Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

Temat lekcji

Modyfikowanie fragmentów rysunku

Cele lekcji

Wiadomości

Uczeń potrafi:

 • omówić przezroczysty i nieprzezroczysty styl zaznaczania;

 • omówić metody kopiowania, przenoszenia i usuwania fragmentów rysunku;

 • omówić zastosowanie edytora grafiki do przetwarzania rysunku – polecenia z menu Obraz;

 • podać przykłady zastosowań poznanych przekształceń.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • zaznaczać fragmenty rysunku;

 • kopiować, przenosić i usuwać fragmenty rysunku;

 • stosować Schowek do kopiowania;

 • zmieniać rozmiary fragmentów rysunku;

 • przekształcać rysunek poprzez przerzucanie i obracanie;

 • przewidzieć efekt działania wybranych narzędzi.

Metody nauczania

 • pogadanka;

 • laboratoryjna z elementami wykładu i pokazu.

Środki dydaktyczne

 • pliki graficzne dołączone do podręcznika;

 • podręcznik.

Uwarunkowania techniczne

 • lokalna sieć komputerowa składająca się ze stanowisk uczniowskich z zainstalowanym programem Power Point;

 • projektor multimedialny.

Przebieg lekcji

Etap

Zadanie

Przebieg realizacji

Uwagi do realizacji

Faza przygotowawcza

– czynności organizacyjne (5 min)

- wprowadzenie do tematu lekcji (5 min)

 • przypomnienie pojęcia edytora grafiki

 • przypomnienie narzędzi i działań wykonywanych w edytorze grafiki

 • podanie tematu lekcji

 • przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zaciekawienie uczniów jej treścią

Faza realizacyjna

– przenoszenie fragmentów obrazu (10 min)

 • otworzenie pliku Puzzle z płyty CD‑ROM dołączonej do podręcznika

 • omówienie narzędzi edytora służących do zaznaczania fragmentu obrazu (Zaznacz oraz Zaznacz dowolny kształt)

 • wybranie przycisku ZaznaczPrzybornika

 • wybranie stylu przezroczystego w polu wyboru cech

 • zaznaczenie pojedynczego elementu układanki

 • przesunięcie elementu układanki

 • ułożenie puzzli za pomocą przenoszenia fragmentów obrazu

 • zapisanie rysunku na dysku pod nazwą wskazaną przez nauczyciela

– kopiowanie fragmentów obrazu za pomocą Schowka i przeciągania (20 min)

 • otworzenie nowego rysunku w programie Paint

 • wybranie największej grubości linii

 • narysowanie okręgu z wciśniętym klawiszem Shift

 • zaznaczenie okręgu za pomocą narzędzia Zaznacz

 • skopiowanie okręgu przez przeciąganie go z wciśniętym klawiszem Ctrl

 • wykonanie kolejnych trzech kopii okręgu

 • pomalowanie okręgów przez dobieranie właściwych kolorów

 • przesunięcie figury i stworzenie kompozycji przypominającej flagę olimpijską

 • otworzenie nowego rysunku

 • przygotowanie trzech linii o różnej grubości i tej samej długości

 • utworzenie kodu paskowego z wykorzystaniem gotowych linii (przez powielanie i przenoszenie ich)

 • zapisanie rysunku na dysku pod nazwą Kod paskowy

Uwaga! Okręgi nie mogą się stykać ze sobą.

– przekształcanie fragmentów rysunku (15 min)

 • otworzenie nowego rysunku w programie Paint

 • wprowadzenie tekstu do rysunku (np. nazwa miejscowości)

 • skopiowanie napisu

 • zaznaczenie kopii napisu i wykonanie polecenia Przerzuć w poziomie

 • wykonanie trzech kopii napisu oraz obrócenie kolejno o 90, 180, 270 stopni

 • porównanie uzyskanych efektów

 • ponowne wklejenie napisu

 • wyczyszczenie rysunku

 • wstawienie napisu Ambulans

 • przerzucenie napisu w poziomie

 • pogadanka o tym, gdzie można zetknąć się z takim napisem i dlaczego (w karetkach pogotowia, by kierowcy w lusterku mogli poprawnie odczytać napis)

– odwracanie kolorów i zmiana rozmiaru rysunków (15 min)

 • otworzenie nowego rysunku w programie Paint

 • utworzenie napisu w kolorze czerwonym

 • zaznaczenie napisu za pomocą narzędzia Zaznacz

 • odwrócenie barw rysunku

 • zmiana rozmiaru zaznaczonego rysunku za pomocą przeciągania myszką

– tworzenie rysunków z wykorzystaniem przekształcania fragmentów obrazu (10 min)

 • otworzenie pliku Planety z płyty CD‑ROM

 • ułożenie planet we właściwej kolejności (jeżeli uczniowie nie pamiętają kolejności planet w Układzie Słonecznym mogą to sprawdzić w internecie)

 • zapisanie rysunku na dysku

Faza podsumowująca

– podsumowanie 

(10 min)

 • przypomnienie poznanych operacji pozwalających na modyfikowanie rysunków

 • podanie przykładów zastosowań poznanych operacji

Bibliografia

[1] Białowąs J., Chmielewska K., Jakutowicz M., Mordaka M., Wojciechowski Z., Informatyka 2000. Poradnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum (I rok nauki), CD‑ROM, Wydawnictwo „Czarny Kruk”, Bydgoszcz 2002.

[2] Mordaka M., Lipski J., Gulgowski M., Informatyka 2000. Podręcznik dla gimnazjum (klasa 2), Wydawnictwo „Czarny Kruk”, Bydgoszcz 2000.

Załączniki

Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

Uwagi

R1QDFGRMP4oOP

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 80.22 KB w języku polskim
RcSFNDFIw4Qjq

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 89.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida