znakomitym polskim kompozytorem, Witoldem Lutosławskim.

RhedBPdoYYvqX1
Witold Lutosławski, culture.pl, CC BY 2.0

Po II wojnie światowej

Po wojnie pracował jako dyrygent początkowo Orkiestry Filharmonii Krakowskiej, a następnie Filharmonii Warszawskiej. Do jego sukcesów dyrygenckich należały występy m. in. z Berliner Philharmoniker, paryską l’Orchestre National czy London Philharmonic Orchestra. O jego znaczącej pozycji w świecie muzycznym świadczył wybór artysty na wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO w 1950 r. W okresie powojennym Andrzej Panufnik zdobył wiele nagród w prestiżowych konkursach kompozytorskich, m. in. I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego, Nagrodę miasta Krakowa, I nagrodę na Przedolimpijskim Konkursie Kompozytorskim zorganizowanym z okazji Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach czy na Konkursie Kompozytorskim im. Fryderyka Chopina w Warszawie (za utwór „Sinfonia Ustica”).

R1J78KoBMJiuN
Utwór muzyczny: Sinfonia rustica na 8 instrumentów dętych i dwie orkiestry smyczkowe (1948) Wykonawca: Andrzej Panufnik. Kompozycja posiada szybkie tempo. Cechuje się skocznym charakterem.

W 1954 r. Andrzej Panufnik opuścił Polskę w związku z ograniczeniem swobód twórczych dla artystów przez komunistów. Konsekwencje decyzji były bardzo poważne – przez wiele lat zabraniano wykonywania i wydawania utworów kompozytora, nie można było wspominać jego nazwiskach w mediach i wszelkich publikacjach.

Andrzej Panufnik zamieszkał na stałe w Anglii, gdzie początkowo rozwijał karierę dyrygencką kierując City of Birmingham Symphony Orchestra, ale później zdecydował się poświęcić całkowicie twórczości kompozytorskiej. W tym okresie dwukrotnie zdobył nagrodę Prix de Composition Musicale Prince Pierre de Monaco, Sibelius Centenary Medal for Composition w Londynie, a także został członkiem honorowym Royal Academy of Music w Londynie.

Rokiem przełomowym dla twórczości Andrzeja Panufnika w Polsce, był 1977, kiedy Zarządowi Głównemu Związku Kompozytorów Polskich udało się zdjąć cenzuralny zakaz dotyczący muzyki wybitnego polskiego kompozytora w wydziale KC PZPR. W tym samym czasie podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień zabrzmiały utwory Andrzeja Panufnika, m. in. Universal Prayer, Dreamscape czy Sinfonia mistica.

R1PU9o2zgrhws
Utwór muzyczny: Sinfonia mistica na orkiestrę (1977). Wykonawca: Andrzej Panufnik. Kompozycja posiada szybkie tempo. Cechuje się skocznym charakterem.

Po roku 1980

R17ECUNYzOeim1
Composing Myself, amazon.co.uk, CC BY 3.0

Kolejnym przełomem okazały się lata 80. XX w. – w 1987 r. Andrzej Panufnik otrzymał tytuł członka honorowego Związku Kompozytorów Polskich, w tym samym czasie w Anglii została wydana autobiografia kompozytora Composing Myself.

W 1990 r. otrzymał Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi dla kultury polskiej i w tym samym roku przyjechał do swojego kraju, po raz pierwszy od 36 lat! Podczas jego pobytu wiele kompozycji zostało zaprezentowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, także z udziałem artysty jako dyrygenta, m. in. Symfonia nr 10, Harmony, a poem for chamber orchestra czy Koncert skrzypcowy, skomponowany dla wybitnego skrzypka Yehudi Menuhina.

R4pZ90ByFHX1w1
Źródło: online-skills.

Przed śmiercią, w 1991 r. Andrzej Panufnik zdobył dwa ważne odznaczenia. Królowa brytyjska Elżbieta II nadała kompozytorowi tytuł szlachecki (Sir). Artysta otrzymał również tytuł Doctor honoris causa Akademii Muzycznej w Warszawie.

RPFJHdP8EQlLL1
Utwór muzyczny: Andrzej Panufnik, „Trio fortepianowe”. Kompozycja posiada wolne tempo. Cechuje się tajemniczym, złowrogim charakterem.

Najwazniejsze dzieła Andrzeja Panufnika

Pierwszą zachowaną kompozycją stworzoną przez Andrzeja Panufnika, jest Trio fortepianowe (1934 r.). Prawykonania tego utworu w 1936 r. dokonali następujący artyści: Stanisław Jarzębski (skrzypce), Józef Bakman (wiolonczela) i Mieczysław Wajnberg (fortepian). Utwór, wpisujący się w stylistykę neoklasycznąNeoklasycyzmneoklasyczną, stanowi odwołanie do tradycji muzycznej, złożony jest z trzech części: 1. Poco adagio – Allegro – Poco adagio (rozbudowane allegro sonatowe poprzedzone wolnym wstępem), 2. Largo (część wolna o lirycznym charakterze), 3. Presto (scherzo o tanecznym charakterze). Warto przytoczyć słowa kompozytora, dyrygenta i krytyka muzycznego Jana Maklakiewicza, który w następujący sposób wypowiadał się o omawianym utworze Andrzeja Panufnika:

Trio fortepianowe Panufnika tętni szerokim rozmachem, nurtem żywiołowego temperamentu artysty o dużej kulturze muzycznej. Akcenty młodzieńczych buntów, zmagań i poszukiwań, akcenty mocne i zdecydowane, owiane najszczerszym romantyzmem świeżych porywów inwencji tematycznej o nieprawdopodobnie bogatej i różnorodnej skali uczuciowej, które słyszymy w muzyce Panufnika, naprowadzają nas na pewne analogie z muzyką Brahmsa (…).

Zobacz także

Wysłuchaj, wchodząc w poniższy link utwór Andrzeja Panufnika pt. Kołysanka na 29 instrumentów smyczkowych i 2 harfy (1947)
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/kolysanka‑na‑instrumenty‑smyczkowe‑i-dwie‑harfy‑1

Kołysanka na 29 instrumentów smyczkowych i 2 harfy jest jednym z wczesnych utworów Andrzeja Panufnika (1947 r.). Do skomponowania Kołysanki artystę zainspirowały nocne spacery nad Tamizą. Jak wspomina kompozytor:

Kiedy podniosłem głowę, zobaczyłem ciemne chmury przepływające powoli przez jaśniejszy krąg księżyca. Fale rzeki i nocne niebo nad zamglonym miastem nasunęły mi pomysł utworu rozgrywającego się w trzech planach: pulsujący rytm harf, który oddawałby spokojny, ciągły nurt rzeki, grupa solowych instrumentów smyczkowych, niektóre grające w ćwierćtonachĆwierćtonyćwierćtonach, dla oddania widoku płynących chmur, a nad tym wszystkim niczym księżyc, który świeci także i nad Polską, polska pieśń ludowa, oparta prawie w całości na skali pentatonicznejPentatonikapentatonicznej i grana kolejno przez solowe instrumenty smyczkowe: skrzypce, następnie altówkę, wreszcie wiolonczelę. Obraz, który miałem przed oczyma, chmury chwilami ukazujące, a chwilami zasłaniające pełny krąg księżyca, muzyka miałaby oddawać w ten sposób, że linia melodii co jakiś czas wynurzałaby się, to znów zatapiała.

Jest to przełomowa kompozycja w historii muzyki polskiej, ponieważ Andrzej Panufnik jako jeden z pierwszych twórców wykorzystał w niej ćwierćtony. Utwór stanowi doskonałe połączenie tradycji (m. in. poprzez nawiązanie do polskiej melodii ludowej Przyjechał do niej, odwołania do skali pentaotnicznej i istotną rolę w prowadzeniu kantyleny) oraz nowoczesności (m. in. poprzez zastosowanie dysonansowej harmoniki, ćwierćtonów).

Rcs9ZpKcR70Ct1
Utwór muzyczny: Andrzej Panufnik, „Kwintet na instrumenty dęte drewniane”. Kompozycja posiada zróżnicowane tempo zmieniające się w trakcie utworu. Cechuje się skocznym, żwawym, wesołym charakterem.

Andrzej Panufnik niejednokrotnie w swojej twórczości eksponował brzmienie instrumentów dętych. Ostatnim utworem skomponowanym przez artystę przed opuszczeniem kraju, był Kwintet na instrumenty dęte drewniane – flet, obój, dwa klarnety i fagot. Twórca zainspirował się polską muzyką dawną, której echa są słyszalne w trzech krótkich częściach kompozycji: 1. Quasi Preludio, 2. Tryptyk staropolski, 3. Postludium. Ciekawostką jest zastosowanie przez kompozytora symetrii lustrzanej w przebiegu formy muzycznej, którą Panufnik niejednokrotnie wykorzystywał również w późniejszych utworach.

Zobacz także

Wysłuchaj, wchodząc w poniższy link utwór Andrzeja Panufnika pt. Sinfonia Sacra (1963)
http://ninateka.pl/kolekcje/panufnik/audio/sinfonia‑sacra‑iii‑symfonia‑na‑orkiestre

Sinfonia Sacra to kompozycja uznawana za jedno z najwybitniejszych dzieł Andrzeja Panufnika. Jest to jego trzecia symfonia, która została skomponowana na zamówienie nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej w związku z chęcią uczczenia milenium chrześcijaństwa i państwowości w Polsce (1966 r.). Kompozycja złożona jest z dwóch części: 1. Wizja I (fanfara czterech trąbek rozmieszczonych przestrzennie) – Wizja II (o charakterze mistycznym i spokojnym) – Wizja III (z dominującą rolą instrumentów perkusyjnych, przywołująca atmosferę pola bitwy) oraz 2. Hymn oparty na melodii Bogurodzicy). Jak wspominał Andrzej Panufnik:

(…) programowa treść muzyki sprawia, że słuchacz wciąż może czuć atmosferę pola bitewnego i modlitwy – tych dwu uporczywie powtarzających się elementów, dominujących w życiu Polaków w ciągu tysiąca lat ich tragicznej historii.

RZbV2Au9iEYzq1
Utwór muzyczny: Andrzej Panufnik – „Pentasonata”. Kompozycja posiada wolne tempo. Cechuje się tajemniczym, złowrogim charakterem.

W twórczości Andrzeja Panufnika ważną rolę pełniło brzmienie fortepianu. Jednym z trzech utworów przeznaczonych na fortepian solo jest pochodząca z 1984 r. Pentasonata. Kompozycja podzielona jest na pięć części (od przedrostka penta): 1. Allegretto scherzoso, molto ritmico, 2. Andantino amoroso, molto cantabile, 3. Contemplativo, molto rubato, 4. Andantino amoroso, molto cantabile, 5. Allegretto scherzoso, molto ritmico. Tytuł odnosi się także do skali pentatonicznej, do której kompozytor się odwołuje. Kolejnym istotnym elementem, związanym z tytułem utworu, jest pięciomiarowe metrum, poza częścią trzecią, która ma charakter improwizacyjny.

Istotne jest nawiązanie do budowy formy sonatowej: pierwsza część sonaty pełni rolę pierwszego tematu w allegrze sonatowym, odmienna część druga pełni rolę tematu drugiego, część trzecia stanowi rodzaj przetworzenia, a dwie ostatnie przywołują repryzę (tematy przedstawione w odwrotnej kolejności – najpierw drugi, potem pierwszy).

RQtbGAWxCRMox1
Ewa Pobłocka, bach-cantatas.com, CC BY 3.0
RCv8YxVFgvp9J1
Utwór muzyczny: Andrzej Panufnik, „III Kwartet smyczkowy "Wycinanki”. Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się spokojnym charakterem.

III Kwartet smyczkowy Andrzeja Panufnika jest jedną z ostatnich jego kompozycji, powstałą w 1990 r., po powrocie twórcy do Polski. Kompozytor w następujący sposób opisywał sferę inspiracji w omawianym utworze:

Pozostaję pod urokiem polskich wycinanek, których swoiste piękno, ujęte w symetryczną formę, podyktowało mi strukturę III Kwartetu smyczkowego, opatrzonego zresztą podtytułem Wycinanki. Utwór ten nie zawiera żadnych tematów ani motywów ludowych, ale mam nadzieję, że wyraża po części pomysłowość autorów ludowych wycinanek. Lustrzana symetriaSymetria lustrzanaLustrzana symetria została tu poniekąd przetransponowana na język muzyki; obejmuje trzy zasadnicze elementy: rytm, melodię i harmonię.

Kompozycja składa się z pięciu krótkich części: 1. Lento moderato, 2. Andantino rubato, 3. Allegretto scherzando, 4. Prestissimo possible, 5. Adagio sostenuto. Istotne jest zastosowanie koncepcji symetrii lustrzanej, szczególnie w czwartej części utworu, Prestissimo possibile, w której oś symetrii jest umiejscowiona w taki sposób, że całość zagrana od końca do początku zabrzmiałaby w ten sam sposób, co grana od początku do końca.

R81HkPtkkj0xy1
Roxana Panufnik, buzzmag.co.uk, CC BY 3.0
m3ec824e50094b242_0000000000117

Animacja pt. Między poetyką a rzemiosłem artystycznym – Andrzej Panufnik

RY0MEtIhk4C4e
Animacja pt. Między poetyką a rzemiosłem artystycznym – Andrzej Panufnik. Pierwszy nauczyciel kompozycji Andrzeja Panufnika – Kazimierz Sikorski Pierwszym nauczycielem kompozycji Andrzeja Panufnika był znakomity polski kompozytor, Kazimierz Sikorski. Andrzej Panufnik studiował w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie w latach 1932–1936, gdzie uzyskał dyplom z odznaczeniem z zakresu kompozycji. Andrzej Panufnik i Witold Lutosławski – duet fortepianowy. Andrzej Panufnik i Witold Lutosławski założyli duet fortepianowy w 1940 r. Wspólnie występowali w warszawskich kawiarniach „Aria” oraz SIM. Wykonywali zarówno muzykę klasyczną, jak i rozrywkową. Jak wspominał Andrzej Panufnik: Czasami dla żartu graliśmy jazz, zwłaszcza Duke’a Ellingtona i najlepszych Amerykanów, a nawet, co było niebezpieczne, muzykę zakazanych kompozytorów żydowskich, takich jak Gershwin. Niekiedy, aby uniknąć nudy, jako że graliśmy codziennie, wystawialiśmy się na całkiem inne ryzyko, improwizując własne utwory jazzowe. Przed rozpoczęciem rysowaliśmy diagram określający tempo i przebieg harmoniczny w określonej liczbie taktów. Niezwykle często prezentowali utwór Wariacje na temat Paganiniego (1941 r.). Koncert fagotowy pamięci ks. Jerzego Popiełuszki. W 1985 r. Andrzej Panufnik skomponował Koncert fagotowy na zamówienie amerykańskiego fagocisty, Roberta Thompsona. Artystę głęboko poruszyła męczeńska śmierć księdza Jerzego Popiełuszko, któremu poświęcił skomponowany utwór. Pięcioczęściowa kompozycja nawiązuje do życia i śmierci księdza Popiełuszki. Królowa brytyjska Elżbieta II – nadanie tytułu szlacheckiego. Rok 1991 był przełomowy dla Andrzeja Panufnika, ponieważ wtedy królowa brytyjska Elżbieta II nadała kompozytorowi tytuł szlachecki (Sir). W tym samym roku Andrzej Panufnik otrzymał tytuł Doctor honoris causa Akademii Muzycznej w Warszawie. Muzykolog Tadeusz Kaczyński – propagator twórczości Andrzeja Panufnika Muzykolog Tadeusz Kaczyński (1932–1999) był propagatorem twórczości Andrzeja Panufnika, autorem książki Andrzej Panufnik i jego muzyka (PWN 1994). Wypowiedział następujące słowa o wybitnym polskim kompozytorze: Panufnik był tym w dziedzinie muzyki, czym Gombrowicz w dziedzinie literatury, Miłosz w dziedzinie poezji czy Kołakowski w dziedzinie filozofii. Był tym owocem zakazanym, tą sztucznie odciętą gałęzią naszej kultury.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.

Podsumowanie

Podsumowując warto wspomnieć słowa znakomitego polskiego muzykologa, propagatora twórczości Andrzeja Panufnika, Tadeusza Kaczyńskiego, który podkreślał jego wielką rolę w świecie muzycznym:

Panufnik był tym w dziedzinie muzyki, czym Gombrowicz w dziedzinie literatury, Miłosz w dziedzinie poezji czy Kołakowski w dziedzinie filozofii. Był tym owocem zakazanym, tą sztucznie odciętą gałęzią naszej kultury. W ślady kompozytora poszła także jego córka, obecnie znana angielska kompozytorka, Roxanna Panufnik.

Zadania

RLqqFczLnLK7d
Ćwiczenie 1
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź spośród podanych. Andrzej Panufnik studiował kompozycję w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie w klasie: Możliwe odpowiedzi: 1. Witolda Lutosławskiego, 2. Kazimierza Sikorskiego, 3. Kazimierza Serockiego
R190vB5oEzWg6
Ćwiczenie 2
Przyjrzyj się wybranym grafikom prezentującym sylwetki artystów, z którymi Andrzej Panufnik współpracował. Przeciągając podane elementy z prawej kolumny do lewej przyporządkuj nazwiska artystów do ich wizerunków.
Inna wersja zadania

Wyjaśnij pojęcie Glissando.

RC1eiemdVCuex
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj tytuły utworów Andrzeja Panufnika do właściwych obsad wykonawczych. Kołysanka. Możliwe odpowiedzi: 1. kwartet smyczkowy, 2. 29 instrumentów smyczkowych i 2 harfy, 3. fortepian. Pentasonata. Możliwe odpowiedzi: 1. kwartet smyczkowy, 2. 29 instrumentów smyczkowych i 2 harfy, 3. fortepian. Wycinanki. Możliwe odpowiedzi: 1. kwartet smyczkowy, 2. 29 instrumentów smyczkowych i 2 harfy, 3. fortepian.
RTzOkAPmMkjOe
Ćwiczenie 4
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Rok 1991 zapisał się w sposób szczególny w życiu wybitnego polskiego kompozytora w związku z: Możliwe odpowiedzi: 1. nadaniem tytułu szlacheckiego przez królową brytyjską Elżbietę II. 2. otrzymaniem tytułu członka honorowego Royal Academy of Music w Londynie. 3. otrzymaniem godności Doctor honoris causa Akademii Muzycznej w Warszawie.
R1PFTskpzhql5
Ćwiczenie 5
Wskaż tytuły utworów Andrzeja Panufnika, w których kompozytor odwoływał się do skali pentatonicznej. Możliwe odpowiedzi: 1. Pentasonata, 2. Kołysanka, 3. Trio fortepianowe
R10kJzPuuWpjI
Ćwiczenie 6
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź spośród podanych. O jakim utworze Andrzeja Panufnika Jan Maklakiewicz wypowiadał się w następujący sposób? (…) tętni szerokim rozmachem, nurtem żywiołowego temperamentu artysty o dużej kulturze muzycznej. Akcenty młodzieńczych buntów, zmagań i poszukiwań, akcenty mocne i zdecydowane, owiane najszczerszym romantyzmem świeżych porywów inwencji tematycznej o nieprawdopodobnie bogatej i różnorodnej skali uczuciowej, które słyszymy w muzyce Panufnika, naprowadzają nas na pewne analogie z muzyką Brahmsa (…). Możliwe odpowiedzi: 1. Wariacje symfoniczne, 2. Trio fortepianowe, 3. Suita staropolska
RR68oYZ0KZU11
Ćwiczenie 7
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Pamiętaj, poprawna jest więcej niż jedna odpowiedź. Andrzej Panufnik niejednokrotnie w swoich utworach wykorzystywał koncepcję symetrii lustrzanej. Wskaż tytuły kompozycji tego typu. Możliwe odpowiedzi: 1. Kwintet na instrumenty dęte drewniane, 2. III kwartet smyczkowy Wycinanki, 3. Sinfonia Sacra

Słownik pojęć

Ćwierćtony
Ćwierćtony

są to interwały mniejsze od półtonu.

Glissando
Glissando

rodzaj artykulacji, oznacza płynne przejście od jednego do drugiego dźwięku.

Neoklasycyzm
Neoklasycyzm

kierunek w muzyce XX w., który nawiązuje do klasycyzmu i baroku, przedstawiciele neoklasycyzmu w muzyce polskiej to m. in. G. Bacewicz, M. Spisak, B. Szabelski.

Pentatonika
Pentatonika

skala złożona z pięciu dźwięków. Istnieją jej dwa rodzaje: pentatonika anhemitoniczna (bezpółtonowa) oraz hemitoniczna (półtonowa).

Symetria lustrzana
Symetria lustrzana

Andrzej Panufnik i inni kompozytorzy XX w. sytuowali oś symetrii w swoich kompozycjach w taki sposób, że całość kompozycji wykonywana od końca do początku brzmiałaby identycznie, jak grana od początku do końca.

Źródło:

encyklopedia.pwn.pl

m3ec824e50094b242_0000000000245

Biblioteka muzyczna

RPFJHdP8EQlLL1
Utwór muzyczny: Andrzej Panufnik, „Trio fortepianowe”. Kompozycja posiada wolne tempo. Cechuje się tajemniczym, złowrogim charakterem.
Rcs9ZpKcR70Ct1
Utwór muzyczny: Andrzej Panufnik, „Kwintet na instrumenty dęte drewniane”. Kompozycja posiada zróżnicowane tempo zmieniające się w trakcie utworu. Cechuje się skocznym, żwawym, wesołym charakterem.
RZbV2Au9iEYzq1
Utwór muzyczny: Andrzej Panufnik – „Pentasonata”. Kompozycja posiada wolne tempo. Cechuje się tajemniczym, złowrogim charakterem.
RCv8YxVFgvp9J1
Utwór muzyczny: Andrzej Panufnik, „III Kwartet smyczkowy "Wycinanki”. Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się spokojnym charakterem.
R1J78KoBMJiuN
Utwór muzyczny: Sinfonia rustica na 8 instrumentów dętych i dwie orkiestry smyczkowe (1948) Wykonawca: Andrzej Panufnik. Kompozycja posiada szybkie tempo. Cechuje się skocznym charakterem.
R1PU9o2zgrhws
Utwór muzyczny: Sinfonia mistica na orkiestrę (1977). Wykonawca: Andrzej Panufnik. Kompozycja posiada szybkie tempo. Cechuje się skocznym charakterem.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida