Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podręczniki z serii Migaj razem z nami nie zakładają biegłej znajomości języka polskiego przez ucznia – wprowadzanie nowego materiału i wszelkie ćwiczenia bazują przede wszystkim na materiałach wizualnych (ilustracjach oraz klipach wideo). Również wyjaśnienia gramatyczne opierają się w szerokim zakresie na eksplikacjach obrazkowych. Uniezależnia to proces nauki PJM od kompetencji gramatycznych w zakresie polszczyzny (które w wypadku wielu głuchych dzieci różnią się od kompetencji ich słyszących rówieśników).

Migaj razem z nami do klas I‑III

Pierwsza część kursu Migaj razem z nami 1 do klas I‑III skierowana jest do dzieci rozpoczynających naukę migania. Pierwszy tom, stworzony z myślą o uczniach w wieku ok. 6‑7 lat, służy zaprezentowaniu podstaw języka migowego oraz przybliżeniu zasad komunikacji wizualno‑przestrzennej. Kolejne trzy tomy, oprócz wprowadzania nowych zagadnień językowych, powtarzają i utrwalają poznane treści. Tematy stopniowo przechodzą od rzeczy bliskich dziecku (rodzina, zabawki, koledzy) do spraw i problemów życia codziennego. Seria stanowi zestaw materiałów do nauki przez pełne dwa lata.

Kurs polskiego języka migowego A1 część 1

RWsXpRQ8DdPNP2

Plik ISO o rozmiarze 3.21 GB w języku polskim

Kurs polskiego języka migowego A1 część 2

RhPMlUQoVnjhr2

Plik ISO o rozmiarze 4.45 GB w języku polskim

Kurs polskiego języka migowego A2 część 1

RC0ekn7BmYdUw2

Plik ISO o rozmiarze 6.44 GB w języku polskim

Kurs polskiego języka migowego A2 część 2

R12WEsIN8b6bH2

Plik ISO o rozmiarze 5.78 GB w języku polskim

Migaj razem z nami do klas IV‑VIII

Kolejne sześć pozycji kursu czyli serię multimedialnych książek pomocniczych Migaj razem z nami 2 do nauki języka migowego stanowi ona kontynuację pierwszej części serii — na kartach pojawiają się ci sami bohaterowie, zachowana została też struktura organizacji materiału. Zagadnienia językowe w przybliżeniu odpowiadają poziomom B1‑B2 ESOKJ, a zakładanymi odbiorcami są uczniowie klas IV‑VIII szkoły podstawowej. Jednakże nie jest wymagana znajomość poprzednich książek — jeżeli pozwala na to poziom biegłości językowej, naukę można rozpocząć od części drugiej.

Kurs polskiego języka migowego B1 część 1

RTiEefSlPdT792

Plik ISO o rozmiarze 4.50 GB w języku polskim

Kurs polskiego języka migowego B1 część 2

R10wdO1n2Gwde2

Plik ISO o rozmiarze 5.23 GB w języku polskim

Kurs polskiego języka migowego B1 część 3

RMkVBTXp0nAJ62

Plik ISO o rozmiarze 4.66 GB w języku polskim

Kurs polskiego języka migowego B2 część 1

RnwSMhaCdi7M02

Plik ISO o rozmiarze 2.16 GB w języku polskim

Kurs polskiego języka migowego B2 część 2

R1ORw1tsA7vsT2

Plik ISO o rozmiarze 1.82 GB w języku polskim

Kurs polskiego języka migowego B2 część 3

RgVrFuAQKpeMH2

Plik ISO o rozmiarze 1.75 GB w języku polskim