Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1Ygu4PyvbLEI
Oś czasu:
RxlJZAMdv5m3z

Mieszko II koronował się tuż po śmierci ojca brata Bolesława Chrobrego w 1025 roku. i zgodnie z życzeniem swego ojca. Tron jednak powinien przypaść jego starszemu bratu - Bezprymowi, który był synem pierwszej żony Bolesława Chrobrego, księżniczki węgierskiej. Pominięcie go przy sukcesji tronu budziło sprzeciw części możnych i samego księcia Bezpryma. Mieszko II mógł więc spodziewać się powstania wewnętrznej opozycji. Społeczeństwo polskie było zmęczone ustawicznymi wojnami,  wzrosły także podatki na Kościół (tzw. dziesięcina - dziesiąta część plonów) w związku z rozwojem polskiej organizacji kościelnej. Niezadowoleni z tego faktu byli zwolennicy dawnej pogańskiej wiary. Sytuacja wewnętrzna oraz zewnętrzna była niekorzystna. Młody król kontynuował agresywną politykę ojca. Niestety nie miał żadnych sojuszników. Niemcy, Czechy, Węgry i Ruś dążyły do odzyskania ziem zdobytych przez Chrobrego.

Polecenie 1

Na podstawie tablicy genealogicznej Piastów oraz Kroniki polskiej Galla Anonima wykonaj ćwiczenia.

Tablica genealogiczna Piastów [fragment]

RLvjA0EQL3pyA

Gall Anonim, Kronika polska [fragment]

Skoro tedy wielki Bolesław zszedł z tego świata, tron objął syn jego, Mieszko, który już za życia ojca pojął za żonę [siostrzenicę] cesarza Ottona III, z której spłodził Kazimierza odnowiciela Polski. Ten zaś Mieszko był zacnym rycerzem, wiele też dokonał dzieł rycerskich, których wyliczanie za długo by trwało. On też stał się przedmiotem nienawiści dla wszystkich sąsiadów, a to skutkiem zawiści, jaką żywili dla jego ojca […]. Opowiadają, że Czesi schwytali [go i wyrządzili krzywdę], za to, że król Bolesław, jego ojciec, podobną im wyrządził krzywdę, oślepiwszy ich księcia, a swego wuja [Bolesława III Rudego w 1003 r.]

Ćwiczenie 1

Który z synów Bolesława Chrobrego powinien objąć władzę w państwie po jego śmierci?

Ćwiczenie 2

Jakie znaczenie polityczne miało małżeństwo Mieszka II?

R1I3UVauY2UDm
Ćwiczenie 3
RYZQalC789Epu
Ćwiczenie 4
Polecenie 2

Przyjrzyj się poniższej miniaturze i wykonaj ćwiczenia.

R14ub7w9npitV

Miniatura. Księżniczka szwabska Matylda i Mieszko II

Ćwiczenie 5

Co wręcza Mieszkowi II księżniczka szwabska Matylda? Czego wyrazem może być ten podarunek?

Praca z mapą

Polecenie 3

Zapoznaj się z mapą  a następnie wykonaj ćwiczenia.

R2lCSYrLDhvCH

Mapa. Kryzys monarchii piastowskiej, CARTE wlaczpolske.pl

R1a19NWJF6OOM
Ćwiczenie 6
RbKGphjDElZbp
Ćwiczenie 7
Wskaż prawidłowe odpowiedzi. Królestwo Polskie pod rządami Mieszka II utraciło na rzecz: - Królestwa Czeskiego Morawy Słowację; - Królestwa Węgierskiego Morawy Słowację; - Królestwa NiemieckiegoŁużyce MilskoLubusz; - Księstwa Kijowskiego Grody Czerwieńskie SanokWołyń.

Gall Anonim, Kronika polska [fragment]

Tymczasem królowie i książęta sąsiedni, każdy od swej strony, gnębili Polskę i do swego władztwa każdy przyłączał miasta i grody graniczne [...]. I choć tak wielkie krzywdy i klęski znosiła Polska od obcych, to jeszcze [...] dręczona była przez własnych mieszkańców. Albowiem niewolnicy powstali na panów [...] sami się do rządów wynosząc [...]. Nadto jeszcze, porzucając wiarę katolicką [...] podnieśli bunt przeciw biskupom i kapłanom Bożym i niektórych [...] mieczem zgładzili, a innych [...] ukamienowali.

Kosmas, Kronika Czechów [fragment]

Książę Brzetysław wtargnął do polskiej ziemi owdowiałej po swoim księciu i nieprzyjacielsko ją napadł […] rzeziami, rabunkami, pożarami pustoszył, obronne miejsca siłą zdobywał. […] Przybyli do metropolitarnego Gniezna, gdzie w owym czasie […] spoczywał najdroższy skarb, to jest ciało najbardziej błogosławionego Wojciecha męczennika. Czesi […] żądali wydania im samych tylko drogich szczątków świętego ciała. […] Z całym świętym ciężarem przybyto do Czech […] na stu wozach wieźli olbrzymie dzwony i wszystek skarb Polski, za nim postępował niezliczony tłum znakomitych mężów, z rękami skrępowanymi żelaznymi prętami i zdławionych obręczami na szyję.

Kosmas – czeski kronikarz, żył na przełomie XI i XII w.

Ćwiczenie 8

Dlaczego Mieszko II poniósł klęskę w walce z przeciwnikami w 1031 r.?

RpNkk4fv92d3U
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10

Dlaczego najazd księcia czeskiego Brzetysława spowodował utratę przez Gniezno arcybiskupstwa?

R1TJ6hzdpHJz6
Ćwiczenie 11
zadanie interaktywne
Praca domowa

Przygotuj głos w dyskusji dlaczego państwo polskie przeżywało trudności po śmierci Bolesława Chrobrego?

R12zKVNsRLfG1
Ćwiczenie 12
zadanie interaktywne
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida