Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

W organizmie człowieka występuje ok. 640 mięśni, które stanowią od 30 do 50% masy ciała. Odpowiadają one nie tylko za ruch organizmu, ale również za przesuwanie treści pokarmowej w jelitach, wydawanie artykułowanych dźwięków, regulację ciśnienia krwi.

R3LnIqMALhJBG
Mięśnie odpowiadają za ruchy kończyny
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • Jakie elementy stanowią bierny, a jakie czynny aparat ruchu.

 • Z jakiej tkanki zbudowane są mięśnie szkieletowe umożliwiające ruch ciała.

Twoje cele
 • Opiszesz funkcje układu mięśniowego.

 • Wykażesz związek budowy mięśnia z pełnioną przez niego funkcją.

 • Wyjaśnisz działanie antagonistyczne mięśni.

 • Wyjaśnisz, w jaki sposób mięśnie zdobywają energię do intensywnej pracy.

iCqixl3g0a_d5e149

1. Mięśnie szkieletowe

Mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe stanowią czynną część układu ruchuukład ruchuukładu ruchu. Przyczepione do kości umożliwiają ich przemieszczanie się względem siebie (i tym samym ruch organizmu), uczestniczą w utrzymaniu postawy ciała, umożliwiają oddychanie. Człowiek w dużym stopniu świadomie kontroluje ruchy mięśni szkieletowych, dzięki czemu może je trenować.

Mięśnie szkieletowe różnią się wielkością, kształtem, położeniem, pełnionymi funkcjami.

Niektóre z nich, takie jak mięsień dwugłowy ramienia (zwany bicepsem), leżące powierzchownie, można wyczuć dotykiem lub zaobserwować ich pracę. Inne są niewidoczne, umieszczone głęboko pod skórą lub bardzo małe. Mięśnie twarzy, zwane mimicznymi, jedną stroną są przyczepione do kości czaszki, a drugą do skóry twarzy. Umożliwiają wyrażanie różnych stanów emocjonalnych.

Mięśniem mającym największe znaczenie dla wykonywania ruchów wdechowych jest przeponaprzeponaprzepona. Oddziela ona jamę brzuszną od piersiowej. Jej skurcz powoduje wdech.

Rq3zhLYDQC2V01
Ilustracja przedstawia człowieka, stojącego z rozłożonymi rękoma. Ukazano czerwone mięśnie w ujęciu od przodu. Podpisano mięśnie wraz z ich funkcją. Na czaszce z prawej od góry: mięsień okrężny oka zaciska powieki. Mięsień okrężny ust zwiera wargi. Z lewej mięsień żwacz zaciska zęby. Na ręce: mięsień dwugłowy ramienia zgina kończynę w łokciu. Na tułowiu: mięśnie skośne brzucha umożliwiają skręty boczne tułowia. Mięśnie proste brzucha umożliwiają zginanie tułowia do przodu. Na nodze: mięsień czworogłowy uda przyciąga udo do tułowia i prostuje nogę w stawie kolanowym.
Widok z przodu
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RvNxy77TuJRCl1
Ilustracja przedstawia mięśnie człowieka od tyłu. Podpisano od góry: mięsień kapturowy podnosi łopatki, bark i głowę. Mięsień naramienny podnosi ramię do góry. Mięsień trójgłowy ramienia prostuje kończynę górną w łokciu. Mięsień najszerszy grzbietu wspomaga wdech i wydech. Mięśnie międzyżebrowe unoszą żebra w czasie wdechu. Mięsień pośladkowy wielki prostuje staw biodrowy. Mięsień dwugłowy uda zgina nogę w kolanie. Mięsień trójgłowy łydki zgina kolano i stopę.
Widok z tyłu
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1exjBxy78JcK1
Ilustracja przedstawia schematycznie szarą klatkę piersiową z fragmentem kręgosłupa. Pod żebrami na czerwono wrysowano płaski mięsień przepony, który ukazano osobno z prawej. Ma kształt hełmu.
Przepona jest mięśniem płaskim
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Największym pod względem objętości mięśniem w organizmie człowieka jest mięsień pośladkowy wielki, który waży ok. 1 kg. Z kolei największą zmiennością osobniczą u ludzi charakteryzuje się mięsień szeroki szyi. U niektórych osób nie występuje, u innych jest silnie rozbudowany i przykrywa całą okolicę szyi, bywa też węższy od palca.

