Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Ten materiał poświęcony jest zadaniom związanym z mnożeniem liczb dziesiętnych. Jeżeli chcesz sobie przypomnieć podstawowe wiadomości na temat liczb dziesiętnych, zajrzyj do materiału Działania na liczbach dziesiętnychP15xP11TBDziałania na liczbach dziesiętnych.

Pamięciowe mnożenie liczb dziesiętnych

Aby pomnożyć liczby dziesiętne w poniższych ćwiczeniach, możesz zamienić je najpierw na ułamki zwykłe, a następnie wykonać mnożenie otrzymanych ułamków. Końcowy wynik zapisz w postaci dziesiętnej.

R1O0CU5GExiZq1
Ćwiczenie 1
Mama kupiła pół kilograma pomidorów w cenie 6,50  za kilogram. Ile złotych zapłaciła? Uzupełnij równość i odpowiedź odpowiednimi liczbami. Kliknij w lukę, aby rozwinąć listę i wybierz brakującą liczbę. 6,50·0,5=61. 650100, 2. 3,25, 3. 320100, 4. 510, 5. 2,80, 6. 3,25, 7. 325100, 8. 5010, 9. 600100, 10. 50100, 11. 3,50·1. 650100, 2. 3,25, 3. 320100, 4. 510, 5. 2,80, 6. 3,25, 7. 325100, 8. 5010, 9. 600100, 10. 50100, 11. 3,50 = 1. 650100, 2. 3,25, 3. 320100, 4. 510, 5. 2,80, 6. 3,25, 7. 325100, 8. 5010, 9. 600100, 10. 50100, 11. 3,50·510=6510·510= 1. 650100, 2. 3,25, 3. 320100, 4. 510, 5. 2,80, 6. 3,25, 7. 325100, 8. 5010, 9. 600100, 10. 50100, 11. 3,50 = 1. 650100, 2. 3,25, 3. 320100, 4. 510, 5. 2,80, 6. 3,25, 7. 325100, 8. 5010, 9. 600100, 10. 50100, 11. 3,50

Odpowiedź: Za pół kilograma pomidorów mama zapłaciła 1. 650100, 2. 3,25, 3. 320100, 4. 510, 5. 2,80, 6. 3,25, 7. 325100, 8. 5010, 9. 600100, 10. 50100, 11. 3,50 .
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1KVx6mIuRYZN1
Ćwiczenie 2
Dzbanek o pojemności 1,2 litra był napełniony w 0,7 części sokiem . Ile litrów soku znajdowało się w dzbanku?
Uzupełnij równość i odpowiedź odpowiednimi liczbami. Kliknij w lukę, aby rozwinąć listę i wybierz brakującą liczbę. 1,2·0,7= 1. 84100, 2. 94100, 3. 0,94, 4. 12010, 5. 1210, 6. 0,84, 7. 0,84·710= 1. 84100, 2. 94100, 3. 0,94, 4. 12010, 5. 1210, 6. 0,84, 7. 0,84 = 1. 84100, 2. 94100, 3. 0,94, 4. 12010, 5. 1210, 6. 0,84, 7. 0,84 l

Odpowiedź: W dzbanku znajdowało się 1. 84100, 2. 94100, 3. 0,94, 4. 12010, 5. 1210, 6. 0,84, 7. 0,84 litra soku.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 3
R1PsXVIXtNE2l
Uzupełnij poniższe luki tak, aby równości były prawdziwe. Kliknij w nie, aby rozwinąć listę, a następnie wybierz brakujące liczby. 0,2·0,3=210·1. 510, 2. 5,5, 3. 0,0032, 4. 321000, 5. 0,6, 6. 310, 7. 55100, 8. 1110, 9. 6100, 10. 32100, 11. 0,55, 12. 0,06, 13. 8161000, 14. 0,032, 15. 816100, 16. 204100, 17. 0,816, 18. 410 = 1. 510, 2. 5,5, 3. 0,0032, 4. 321000, 5. 0,6, 6. 310, 7. 55100, 8. 1110, 9. 6100, 10. 32100, 11. 0,55, 12. 0,06, 13. 8161000, 14. 0,032, 15. 816100, 16. 204100, 17. 0,816, 18. 410 = 1. 510, 2. 5,5, 3. 0,0032, 4. 321000, 5. 0,6, 6. 310, 7. 55100, 8. 1110, 9. 6100, 10. 32100, 11. 0,55, 12. 0,06, 13. 8161000, 14. 0,032, 15. 816100, 16. 204100, 17. 0,816, 18. 4100,4·0,08= 1. 510, 2. 5,5, 3. 0,0032, 4. 321000, 5. 0,6, 6. 310, 7. 55100, 8. 1110, 9. 6100, 10. 32100, 11. 0,55, 12. 0,06, 13. 8161000, 14. 0,032, 15. 816100, 16. 204100, 17. 0,816, 18. 410 ·8100= 1. 510, 2. 5,5, 3. 0,0032, 4. 321000, 5. 0,6, 6. 310, 7. 55100, 8. 1110, 9. 6100, 10. 32100, 11. 0,55, 12. 0,06, 13. 8161000, 14. 0,032, 15. 816100, 16. 204100, 17. 0,816, 18. 410 = 1. 510, 2. 5,5, 3. 0,0032, 4. 321000, 5. 0,6, 6. 310, 7. 55100, 8. 1110, 9. 6100, 10. 32100, 11. 0,55, 12. 0,06, 13. 8161000, 14. 0,032, 15. 816100, 16. 204100, 17. 0,816, 18. 4101,1·0,5= 1. 510, 2. 5,5, 3. 0,0032, 4. 321000, 5. 0,6, 6. 310, 7. 55100, 8. 1110, 9. 6100, 10. 32100, 11. 0,55, 12. 0,06, 13. 8161000, 14. 0,032, 15. 816100, 16. 204100, 17. 0,816, 18. 410 ·510= 1. 510, 2. 5,5, 3. 0,0032, 4. 321000, 5. 0,6, 6. 310, 7. 55100, 8. 1110, 9. 6100, 10. 32100, 11. 0,55, 12. 0,06, 13. 8161000, 14. 0,032, 15. 816100, 16. 204100, 17. 0,816, 18. 410 = 1. 510, 2. 5,5, 3. 0,0032, 4. 321000, 5. 0,6, 6. 310, 7. 55100, 8. 1110, 9. 6100, 10. 32100, 11. 0,55, 12. 0,06, 13. 8161000, 14. 0,032, 15. 816100, 16. 204100, 17. 0,816, 18. 4102,04·0,4= 1. 510, 2. 5,5, 3. 0,0032, 4. 321000, 5. 0,6, 6. 310, 7. 55100, 8. 1110, 9. 6100, 10. 32100, 11. 0,55, 12. 0,06, 13. 8161000, 14. 0,032, 15. 816100, 16. 204100, 17. 0,816, 18. 410 ·410= 1. 510, 2. 5,5, 3. 0,0032, 4. 321000, 5. 0,6, 6. 310, 7. 55100, 8. 1110, 9. 6100, 10. 32100, 11. 0,55, 12. 0,06, 13. 8161000, 14. 0,032, 15. 816100, 16. 204100, 17. 0,816, 18. 410 = 1. 510, 2. 5,5, 3. 0,0032, 4. 321000, 5. 0,6, 6. 310, 7. 55100, 8. 1110, 9. 6100, 10. 32100, 11. 0,55, 12. 0,06, 13. 8161000, 14. 0,032, 15. 816100, 16. 204100, 17. 0,816, 18. 410
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1Kc2w8rDi36C
Wykorzystaj powyższe obliczenia, uzupełnij równości, a następnie przyjrzyj się mnożeniom i ich wynikom. 2·3=Tu uzupełnij, 0,2·0,3=Tu uzupełnij4·8=Tu uzupełnij, 0,4·0,08=Tu uzupełnij11·5=Tu uzupełnij, 1,1·0,5=Tu uzupełnij204·4=Tu uzupełnij, 2,04·0,4=Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Zauważ, że mnożąc liczbę dziesiętną przez liczbę dziesiętną, możemy wykonać mnożenie tak, jakby nie było przecinków, a dopiero w wyniku oddzielić przecinkiem tyle miejsc, ile ich było razem w mnożonych liczbach dziesiętnych.

Rv3uAdtVPSzr22
Ćwiczenie 4
Oblicz w pamięci, następnie wpisz poprawne wyniki w puste pola. 6·5=Tu uzupełnij0,6·5=Tu uzupełnij0,6·0,5=Tu uzupełnij0,06·0,05=Tu uzupełnij4·25=Tu uzupełnij4·2,5=Tu uzupełnij0,04·2,5=Tu uzupełnij0,04·0,25=Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 5
R1bYJfUbli4da
Wykonaj obliczenia w pamięci, a następnie uzupełnij komórki tabeli, wpisując odpowiednie wartości.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RyJmHi7wyZpB8
Wykonaj obliczenia w pamięci i uzupełnij równości. 0,2·0,5=Tu uzupełnij0,2·0,2=Tu uzupełnij0,2·0,01=Tu uzupełnij0,4·0,5=Tu uzupełnij0,4·0,2=Tu uzupełnij0,4·0,01=Tu uzupełnij0,08·0,5=Tu uzupełnij0,08·0,2=Tu uzupełnij0,08·0,01=Tu uzupełnij0,003·0,5=Tu uzupełnij0,003·0,2=Tu uzupełnij0,003·0,01=Tu uzupełnij
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Aby pomnożyć liczbę dziesiętną przez liczbę dziesiętną, należy wykonać mnożenie, tak jak na liczbach naturalnych, a następnie w wyniku oddzielić przecinkiem (licząc od prawej strony) tyle cyfr, ile było razem cyfr po przecinku w mnożonych liczbach.

Na przykład:

0,31·0,4=0,124,
5,108·0,3=1,5324.

Mnożenie pisemne liczb dziesiętnych

2
Ćwiczenie 6

Uzupełnij mnożenie pisemne w każdym przykładzie. Wpisz w puste miejsca odpowiednie cyfry oraz przecinek.

R4tHokM2ockub
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RRYHKFk04V4By
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1T8e2SbAROlB
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1CzBh04pZpBu
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Zapoznaj się z poniższymi pytaniami i zaznacz prawidłową odpowiedź.

RRoFdNGL6Pvt1
W wyniku mnożenia liczb dziesiętnych sposobem pisemnym ilość cyfr po przecinku jest: Możliwe odpowiedzi: 1. przypadkowa., 2. silnie związania z ilością cyfr po przecinku składników mnożenia., 3. zmienna, w zależności ile mamy cyfr po przecinku w każdym ze składników., 4. zawsze równa trzy.
R7NfacRALERHi
Ile cyfr po przecinku znajduje się w wyniku mnożenia liczb 0,57·24,568? Możliwe odpowiedzi: 1. dwie, 2. trzy, 3. cztery, 4.
R108h0VbGwksO
Ile cyfr po przecinku znajduje się w wyniku mnożenia liczb 2,3·4,048? Możliwe odpowiedzi: 1. dwie, 2. trzy, 3. cztery, 4. pięć
R1T6HSI5VvjcZ2
Ćwiczenie 7
Oblicz sposobem pisemnym, a następnie połącz w pary działania z ich wynikami. 298,99·1,4 Możliwe odpowiedzi: 1. 446,24536, 2. 418,586, 3. 23233,5, 4. 374,2144 668,24·0,56 Możliwe odpowiedzi: 1. 446,24536, 2. 418,586, 3. 23233,5, 4. 374,2144 3097,8·7,5 Możliwe odpowiedzi: 1. 446,24536, 2. 418,586, 3. 23233,5, 4. 374,2144 507,097·0,88 Możliwe odpowiedzi: 1. 446,24536, 2. 418,586, 3. 23233,5, 4. 374,2144
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 1

Oto cennik owoców w pewnym sklepie. Wykorzystaj go do rozwiązywania kolejnych trzech ćwiczeń.

Nazwa produktu

Jabłka

Gruszki

Śliwki

Pomarańcze

Pomelo

Grejpfruty

Banany

Cena za kilogram

1,30 

3,80 

2,99 

2,48 

4,65 

5,99 

2,99 

RUnCc22eCfNTZ2
Ćwiczenie 8
Ala kupiła 1,60 kg jabłek i 1 kg bananów. Ile złotych zapłaciła za zakupy?
Uzupełnij odpowiedź wpisując liczbę w puste miejsce w oparciu o cennik powyżej. Odpowiedź: Ala zapłaciła za zakupy Tu uzupełnij .
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RW0HogxP2vkWM2
Ćwiczenie 9
Jacek kupił 0,90 kg gruszek i 2 kg śliwek. Ile złotych zapłacił za zakupy?
Uzupełnij odpowiedź wpisując liczbę w puste miejsce w oparciu o cennik powyżej. Odpowiedź: Jacek zapłacił za zakupy Tu uzupełnij .
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R3roJPilNFV2O2
Ćwiczenie 10
Pani Zosia kupiła jedno pomelo o masie 82 dag2 grejpfruty o łącznej masie 1 kg 300 g. Ile złotych zapłaciła za te zakupy?
Uzupełnij odpowiedź wpisując liczbę w puste miejsce w oparciu o cennik powyżej. Odpowiedź: Pani Zosia zapłaciła za zakupy Tu uzupełnij .
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

W Polsce obowiązującą walutą jest złoty (). W większości krajów Unii Europejskiej obowiązującą walutą jest euro (). W Wielkiej Brytanii zapłacimy funtami szterlingami, a w Szwajcarii frankami szwajcarskimi. Na Węgrzech są forinty, a w Stanach Zjednoczonych dolary (USD).

Wybierając się w zagraniczną podróż, wymieniamy złotówki na walutę kraju, do którego wyjeżdżamy.

Gdy chcemy kupić euro w banku lub w kantorze, sprawdzamy jego kurs, czyli cenę sprzedaży. (kolumna SPRZEDAŻ). Natomiast po powrocie z zagranicy podczas wymiany euro na złotówki, otrzymamy tyle złotych, ile wskaże kurs skupu (kolumna SKUP).

Tabela przedstawia kursy walut w jednym z kantorów.

WALUTA

SKUP

SPRZEDAŻ

USD

3,35 zł
3,37 zł

EURO

4,18 zł
4,20 zł

FRANK SZWAJCARSKI

3,49 zł
3,53 zł

FUNT SZTERLING

5,26 zł
5,29 zł

FORINT

1,35 zł
1,37 zł
R1P8LamWA4wmH2
Ćwiczenie 11
Zaznacz zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Wymieniając w kantorze 125 USD otrzymamy 422,94 ., 2. Za 26 euro zapłacimy 109,20 .
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
ROPRoZDMslE8G2
Ćwiczenie 12
Angielski turysta po przyjeździe do Polski wymienił na złotówki 34 funty. Ile złotych otrzymał za nie w kantorze? Wskaż prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 113,90 , 2. 114,58 , 3. 178,84 , 4. 179,86
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R2bi2BTNwsNRH3
Ćwiczenie 13
Klasa szósta pojechała na trzydniową wycieczkę do Berlina. Na wstępy do muzeów każdy uczeń musi mieć 18,50 euro. Jaki jest koszt wstępów dla jednej osoby w przeliczeniu na złotówki?
Oblicz i uzupełnij odpowiedź. Odpowiedź: Koszt wstępów dla jednej osoby w przeliczeniu za złotówki to Tu uzupełnij .
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 14
R1BTC5RtPvh9V
Kasia będąc na szkolnej wycieczce w Niemczech, płaciła za słodycze w euro. Ile, w przeliczeniu na złotówki, kosztowały słodycze Kasi? Zaokrąglij ceny do pełnych groszy. Uzupełnij komórki tabeli, wpisując odpowiednie wartości.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RlvLOhgMvyerg
Kasia będąc na szkolnej wycieczce w Niemczech, płaciła za słodycze w euro. Uzupełnij zdania, wpisując cenę słodyczy. Zaokrąglij ceny do pełnych groszy. 1. Kasia kupiła czekoladę za 1,39 euro, czyli za Tu uzupełnij . 2. Kasia kupiła ciastka za 3,99 euro, czyli za Tu uzupełnij . 3. Kasia kupiła gumy do żucia za 0,88 euro, czyli za Tu uzupełnij . 4. Kasia kupiła żelki za 1,12 euro, czyli za Tu uzupełnij .
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 15

Wykorzystaj kalkulator i znajdź dwie liczby dziesiętne, które po pomnożeniu dadzą wynik bardzo bliski liczbie 100 oraz:

  1. obie liczby mają jedną cyfrę po przecinku

  2. jedna liczba ma jedną, a druga dwie cyfry po przecinku

  3. obie liczby mają dwie cyfry po przecinku.

Porównaj swoje rozwiązania z rozwiązaniami kolegów.

RjUJfJ7w6DmI7
(Uzupełnij).
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.