Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RRynBwC6TwPE2
Grafika przedstawia okrągłe, żółte, uśmiechnięte buźki.

Między słowami

Grafika
Źródło: Pixaby [czyt. piksabej], domena publiczna.

Czy ktoś powiedział ci dziś coś miłego?
Czy osoba ci bliska usłyszała od ciebie dobre słowo?
Jakie słowa cię zraniły?
Czy zastanawiasz się nad tym, co mówisz?
Zawsze?…

Już wiesz

Zapoznaj się z wybranymi tytułami prasy codziennej oraz reklamami. W tym celu wykorzystaj dostępne ci źródła.

JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Jak poradzić sobie ze słowami?

1
Polecenie 1

Przeczytaj poniższy fragment artykułu na trzy różne sposoby:

 • z przerażeniem;

 • obojętnie;

 • żartobliwie.

„Do czasu budowy WOJEWÓDZKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW największą wrocławską oczyszczalnią były Pola Irygacyjne Osobowice, czyli naturalna oczyszczalnia ścieków, która powstała w XIX wieku na północy Wrocławia. W najbliższych latach, dzięki wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej, uciążliwość pól dla mieszkańców okolicznych osiedli będzie się stopniowo zmniejszać”.

uzupełnij treść
1
Polecenie 2

Wyjaśnij, co łączy wybrane przez ciebie nagłówki prasowe i reklamy. Wymień co najmniej trzy wspólne ich cechy.

uzupełnij treść
1
Polecenie 3

Zastanów się i odpowiedz na pytania. W jaki sposób jeden i drugi przekaz trafia do odbiorcy? Za pomocą jakich środków? Co sprawia, że wszystkie komunikaty są zrozumiałe? Wynotuj swoje przemyślenia.

uzupełnij treść

Václav Havelj00000005AB3v28_000tp003Václav Havel i jego 'słowa'

Václav Havel20111936
R1Hay4xt0Ja4S
Václav Havel [czyt. waclaw hawel], 2009 r.
Źródło: Ondřej Sláma, licencja: CC BY 3.0.

Václav Havel

Czeski pisarz i dramaturg, działacz antykomunistyczny; ostatni prezydent Czechosłowacji (1989–1992) i pierwszy prezydent Czech (1993–2003). W czasie próby zmian ustrojowych w Czechosłowacji w 1968 roku, tzw. praskiej wiosny, zaangażował się w debatę polityczną i opowiedział się za utworzeniem demokratycznego społeczeństwa. Po krwawym stłumieniu protestów przez państwa członkowskie Układu Warszawskiego otrzymał zakaz publikacji i stał się jednym z najbardziej znanych dysydentówj00000005AB3v28_000tp001dysydentów i krytyków systemu komunistycznego. Działał – na gruncie polityki i literatury – w obronie więźniów politycznych, co potwierdziło jego prestiż międzynarodowy, ale również spowodowało represje, włącznie z więzieniem. Jako pisarz Václav Havelj00000005AB3v28_000tp003Václav Havel jest znany na całym świecie ze swoich dramatów, w których podejmował tematykę władzy, biurokracji i języka. Rozważał także zagadnienia wolności, moralności i transcendencjij00000005AB3v28_000tp002transcendencji.

Słowa - słowoVacláv Havel [czyt. waclaw hawel]
Vacláv Havel [czyt. waclaw hawel] Słowa - słowo

słowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowa

słowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowa

słowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowa

słowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowa

słowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowa

słowasłowasłowasłowasłowasłowa                                 słowa

słowasłowasłowasłowasłowasłowa           słowo           słowa

słowasłowasłowasłowasłowasłowa                                 słowa

słowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowa

słowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowa

j00000005AB3v28_00000_BIB_002 Źródło: Václav Havel, Słowa, tłum. Andrzej Sławomir Jagodziński, Częstochowa 1990, s. 2.

Po przeczytaniu wiersza Słowa – słowo odpowiedz na pytania:

1
Ćwiczenie 1

Wyjaśnij, kto jest podmiotem lirycznym w tekście. Zanotuj swoją odpowiedź.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 2

Przyjrzyj się konstrukcji wiersza i odpowiedz, jak można określić sytuację liryczną.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z budową wersów i odpowiedz na pytanie. Jak można określić sytuację liryczną w wierszu?

uzupełnij treść
1
Polecenie 4

Zredaguj notatkę i odpowiedz na pytanie, co cię zdziwiło podczas lektury tekstu.

uzupełnij treść
1
Polecenie 5

Odczytaj tekst na dwa sposoby:

 • od 'najciszej' do 'najgłośniej';

 • od 'najgłośniej' do 'najciszej'.

uzupełnij treść
1
Polecenie 5

Zastanów się, czemu ma służyć nagromadzenie słów w wierszu. Jak wpływa ono na odbiorcę? Jakie wrażenia wywołuje w tobie?

uzupełnij treść
1
Polecenie 6

Zaproponuj własną interpretację tekstu poprzez odczytanie go na różne sposoby. Nadaj znaczenia poszczególnym wersom, stosując odpowiednią intonację, głośność. Zadbaj o dykcję.

uzupełnij treść
1
Polecenie 6

Pomiń co drugie słowo w wierszu. Możesz również zastąpić je innym. Co się zmieniło? Opisz krótko swoje wnioski.

uzupełnij treść
RAT85amWIhOp21
Ćwiczenie 3
Zadanie interaktywne polegające na połączeniu elementów wypowiedzi w pary.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 7

Podaj trzy inne związki frazeologiczne zawierające wyraz 'słowo'. Skorzystaj z dostępnego ci słownika związków frazeologicznych.

uzupełnij treść
1
Polecenie 8

Zaproś do wspólnego, głośnego odczytania wiersz Havlaj00000005AB3v28_000tp004Havla najbliższych, kolegów, koleżanki. Wszyscy powinni przeczytać utwór jednocześnie, ale każdy niech zacznie w innym momencie.

uzupełnij treść
1
Polecenie 8

Przedstaw inny sposób, w jaki można zapisać lub wypowiedzieć fragment:

'słowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowasłowa  słowasłowasłowasłowasłowasłowa                                 słowa'.

uzupełnij treść
1
Polecenie 9

Po wykonaniu poprzedniego zadania odpowiedzcie na pytania:

 • Co powstało?

 • Co czuliście, czytając?

 • Jak poradzić sobie z tymi słowami?

 • Co znaczą słowa poety?

uzupełnij treść
1
Polecenie 9

Po wykonaniu poprzedniego zadania odpowiedz na pytania:

 • Czy inny zapis lub sposób przeczytania fragmentu zmienia jego sens?

 • Czy dzięki zmianom łatwiej było go zrozumieć?

 • Co znaczą słowa poety?

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 4

Opisz układ graficzny cytowanego wiersza Havlaj00000005AB3v28_000tp004Havla.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij, w jakim celu poeta zastosował taki zapis swojego wiersza.

uzupełnij treść
1
Polecenie 10

Zastanów się, co symbolizuje taki zapis, i dokończcie zdanie:

Układ graficzny wiersza Václava Havla symbolizuje...

uzupełnij treść
1
Polecenie 10

Odszukaj w dostępnych źródłach wyjaśnienie terminu 'kaligram'. Zanotuj informacje na ten temat.

uzupełnij treść
1
Polecenie 11

Wyjaśnij, jak w tłumie zachować własną twarz. Podaj co najmniej pięć sposobów. Wypunktuj je poniżej.

uzupełnij treść
1
Polecenie 12

Przypomnij sobie sytuację, w której umiałeś/umiałaś powiedzieć 'nie' – w zgodzie z sobą, ale w sprzeczności z grupą, otoczeniem. Dokończ zdanie:

W sytuacji sprzeciwu wobec grupy czułem/czułam..., ponieważ... .

uzupełnij treść
1
Polecenie 13

Dokończ wypowiedź czterema wyrażeniami:

Człowiek jest panem słów, dlatego powinien…

uzupełnij treść
1
Wskazówka

W wierszu Słowa – słowo powstaje potok słów, który kwestionuje semantykę, uwypukla chaos, przypadkowość. Dopiero pojedyncze SŁOWO zaczyna ZNACZYĆ, nabiera specjalnej wartości i ważności. Grafika tekstu sugeruje zderzenie jednostki i masy; ogółu i indywidualności; mnogości i jednostkowości. Masa przytłacza. Asertywność, brak maski, zachowanie własnej twarzy chronią przed podporządkowaniem, zniknięciem w tłumie, manipulowaniem.

j00000005AB3v28_000tp001
j00000005AB3v28_000tp002
JPOL_E3_E4_Konteksty

'Słowo' w Biblii

Ewangelia wg św. Jana, rozdz. 1, w. 1‑5; 10
Ewangelia wg św. Jana, rozdz. 1, w. 1‑5; 10

1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 4 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. […] 10 Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.

fragment_1 Źródło: Ewangelia według świętego Jana, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych [Biblia Tysiąclecia], Poznań 2002, s. 1239.
Księga Rodzaju, rozdz. 1, w. 1‑31
Księga Rodzaju, rozdz. 1, w. 1‑31

1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. 3 Wtedy Bóg rzekł: »Niechaj się stanie światłość!« I stała się światłość. 4 Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. 5 I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy. 6 A potem Bóg rzekł: »Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!« 7 Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, 8 Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi. 9 A potem Bóg rzekł: »Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!« A gdy tak się stało, 10 Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, 11 rzekł: »Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona«. I stało się tak. 12 Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. 13 I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci. 14 A potem Bóg rzekł: »Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; 15 aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią«. I stało się tak. 16 Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 17 I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; 18 aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. 19 I tak upłynął wieczór i poranek – dzień czwarty. 20 Potem Bóg rzekł: »Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!« 21 Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, 22 pobłogosławił je tymi słowami: »Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi«. 23 I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty. 24 Potem Bóg rzekł: »Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!« I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26 A wreszcie rzekł Bóg: »Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!«. 27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: »Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi«. 29 I rzekł Bóg: »Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. 30 A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona«. I stało się tak. 31 A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty.

fragment_2 Źródło: Księga Rodzaju, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych [Biblia Tysiąclecia], Poznań 2002, s. 24–25.

Po zapoznaniu się z cytowanymi wyżej fragmentami Biblii Tysiąclecia wykonaj następujące polecenia:

1
Ćwiczenie 5

Wskaż podobieństwa obu przeczytanych tekstów. Wynotuj kilka przykładów.

uzupełnij treść
Rj94ZmeMOn4q8
Ćwiczenie 6
Zadanie interaktywne polegające na ułożeniu przykładów we właściwej kolejności.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 14

Bóg przez sześć dni tworzył, siódmego dnia odpoczął. Zastanów się, czego wtedy nie robił. Zaproponuj swoją odpowiedź.

uzupełnij treść
1
Polecenie 15

Dokończ zdanie. Zapisz, co robisz, gdy nie mówisz. Użyj tylko czasowników w 1. os. lp.

Gdy milczę, ... .

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7
RZM5RmXSi2LPP
Zadanie interaktywne polegające na podaniu i sprawdzeniu odpowiedzi.
Źródło: Learnetic S.A, licencja: CC BY 4.0.
Rkhcp2Sr6Ah0b
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 7

Wybierz i wyjaśnij jedno z dwóch pojęć. Zanotuj odpowiedź poniżej.

 1. Werset.

 2. Kosmogonia.

uzupełnij treść
RxIgzBaiSbodz
Ćwiczenie 8
Zadanie interaktywne polegające na przyporządkowaniu odpowiedzi do odpowiedniej kategorii.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
JPOL_E3_E4_Konteksty

'Najpiękniejszy dzień w historii świata'

ChlebGianni Rodari [czyt.dżiani rodari]
Gianni Rodari [czyt.dżiani rodari] Chleb

Gdybym był piekarzem,
Zrobiłbym, co trzeba:
Tylu jest przecież głodnych,
Tylu w świecie bez chleba.

Upiekłbym wielki bochen,
Od słońca większy trochę,
Pachnący i gorący,
Świeżutki i chrupiący.

Od Indii aż po Chile
Wszyscy by syci byli:
Stary i biedny człek wszelki,
I dzieci, i małe wróbelki.

To byłaby dopiero
Warta pamięci data:
Dzień, w którym nikt nie byłby głodny.
Najpiękniejszy dzień w historii świata.

rodari Źródło: Gianni Rodari , Chleb, tłum. Hanna Ożogowska, Kraków 2012, s. 149.

W wierszu Chleb poeta pisze o najpiękniejszym dniu w historii świata. Opisuje go jako 'dzień, w którym nikt nie byłby głodny'. Po przeczytaniu tego wiersza wykonaj polecenia:

1
Polecenie 16

Opisz swoją wizję 'najpiękniejszego dnia w historii świata'.

uzupełnij treść
1
Polecenie 17

Dodaj do swojego opisu imperatywy na wzór starotestamentowej Księgi Rodzaju, np. 'Niech ptaki śpiewają! Niech słońce świeci! Niech ludzie będą szczęśliwi!'.

uzupełnij treść
JPOL_E3_E4_Konteksty

'Bardzo ważne słowa'

Posłuchaj piosenki Arki Noego Gadu Gadu lub zapoznaj się z jej tekstem poniżej. 

Bardzo ważne słowaRobert Friedrich (Litza)
Robert Friedrich (Litza) Bardzo ważne słowa

Warto znów przypomnieć jeszcze raz od nowa,
Jak ważne są dla ludzi wypowiedziane słowa,
Słowem można zranić, w brzuchu dziurę wiercić,
Albo uratować człowieka od śmierci.

To nie mowa trawa to nie głupia mowa,
My tu gadu gadu bardzo ważne słowa.

Słowa mogą burzyć tak jak plotkowanie,
Albo odbudować czyjeś zaufanie.

To nie mowa trawa to nie głupia mowa,
My tu gadu gadu bardzo ważne słowa,
Bardzo ważne słowa, bardzo ważne słowa.

Słowem można zranić, kto mówi niech uważa,
Czy może przypadkiem kogoś nie obraża.

To nie mowa trawa to nie głupia mowa,
My tu gadu gadu bardzo ważne słowa.
Bardzo ważne słowa, bardzo ważne słowa.

gadu Źródło: Robert Friedrich, Bardzo ważne słowa. dostępne w internecie: https://www.tekstowo.pl/piosenka,arka_noego,gadu_gadu.html [dostęp 8.11.2023].
1
Ćwiczenie 9

Po zapoznaniu się z tekstem piosenki Gadu Gadu wyjaśnij znaczenie zwrotów:

 • 'mowa‑trawa',

 • 'wiercić dziurę w brzuchu'.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 10

Podaj tytuł słownika, w którym można znaleźć znaczenia powyższych i podobnych zwrotów.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 11

Przeczytaj jeszcze raz tekst utworu. Wynotuj te fragmenty, które mogą być odpowiedzią na pytanie: Co robią słowa?

uzupełnij treść
R4jgniEDXpAnV
Ćwiczenie 12
Zadanie interaktywne polegające na wyborze prawidłowych odpowiedzi.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 18

Dokończ poniższe zdania i uzupełnij je dwoma własnymi:

 • Plotkowanie kompromituje obmawiającego, ponieważ… .

 • Plotkowanie izoluje obmawianego, ponieważ… .

uzupełnij treść
JPOL_E3_E4_Preteksty

Nasze słowa świadczą o nas

Wyszukaj w dowolnym źródle i przeczytaj wywiad z prof. Janem Miodkiem, w którym powiedział: Nie znoszę słowa 'zajebiście', jest wstrętne fonetycznie, a następnie wykonaj polecenia:

1
Polecenie 19

Zastanów się, jaką polszczyzną ty się posługujesz. Jak słowa, których używasz, mogą świadczyć o tobie? Dokończ trzema przymiotnikami:

Na podstawie słów, które wypowiadam, można mnie określić jako osobę…

uzupełnij treść
1
Polecenie 20

Wybierz jedno z poniższych słów i zamień je w czyn (wobec bliskich i nieznajomych). Zaobserwuj reakcje ludzi. Zapisz spostrzeżenia.

UŚMIECH, POMOC, POZDROWIENIE, WSPARCIE, POCIESZENIE

uzupełnij treść
j00000005AB3v28_00000079
JPOL_E3_E4_Preteksty

Dziwny jest ten świat Czesława Niemena

Wyszukaj w dowolnym źródle i wysłuchaj utworu Czesława Niemena Dziwny jest ten świat.

Dziwny jest ten światCzesław Niemen
Czesław Niemen Dziwny jest ten świat

Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż
mieści się wiele zła.
I dziwne jest to,
że od tylu lat
człowiekiem gardzi człowiek.

Dziwny ten świat,
świat ludzkich spraw,
czasem aż wstyd przyznać się.
A jednak często jest,
że ktoś słowem złym
zabija tak, jak nożem.

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie!
Nadszedł już czas,
najwyższy czas,
nienawiść zniszczyć w sobie.

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie!
Nadszedł już czas,
najwyższy czas,
nienawiść zniszczyć w sobie.

Niemen Źródło: Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. dostępny w internecie: https://www.tekstowo.pl/piosenka,czeslaw_niemen,dziwny_jest_ten_swiat.html [dostęp 8.11.2023].
1
Polecenie 21

Jak rozumiesz zdanie: 'Dziwny jest świat, w którym człowiek zabija słowem złym jak nożem'? Uzasadnij swoje twierdzenia, odwołując się do znanych ci tekstów kultury.

uzupełnij treść
1
Polecenie 22

Napisz własny tekst poetycki inspirowany utworem Czesława Niemena.

uzupełnij treść
j00000005AB3v28_0000007R
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

JPOL_E3_E4_Zadaniowo
1
Polecenie 23
RP2OLV76LAV9Z
Zadanie interaktywne polegające na uzupełnieniu mapy myśli.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 23

Podaj sześć skojarzeń związanych z hasłem słowo. Możesz skorzystać z dowolnego słownika synonimów. Wynotuj przykłady.

R1YwyXtykPBxi
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
JPOL_E3_E4_Zadaniowo
1
Polecenie 24

Napisz własny wiersz na wzór utworu Václava Havlaj00000005AB3v28_000tp003Václava Havla Słowa – słowo.

uzupełnij treść
1
Polecenie 25

Wyjaśnij, jak rozumiesz stwierdzenie, że słowa mogą ranić.

uzupełnij treść
1
Polecenie 26

Napisz apel do ludzi, którego hasło brzmi: 'Uwaga! Uwaga! Ważne są wypowiadane słowa!'.

uzupełnij treść
R1UGVPB2j9uKj1
Zadanie interaktywne, polega na uszeregowaniu słów kluczy w hierarchii ważności (według ucznia).
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji. Słowa klucze: kłamstwo, prawda, wartości, relacje, poprawność językowa, kultura.

RD0PSmrIONtPq
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Źródło: zpe.gov.pl, licencja: CC BY 3.0.
j00000005AB3v28_000tp003
j00000005AB3v28_000tp004