Moja ulubiona zabawka – doskonalimy umiejętność opisywania przedmiotów

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna części mowy,

 • wymienia części mowy potrzebne do zredagowania opisu,

 • wie, w jakich sytuacjach opis przedmiotu lub osoby odgrywa istotną rolę.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • odróżnić podstawowe części mowy, szczególnie czasowniki i przymiotniki,

 • opisać swoją ulubioną zabawkę,

 • przekształcić prosty opis w opis rozbudowany,

 • zredagować opis poprawny składniowo.

2. Metoda i forma pracy

Metody: metoda oglądowa, ćwiczeń praktycznych, rozmowa nauczająca

Formy: praca indywidualna, grupowa i zbiorowa

3. Środki dydaktyczne

Zabawki przyniesione przez dzieci

Duża lalka przyniesiona przez prowadzącą

Kartki z opisem lalki (przygotowane przez nauczyciela)

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Powitanie i czynności organizacyjne. Dzieci pokazują swoje ulubione zabawki. Nauczyciel zapowiada uczniom, czym będą się zajmować na lekcji.

b) Faza realizacyjna

 1. Prowadząca pokazuje dzieciom dużą lalkę i rozdaje kartki z opisem wyglądu zabawki („Moja lalka jest duża. Ma warkocze. Ubrana jest w sukienkę, a na głowie ma czepek. Bardzo lubię moją lalkę”).

 2. Nauczycielka pyta uczniów: Czy taki opis wam się podoba, czy wydaje się wam interesujący? Co można dodać? Jak zmienilibyście go, żeby był wyczerpujący i dokładny?

 3. Uczniowie zgłaszają swoje propozycje. Następnie w parach redagują opis na nowo. Najbardziej barwny i dokładny opis zostaje zapisany na tablicy. Charakterystyczne dla opisu wyrażenia i zwroty zostają podkreślone.

 4. Nauczycielka prosi uczniów, aby wskazali przymiotniki, których w opisie jest najwięcej, oraz czasowniki wskazujące na stan.

 5. Uczniowie redagują opis swojej ulubionej zabawki przyniesionej na lekcję.

 6. Następnie dzieci odczytują swoje prace i wspólnie z nauczycielem wybierają najwierniejszy i najbardziej interesujący opis.

c) Faza podsumowująca

Rozmowa na temat sytuacji, w których opis przedmiotu lub osoby odgrywa duża rolę. Uczniowie podają przykłady – poszukiwanie zaginionej osoby lub zwierzęcia i inne. Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji (autorzy najlepszych opisów dostają plusy).

5. Bibliografia

brak

6. Załączniki

brak

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Lalka przyniesiona przez nauczyciela powinna być duża, żeby wszyscy uczniowie dobrze ją widzieli, oraz kolorowo ubrana, aby można było użyć w opisie wielu różnych przymiotników.

R5GCChBGVRFyY

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 76.38 KB w języku polskim
RAL8AVi4vvJiG

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 17.50 KB w języku polskim