iCqixl3g0a_d5e211

2. Budowa mięśnia szkieletowego ramienia

Mięśnie szkieletowe zwykle mają kształt wrzecionowaty. Największą ich część stanowi zdolny do skurczów brzusiecbrzusiecbrzusiec zbudowany z długich włókien mięśniowych. Na jego końcach znajdują się ścięgnaścięgnościęgna, które przymocowują mięśnie do kości. Ścięgna zbudowane są z tkanki łącznej, która nie potrafi się kurczyć, ale pod wpływem skurczu brzuśca ulega naprężeniu. Brzusiec na jednym z końców może się rozdzielać i tworzyć głowy, jak mięsień dwugłowy ramienia, który ma jeden brzusiec i 2 głowy.

R12xeV8hDcI4r1
Mięsień dwugłowy
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 1
RQMm4aS6jiGPR
Wiedząc, że ścięgna występują po obu stronach brzuśca i stanowią miejsce przyczepu do kości, ustal, w ilu miejscach przyczepia się do kości mięsień czworogłowy uda. (Uzupełnij).
Ciekawostka

Kulturyści, którzy zadziwiają silnie rozbudowaną muskulaturą, nie mają więcej komórek mięśniowych niż osoby słabo wytrenowane. Przyrost masy mięśniowej odbywa się w wyniku produkcji białek tworzących włókienka kurczliwe znajdujące się w komórkach mięśniowych. Jest to wynik forsownych treningów wspomaganych specjalną dietą.

iCqixl3g0a_d5e261

3. Praca mięśni szkieletowych

Żeby wywołać ruch, mięsień musi się skurczyć. Skurcz odbywa się dzięki obecnym w komórkach mięśniowych włóknom białkowym. Pod wpływem sygnału pochodzacego z układu nerwowego (impulsu nerwowegoimpuls nerwowyimpulsu nerwowego) wsuwają się one pomiędzy siebie, a w efekcie cały mięsień skraca się i grubieje. Gdy jest przyczepiony do 2 kości (których nasady tworzą staw) powyżej stawu i poniżej, skracając się, przyciąga jedną kość do drugiej.

Większość ruchów ciała opiera się na pracy par mięśni (pojedynczych lub działających w grupach) – gdy jeden się kurczy, drugi ulega rozluźnieniu. Kości i mięśnie podczas wykonywania ruchów współpracują ze sobą i razem działają jak dźwignie. Kiedy zginane jest przedramię, mięsień dwugłowy ramienia kurczy się, jego ścięgna napinają się i przyciągają kości przedramienia do ramienia. W tym czasie antagonista mięśnia dwugłowego – mięsień trójgłowy (triceps), musi zostać rozluźniony. Za wyprostowanie przedramienia w stawie łokciowym odpowiada skurcz mięśnia trójgłowego.

Biceps jest położony na przedniej stronie ramienia, a triceps – na tylnej. Mięsień, który kurcząc się, przyciąga przedramię, to zginacz ramienia, a ten, który ulega w tym czasie rozluźnieniu, to prostownik. Podczas kurczenia się prostownika kończyna prostuje się w łokciu. Praca mięśnia dwugłowego ramienia i mięśnia trójgłowego ramienia ma charakter przeciwstawny (antagonistyczny).

R1YeqrmZJKNYF1
Animacja przedstawia szkielet kończyny górnej z dwoma mięśniami: dwugłowym i trójgłowym ramienia. Podczas zginania i prostowania ręki w stawie łokciowym jeden się kurczy, a drugi rozciąga. Przy zginaniu kurczy się mięsień dwugłowy, a przy prostowaniu mięsień trójgłowy.
Ciekawostka

Mięśnie brzucha i grzbietu to mięśnie działające przeciwstawnie. Współdziałając ze sobą, pomagają utrzymać wyprostowaną postawę ciała. Dlatego też należy ćwiczyć i utrzymywać je w dobrej kondycji, ponieważ wspomagają pracę kręgosłupa.

Polecenie 1

Odwróć rękę wewnętrzną stroną do góry. Zegnij palce. Zaobserwuj, gdzie znajdują się mięśnie zginacze palców. Zwróć uwagę, co zmienia się w obrębie przedramienia podczas zginania palców.

1
Obserwacja 1

Problem badawczy: Jak działają mięśnie podudzia podczas chodzenia?

Hipoteza 1

Podczas chodzenia mięśnie przedniej i tylnej strony podudzia działają przeciwstawnie.

Hipoteza 2

Podczas chodzenia mięśnie przedniej i tylnej strony podudzia współdziałają w wykonywaniu tego samego rodzaju ruchu.

Co będzie potrzebne
 • twoja osoba

Instrukcja
 1. Postaw stopy płasko na podłożu.

 2. Obejmij dłonią podudzie w połowie jego długości.

 3. Oderwij palce stopy od podłoża i unieś jak najwyżej. Zaobserwuj, jak pracują mięśnie po przedniej i tylnej stronie podudzia.

 4. Postaw stopę płasko na podłożu, stań na palcach. Zaobserwuj, jak pracują mięśnie po przedniej i tylnej stronie podudzia.

 5. Wpisz do tabeli w odpowiednich miejscach słowa skurcz lub rozluźnienie oraz zapisz wnioski.

Wyniki:

R1Udbjf5rczVn
Ćwiczenie 2
RJuaa59O2S50F
Wyniki (Uzupełnij). Wnioski (Uzupełnij).
iCqixl3g0a_d5e352

4. Praca mięśni wymaga energii

Do wykonania skurczu mięśnie potrzebują dużej ilości energii, której źródłem są związki organiczne. Krew dostarcza do komórek mięśniowych glukozę i tlen. W mitochondriach zachodzi reakcja oddychania komórkowego, podczas której dochodzi do przemiany energii. Energia zawarta w cząsteczkach cukru (energia chemiczna) zostaje uwolniona, a następnie przekształcona w energię mechaniczną, wykorzystywaną do pracy mięśni, oraz w energię termiczną. Podczas intensywnej pracy mięśni zwiększa się ich zapotrzebowanie na tlen, niezbędny do uwolnienia większych ilości energii. W efekcie zwiększa się częstotliwość oddechów i bicia serca.

Gdy wysiłek jest krótkotrwały i bardzo intensywny, szybko zaczyna brakować tlenu. Mięsień staje się niedotleniony, co oznacza, że cukier nie rozkłada się do dwutlenku węgla (tlenku węgla (IV)) i wody, tylko przekształca w kwas mlekowy. Do niedawna sądzono, że gromadzący się w mięśniach kwas mlekowy jest przyczyną ich sztywności i bólu odczuwanych kilka dni po intensywnych ćwiczeniach. Obecnie uważa się, że są one objawami tzw. zespołu opóźnionego bólu mięśniowego będącego wynikiem mikrourazów włókien mięśniowych doznanych w czasie nadmiernego wysiłku.

R19HmH1CsNrEZ1
Poziom kwasu mlekowego w mięśniach zależy od intensywności wysiłku fizycznego
Źródło: Anita Mowczan, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 3
RVbusg7d1QyiM
Gdy idziemy krokiem spacerowym, czujemy, że jest nam przyjemnie ciepło. Gdy biegniemy, jest gorąco. Wyjaśnij, z czego wynika ta różnica. (Uzupełnij).
Ciekawostka

Sportowcy, przygotowując się do zawodów, np. biegu maratońskiego, przed startem spożywają dużo węglowodanów, by zgromadzić w wątrobie zapasy cukru – glikogenu.

iCqixl3g0a_d5e396

Podsumowanie

 • Mięśnie szkieletowe stanowią czynną część układu ruchu, a kości i ich połączenia – bierną.

 • Kości, mięśnie, stawy i ścięgna, współpracując ze sobą, umożliwiają ruch organizmu.

 • Mięsień szkieletowy jest zbudowany ze zdolnego do skurczów brzuśca i ścięgien.

 • Ruch realizowany jest przez mięśnie działające przeciwstawnie.

 • Z układem ruchu współpracują m.in. układ krwionośny i nerwowy.

 • Mięśnie potrzebują do pracy dużych ilości energii uwalnianej w procesie oddychania komórkowego.

 • W warunkach niedoboru tlenu w mięśniach odkłada się kwas mlekowy, będący produktem fermentacji.

Praca domowa

11
Ćwiczenie 1
RpsmCpbyR2aVq
Wiedząc, że kwas mlekowy nagromadzony w mięśniach jest z nich odprowadzany przez krew, zaproponuj jedno działanie, które pozwoli organizmowi szybko pozbyć się zakwasów. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2
R1Au6f4tamAKY
Wymień substraty, z których czerpiesz energię potrzebną do gry w koszykówkę czy joggingu. (Uzupełnij).
iCqixl3g0a_d5e463

Słowniczek

brzusiec
brzusiec

środkowa część mięśnia zbudowana z kurczliwych włókien mięśniowych

impuls nerwowy
impuls nerwowy

rodzaj impulsu elektrycznego przebiegającego wzdłuż komórki nerwowej; forma, w jakiej informacja jest przekazywana przez komórki nerwowe

przepona
przepona

główny mięsień wdechowy zbudowany z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej; oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej

ścięgno
ścięgno

część mięśnia, łącząca go z kością

układ ruchu
układ ruchu

część organizmu złożona ze szkieletu, połączeń kości i mięśni szkieletowych, odpowiedzialna za utrzymanie postawy ciała i ruch organizmu

iCqixl3g0a_d5e567

Zadania

21
Ćwiczenie 1
RW7C6mk6GWSpS
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RQ9DO8o5JQ4y7
Przeanalizuj schemat i uzupełnij luki w tekście, wybierając odpowiedzi z listy.
2
Ćwiczenie 2
RVFYVaYQlAVlw
Łączenie par. Oceń poprawność zdań i zaznacz odpowiedź Prawda lub Fałsz.. Praca mięśni związana jest z przetwarzaniem energii mechanicznej na energię chemiczną i cieplną.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Energia uwolniona w mitochondriach włókien mięśniowych jest potrzebna do wykonania pracy przez mięśnie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Skurcz mięśnia szkieletowego pobudzany jest przez impuls wysłany z układu nerwowego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 3
RREmlpCw9LFcN
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RGMSbBu2wAoPw
Rozpoznaj na ilustracji element zaznaczony znakiem X i wskaż jego opis. Możliwe odpowiedzi: 1. Kurcząc się, powoduje zginanie palca., 2. Jest miejscem przyczepu mięśnia do kości., 3. Może się napinać., 4. Zbudowany jest z włókien mięśniowych.
R1GXCHqWjj4nh
Możliwe odpowiedzi: 1. Kurcząc się, powoduje zginanie palca., 2. Jest miejscem przyczepu mięśnia do kości., 3. Może się napinać., 4. Zbudowany jest z włókien mięśniowych.
1
Ćwiczenie 4
R6GrA42E9qeq8
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RoFqrowcIY7li
Rozpoznaj na ilustracji element zaznaczony znakiem Y i wskaż jego opis. Możliwe odpowiedzi: 1. Jest więzadłem i prostownikiem dłoni., 2. Może się kurczyć pod wpływem działania mięśnia., 3. Jest elementem łączącym mięsień z kością., 4. Zbudowany jest z tkanki mięśniowej
R1P00gLiVSo25
Możliwe odpowiedzi: 1. Jest więzadłem i prostownikiem dłoni., 2. Może się kurczyć pod wpływem działania mięśnia., 3. Jest elementem łączącym mięsień z kością., 4. Zbudowany jest z tkanki mięśniowej
1
Ćwiczenie 5
RcQxZuYCFBplv
zadanie interaktywne
Źródło: Monika Zaleska-Szczygieł, licencja: CC BY 3.0.
bg‑azure

Notatnik

R1NFcy6bYfFBa
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida