Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wzbogacenie fotografii kształtami i tekstem

Programy graficzne zawierają funkcje, które służą do modyfikowania rysunków. Możesz na przykład:

  • wzbogacić rysunek dodatkowymi elementami graficznymi;

  • dodać do rysunku napisy;

  • przesunąć wybrany fragment rysunku w inne miejsce;

  • zmodyfikować zaznaczone fragmenty rysunku;

  • powielić wielokrotnie fragment rysunku;

  • utworzyć kompozycję z kilku rysunków;

  • zmienić kolory rysunku.

W ten sposób można również modyfikować fotografie cyfrowe, o czym dowiesz się później.

R11FvG9abEK85
Opis alternatywny ilustracji 1 Zmiana kolorystyki (przed), Opis alternatywny ilustracji 2 Zmiana kolorystyki (po), Opis alternatywny ilustracji 3 Dodanie napisu na obszar fotografii (przed), Opis alternatywny ilustracji 4 Dodanie napisu na obszar fotografii (po), Opis alternatywny ilustracji 4 Tworzenie napisu wypełnionego fotografią (przed), Opis alternatywny ilustracji 4 Tworzenie napisu wypełnionego fotografią (po), Opis alternatywny ilustracji 4 Zmiana tematu części zdjęcia (przed), Opis alternatywny ilustracji 4 Zmiana tematu części zdjęcia (po), Opis alternatywny ilustracji 4 Tworzenie szkicu z fotografii (przed), Opis alternatywny ilustracji 4 Tworzenie szkicu z fotografii (po), Opis alternatywny ilustracji 4 Wyodrębnienie koloru fragmentu fotografii (przed), Opis alternatywny ilustracji 4 Wyodrębnienie koloru fragmentu fotografii (po), Opis alternatywny ilustracji 4 Imitacja obrazu namalowanego farbami olejnymi (przed), Opis alternatywny ilustracji 4 Imitacja obrazu namalowanego farbami olejnymi (po), Opis alternatywny ilustracji 4 Zmiana koloru oczu (przed), Opis alternatywny ilustracji 4 Zmiana koloru oczu (po), Opis alternatywny ilustracji 4 Dodanie efektu odbicia lustrzanego (przed), Opis alternatywny ilustracji 4 Dodanie efektu odbicia lustrzanego (po), Opis alternatywny ilustracji 4 Zmiana kontrastu, jasności i rozmycia (przed), Opis alternatywny ilustracji 4 Zmiana kontrastu, jasności i rozmycia (po), Opis alternatywny ilustracji 4 Zmiana koloru tła fotografii (przed), Opis alternatywny ilustracji 4 Zmiana koloru tła fotografii (po)
Modyfikacja cyfrowych obrazów - przykłady
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Grzegorz Zwoliński, GroMar, licencja: CC BY 3.0.

Każdy rysunek lub fotografię możesz nie tylko wzbogacić, korzystając z cyfrowych przyborów do rysowania i malowania, ale również uzupełnić różnymi kształtami i tekstem. Funkcje te poznasz, wykonując kolejne przykłady. Nie musisz tego robić dokładnie tak, jak pokazuje materiał. Wykorzystaj jednak te narzędzia, które są prezentowane w przykładzie. Podpowiedzi i odpowiedzi wykonywane będą w programie graficznym Paint. Jeśli nie miałeś okazji zapoznać się do tej pory z tym programem, przećwicz go wykonując ćwiczenia w materiale Tworzenie cyfrowych obrazówP1FSvxFyLTworzenie cyfrowych obrazów.

1
Ćwiczenie 1

Dorysuj na zamieszczonym poniżej zdjęciu kształty dymków, które w następnym ćwiczeniu umożliwią ci wpisanie tekstu rozmowy stworków.

R1dYFAXU6Xidq

Załącznik zawiera ilustrację potrzebną do wykonania zadania. Ilustracja przedstawia stworki. Sześć z nich przypomina żabę, jeden przypomina mysz, a jeszcze inny przypomina gęś.

Ilustracja do zadania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Plik JPG o rozmiarze 474.52 KB w języku polskim

Rysunek przedstawia przykładowy efekt wykonanego zadania.

REqBS8lGJp0zL
Stworki z chmurkami
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, GroMar, licencja: CC BY 3.0.

Wykonaj przykład samodzielnie. Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Twój rysunek może zostać wzbogacony tekstem. Po uaktywnieniu tej funkcji i kliknięciu w wybrane miejsce rysunku, pojawi się możliwość ustalenia rodzaju, stylu, wielkości i koloru liter. Po ustaleniu cech liter możesz przystąpić do wpisywania tekstu.

1
Ćwiczenie 2

Zaprojektuj rozmowę stworków pokazanych na zapisanym wcześniej zdjęciu. Efekt twojej pracy może być następujący:

R18l7U052ZfLb
Rozmawiające stworki
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.

Wykonaj przykład samodzielnie. Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

2
Ćwiczenie 3

Otwórz zdjęcie prezentujące różne gatunki zwierząt. Wprowadź wybrane przez ciebie kształty obok każdego zwierzaka, zaprezentowanego na zdjęciu, a następnie wpisz do każdego kształtu nazwę zwierzaka.

R1IeVdK9FEkNh

Załącznik zawiera ilustrację potrzebną do wykonania zadania. Na ilustracji znajdują się zdjęcia zwierząt.

Ilustracja do zadania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Plik PNG o rozmiarze 2.58 MB w języku polskim

Przesunięcia zaznaczonych fragmentów rysunku

Modyfikacja rysunku często polega na zmianie jedynie jego fragmentu. Zaznaczony fragment możesz przesunąć, przekształcić, np. powiększyć lub pomniejszyć, obrócić lub wykonać jego lustrzane odbicie oraz umieścić go na innym rysunku. Zanim przekształcisz rysunek, zapoznaj się z różnymi sposobami zaznaczania jego fragmentów. Programy graficzne mają wiele możliwości zaznaczania. Te najprostsze umożliwiają zaznaczenie regularnego kształtu, np. prostokąta, inne - dowolnego kształtu. W zaznaczanym fragmencie obrazu możesz pominąć tło, które staje się przezroczyste.

1
Ćwiczenie 4

Wykonaj to zadanie na dowolnej fotografii. Zaznacz wybrany fragment i przesuń go w inne miejsce. Wykonaj przykład samodzielnie.

Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji. Zapoznaj się z filmem przedstawiającym operację przesunięcia fragmentu fotografii na przykładzie fotografii z pająkiem.

1
Ćwiczenie 5

Metodą przesuwania zawieś bombki na choince.

RPIXT9YEp9Iav
Interaktywne zadanie z przesuwaniem bombek na choinkę
Ubieramy choinkę
Źródło: Ewa Dobrzyńska, Grzegorz Zwoliński, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 6

Wykonaj rysunek owoców lub pobierz plik załączony poniżej. Dorysuj talerz i ułóż na nim wszystkie owoce.

R1H6dPuTbGfWr

Załącznik zawiera ilustrację potrzebną do wykonania zadania. Ilustracja przedstawia narysowane owoce na białym tle.

Ilustracja do zadania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Plik JPG o rozmiarze 42.70 KB w języku polskim

Wykonaj przykład samodzielnie. Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Sprawdź swoje umiejętności, wykonując poniższe zadania.

1
Ćwiczenie 7

Wykorzystując podany niżej rysunek jesiennych liści, ułóż z nich piękny bukiet.

R1ZQNVZhBaUq5

Załącznik zawiera ilustrację potrzebną do wykonania zadania. Ilustracja przedstawia narysowane liście na białym tle.

Ilustracja do zadania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Plik JPG o rozmiarze 107.63 KB w języku polskim
3
Ćwiczenie 8

Ułóż puzzle, korzystając z możliwości przesuwania fragmentów rysunku.

R1Y85usfpaTTG
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 9

Korzystając z możliwości zaznaczania i przesuwania fragmentów rysunku, odtwórz pocięte na kilka elementów zdjęcie z danego poniżej pliku. Czy wiesz, co przedstawia rozwiązanie tego zadania?

R13xgpZBXKjPa

Załącznik zawiera ilustrację potrzebną do wykonania zadania. Ilustracja przedstawia porwane fragmenty zdjęcia.

Ilustracja do zadania
Źródło: Anna Kludo, licencja: CC BY 3.0.
Plik JPG o rozmiarze 1.04 MB w języku polskim

Powielenie fragmentów rysunków

Wśród twoich rysunków na pewno znajdują się takie, na których wielokrotnie powtórzone zostały te same lub bardzo podobne elementy, na przykład motyle lub kwiaty na łące, gwiazdy na niebie, drzewa w lesie, ptaki na tle nieba, czy lampy przy drodze. Taki właśnie powtarzalny element może być zapamiętany, a następnie wielokrotnie powielony i ewentualnie zmodyfikowany.

1
Ćwiczenie 10

Na rysunku lasu, który należy zmodyfikować, nie ma grzybów. Wykorzystaj grzybek narysowany za pomocą krzywych. Skopiuj go do schowka, a następnie wielokrotnie powiel, zmieniając za każdym razem jego wielkość i kolor.  Na obrazku powinno być widoczne co najmniej 10 grzybów. Przykładowy rysunek wygląda następująco:

RUKKmjQgVrUtA
Ilustracja stworzona w programie graficznym przedstawiająca las z grzybami.
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.

Potrzebne rysunki są dostępne do pobrania poniżej.

R6ucXIA3OIgk1

Załącznik zawiera ilustrację potrzebną do wykonania zadania. Ilustracja przedstawia rysunek grzyba na białym tle.

Ilustracja do zadania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Plik JPG o rozmiarze 15.09 KB w języku polskim
R1OZlhEJHiRGN

Załącznik zawiera ilustrację potrzebną do wykonania zadania. Ilustracja przedstawia narysowany las.

Ilustracja do zadania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Plik JPG o rozmiarze 95.88 KB w języku polskim

Wykonaj przykład samodzielnie. Znajdź w programie funkcje kopiowania i wklejania skopiowanych do schowka fragmentów obrazu. Odszukaj również funkcje, które pozwolą ci zmodyfikować wklejany obraz grzybka. Jeśli napotkasz problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

1
Ćwiczenie 11

Zmodyfikuj zdjęcie łąki. Umieść na zdjęciu motyla skopiowanego z rysunku. Wklej go kilka razy, zmieniając za każdym razem jego rozmiar i kształt. Aby wykonać zadanie, pobierz fotografię łąki i rysunek motyla.

Ryh8cyYMDt3mH

Załącznik zawiera ilustrację potrzebną do wykonania zadania. Ilustracja przedstawia kwiecistą łąkę.

Ilustracja do zadania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
Plik PNG o rozmiarze 13.37 MB w języku polskim
RQNq4MXeYF5dB

Załącznik zawiera ilustrację potrzebną do wykonania zadania. Ilustracja przedstawia rysunek motyla na białym tle.

Ilustracja do zadania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
Plik PNG o rozmiarze 19.51 KB w języku polskim

Jeśli napotkasz podczas wykonywania tego zadania problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Tworzenie rysunku z powtarzalnych elementów

Czy pamiętasz rysowane na początkowych etapach edukacji szlaczki? Były tworzone z małych, kolorowych obrazków, które powtarzały się wielokrotnie. Przypatrz się otaczającemu światu: różnym elementom architektonicznym, na przykład posadzkom w kościołach i pałacach, wykończeniu gzymsów i okien, ozdobnym ogrodzeniom i balustradom. Zapoznaj się z prezentowaną poniżej galerią fotografii. Może zainspirują cię do stworzenia ciekawych rysunków.

Meander to geometryczny ornament w formie poziomego pasa, złożony z powtarzających się elementów zbudowanych z odcinków.

Ciekawostka

Czy wiesz, że wzory graficzne, zwane meandrami greckimi, powstały w starożytności i zdobiły budynki i przedmioty codziennego użytku.

RPkbXe1vp1CUU
Geometryczny ornament
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 12

W interaktywnej zabawie wybierz wzór i ułóż z niego ornament. Zwróć uwagę na dobór takich parametrów, jak liczba elementów, przemieszczenie i obrót elementu.

RKfukj5HiJMZb
Interaktywne zabawa z tworzeniem ornamentów. Do wyboru jest kilka wzorów. Można zmieniać ich ilość i układać je po linii prostej, lub po okręgu.
Ornamenty interaktywne
Źródło: GroMar, licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 13

Korzystając z programu graficznego, zaprojektuj własny meander. Jeśli napotkasz podczas wykonywania tego zadania problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

2
Ćwiczenie 14

Wykorzystując poniższą ilustrację z jesiennymi liśćmi, zaprojektuj ornament wzdłuż linii prostej. Zapisz go pod nazwą Jesienne liście.

R8CgJKkv2pBvP

Załącznik zawiera ilustrację potrzebną do wykonania zadania. Ilustracja przedstawia narysowane liście na białym tle.

Ilustracja do zadania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Plik JPG o rozmiarze 107.63 KB w języku polskim

Jeśli napotkasz podczas wykonywania tego zadania problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Przygotowany przez ciebie wzór może stać się elementem zdobiącym obrazki, które wykonasz w przyszłości. W prezentowanym przykładzie kolejne elementy były wstawiane wzdłuż linii prostej.

Ornamenty (elementy zdobnicze) mogą być też tworzone wzdłuż linii krzywej – łuku lub okręgu. Przykłady takich zdobień znajdziesz również w zaprezentowanej wcześniej galerii.

Sprawdź swoje umiejętności, wykonując poniższe zadanie.

2
Ćwiczenie 15

Wykorzystując poniższą ilustrację owoców, wykonaj ornament wokół okręgu. Dla ułatwienia zadania narysuj okrąg, aby wokół niego wklejać rysunek zapamiętanego owocu, a później wymaż ten okrąg Gumką.

R9f0jnr3kRuvZ

Załącznik zawiera ilustrację potrzebną do wykonania zadania. Ilustracja przedstawia narysowane owoce na białym tle.

Ilustracja do zadania
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, GroMar, licencja: CC BY 3.0.
Plik JPG o rozmiarze 42.70 KB w języku polskim

Jeśli napotkasz podczas wykonywania tego zadania problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

W życiu codziennym spotykasz się z wieloma przedmiotami, roślinami, zwierzętami, które można narysować z powtarzalnych, identycznych elementów. Przyjrzyj się motylom, kwiatom, liściom i fasadom budynków. Rozejrzyj się uważnie podczas wycieczki nad jeziorem, lub deszczowej pogody. Zwróć uwagę na pejzaże odbijające się w wodzie. Przed tobą pojawi się ciekawy świat, który możesz zapamiętać i utrwalić na rysunku.

Wykorzystując odpowiednie funkcje programu graficznego, wykonaj kilka przykładów. Popatrz na zdjęcie motyla i zwróć uwagę, że jego lewa strona jest lustrzanym odbiciem prawej strony.

R156J8wV8NBVI
Fotografia motyla
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 16

Wykorzystaj właściwość odbicia lustrzanego podczas malowania motyla. Możesz na razie uprościć jego wygląd. Wykorzystaj znane ci narzędzia programu graficznego.

Jeśli napotkasz podczas wykonywania tego zadania problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

W świecie przyrody istnieje wiele przykładów symetrii w wyglądzie zwierząt i roślin. Niech inspiracją dla ciebie w tworzeniu kolejnych prac w programach graficznych, będzie poniższe zdjęcie biedronki. Możesz ją namalować w podobny sposób, jak wyżej przedstawionego motyla.

R1I11AeWF871A
Fotografia biedronki
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.

Witraże

Budowle architektoniczne posiadają wiele ciekawych rozwiązań złożonych z powtarzalnych elementów. Są wśród nich witraże, ornamenty, różne rozwiązania konstrukcyjne. Przypatrz się budynkom, obok których przechodzisz w drodze do szkoły. Zapoznaj się również z prezentowanymi w podręczniku witrażami.

Witraż może być wypełnieniem okna. Wykonany jest z kawałków kolorowego szkła umieszczonych w ołowianych ramkach.

Rozeta to okrągłe okno witrażowe, przypominające kształtem rozwiniętą różę.

2
Ćwiczenie 17

Zaprojektuj witraż z powtarzających się elementów. Zainspiruj się witrażami pokazanymi w galerii powyżej.

Jeśli napotkasz podczas wykonywania tego zadania problemy, skorzystaj z dodatkowych informacji.

Przypomnij sobie narzędzia których użyłeś i sprawdź swoje umiejętności, wykonując poniższe zadanie.

RMRYxod4ewi5q
Ćwiczenie 18
Dopasuj obrazki do podpisów czynności.
Źródło: GroMar, Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.

Dzięki zdobytym umiejętnościom, możesz tworzyć coraz bardziej rozbudowane projekty graficzne. Niech inspiracją będzie poniższy wzór na płytce ceramicznej. Projektując go z pewnością będziesz musiał użyć wszystkich poznanych narzędzi i wykazać się nie lada wyobraźnią.

R6M63cpaeRgOQ
Płytki ceramiczne
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.
Zapamiętaj!

Wykonane wcześniej rysunki możesz zmieniać, dodając do nich nowe elementy graficzne lub napisy. Dzięki możliwości zaznaczania fragmentów rysunku możesz nie tylko przesuwać je, obracać i zniekształcać, ale również - zapamiętując je w schowku - wielokrotnie powielać, przekształcać i powtórnie kolorować, projektując ciekawe kompozycje graficzne.