Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RM0r4EIVcDoXy1
Ilustracja przestawia rzeźby brązowych postaci stojących obok siebie w kilku rzędach. Postacie widoczne są od piersi w dół.

Skomplikowane, magiczne i ogromne formy rzeźbiarskie Magdaleny Abakanowicz

Ważne daty

1930‑2017 – lata życia Magdaleny Abakanowicz

1970‑1978 – Czarny Environment

1967‑1975 – Abakany

1973‑1975 – cykl Głowy

1976‑1980 – cykl Plecy

1991 – projekt Architektury arborealnej

1
1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

RuDUQDDXpmh98
Pobierz plik: scenariusz_lekcji.pdf
Plik PDF o rozmiarze 171.58 KB w języku polskim

II. Zapoznawanie z najwybitniejszymi dziełami w zakresie architektury i sztuk plastycznych. Uczeń:

II.1. wymienia i rozpoznaje najbardziej znane dzieła sztuki różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych;

II.13.b) w rzeźbie: bryły, kompozycji, faktury, relacji z otoczeniem,

II.14. wskazuje środki stylistyczne i środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło z odpowiednim stylem, środowiskiem artystycznym lub autorem;

II.18. formułuje samodzielne, logiczne wypowiedzi argumentacyjne na temat dzieł sztuki.

II.9. identyfikuje najbardziej reprezentatywne i najsłynniejsze dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom;

III. Zapoznawanie z dorobkiem najwybitniejszych twórców dzieł architektury i sztuk plastycznych. Uczeń:

III.3. sytuuje twórczość artystów powszechnie uznawanych za najwybitniejszych w czasie, w którym tworzyli (z dokładnością do jednego wieku, a w przypadku twórców sztuki nowoczesnej i współczesnej – z dokładnością do połowy wieku) oraz we właściwym środowisku artystycznym;

III.4. łączy wybrane dzieła z ich autorami na podstawie charakterystycznych środków formalnych;

III.5. na podstawie przedłożonych do analizy przykładów dzieł formułuje ogólne cechy twórczości następujących twórców: Fidiasz, Poliklet, Praksyteles, Giotto, Jan van Eyck, Hieronim Bosch, Masaccio, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Andrea Mantegna, Piero della Francesca, Rafael Santi, Giorgione, Tycjan, Jacopo Tintoretto, Pieter Bruegel Starszy, Albrecht Dürer, Hans Holbein Młodszy, Donatello, Filippo Brunelleschi, Andrea Palladio, El Greco, Caravaggio, Gianlorenzo Bernini, Francesco Borromini, Diego Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo, Georges de la Tour, Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Peter Rubens, Anton van Dyck, Frans Hals, Rembrandt van Rijn, Jan Vermeer van Delft, Antoine Watteau, Jacques Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres, Antonio Canova, Berthel Thorvaldsen, Francisco Goya, Eugène Delacroix, Caspar David Friedrich, William Turner, John Constable, Gustave Courbet, Jean François Millet, Eduard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, August Renoir, Georges Seurat, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cézanne, Henri de Toulouse‑Lautrec, August Rodin, Gustaw Klimt, Alfons Mucha, Antonio Gaudí, Edward Munch, Henri Matisse, Pablo Picasso, Umberto Boccioni, Wasyl Kandinsky, Piet Mondrian, Kazimierz Malewicz, Marcel Duchamp, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, René Magritte, Marc Chagall, Amadeo Modigliani, Jackson Pollock, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Francis Bacon, Yves Klein, Niki de Saint Phalle, Christo, Duane Hanson, Victor Vasarelly, Alberto Giacometti, Constantin Brançusi, Henry Moore, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, oraz artystów polskich i działających w Polsce (m.in. takich jak: Wit Stwosz, Bartłomiej Berrecci, Tylman z Gameren, Dominik Merlini, Bernardo Belotto, Marceli Bacciarelli, Piotr Aigner, Piotr Michałowski, Artur Grottger, Henryk Rodakowski, Jan Matejko, Józef Chełmoński, Maksymilian i Aleksander Gierymscy, Józef Brandt, Olga Boznańska, Józef Pankiewicz, Władysław Podkowiński, Jan Stanisławski, Leon Wyczółkowski, Henryk Siemiradzki, Xawery Dunikowski, Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Jacek Malczewski, Witold Wojtkiewicz, Witkacy, Leon Chwistek i inni przedstawiciele grupy formistów, przedstawiciele grupy Rytm, kapistów i grupy „a.r.”, Tadeusz Makowski, Andrzej Wróblewski, Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski, Alina Szapocznikow, Władysław Hasior, Roman Opałka, Magdalena Abakanowicz);

III.8. formułuje samodzielne, logiczne wypowiedzi argumentacyjne na temat twórczości wybitnych artystów.

IV. Kształcenie w zakresie rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych z dziełami sztuki, ich strukturą i formą, tematyką oraz techniką wykonania. Uczeń:

IV.2. zna terminologię związaną z opisem formy i treści dzieła malarskiego, rzeźbiarskiego i graficznego, w tym m.in. nazwy formuł ikonograficznych, słownictwo niezbędne do opisu kompozycji, kolorystyki, relacji przestrzennych i faktury dzieła;

IV.6. właściwie stosuje terminy dotyczące opisu treści i formy dzieł sztuk plastycznych;

V. Zapoznanie ze zbiorami najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki na świecie i w Polsce, a także z funkcją mecenatu artystycznego oraz jego wpływem na kształt dzieła sztuki. Uczeń:

V.3. łączy dzieło z muzeum lub miejscem (kościoły, pałace, galerie), w którym się ono znajduje.

Nauczysz się

wskazywać cechy twórczości Magdaleny Abakanowicz;

wyjaśniać ideę abakanów;

omawiać dzieła artystki;

analizować poszczególne prace artystki.

Magdalena Abakanowicz jako rzeźbiarka współczesna - abakany

Magdalena Abakanowicz (1930‑2017) - rzeźbiarka, autorka tkanin i instalacji przestrzennych. Studiowała w PWSSP w Sopocie i w ASP w Warszawie (1950‑1954). Została profesorem PWSSP w Poznaniu. Otrzymała doktorat honoris causa Royal Academy of Art w Londynie, a także nagrody w wielu krajach. Wystawiała w najpoważniejszych instytucjach artystycznych na świecie.

R1dLjbvdxdk591
Autor nieznany, Magdalena Abakanowicz w pracowni, 1968 r., Warszawa, niezlasztuka.net, CC BY 3.0

W tkaninach, wykonywanych z różnych, do tej pory rzadko bądź wcale nie używanych materii jak sznury, naturalne, nie uprzędzone owcze runo, końskie włosie - zerwała z gobelinem jako tkanym obrazem, dążąc do efektów fakturowych i przestrzennych, czyniąc tkactwo polem eksperymentów artystycznych.

Po epizodzie poszukiwań w dziedzinie tkaniny malowanej ręcznie (1955‑60) artystka pokazała na Biennale Tkaniny Artystycznej w Lozannie w 1962 Kompozycję białych form, która zapoczątkowała jej dalszą drogę twórczą.

Z czasem grubo tkane, mięsiste tkaniny - od 1967 r. nazywane abakanamiabakanabakanami - stanowiły dzieła o dużym dramatyzmie, pozbawione łatwego estetyzmu, za sprawą zgrzebności materiałów i kolorów. Abakany powstawały w latach 1967‑1975. Wielkie abstrakcyjne abakany, tworzące niekiedy potężne aranżacje z ekspresją penetrujące przestrzeń, bogactwem fakturalnym przypominają malarstwo informelu, np. Abakan czerwony.

Rd5ns497taKkJ
Ilustracja interaktywna przedstawiająca instalację w czerwonym kolorze. Aktywny punkt na ilustracji zawiera dodatkowe informacje. 1. Wielkie abstrakcyjne abakany, tworzące niekiedy potężne aranżacje z ekspresją penetrującą przestrzeń, bogactwem fakturalnym przypominają malarstwo informelu na przykład Abakan czerwony.
Magdalena Abakanowicz, "Czerwony Abakan", 1969, Museum Bellerive, Zurych, Szwajcaria, weranda.pl, CC BY 3.0
R1MKlvxC5e97K
Ilustracja interaktywna przedstawiająca halę z umieszczoną instalacją w czarnym kolorze. Na podłodze hali rozmieszczone są elementy przypominające pęknięty strąk. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt z dodatkowymi informacjami. 1. Instalacja składa się z 15 części. Każdy z nich został stworzony z sizalu - włókna otrzymywanego z agawy.
Magdalena Abakanowicz, „Czarny environment” (Abakan), 1970‑78, Muzeum Narodowe, Wrocław

(…) artystka zerwała z tradycją przyścienności, płaszczyznowości tkaniny przeznaczonej do dekoracji wnętrza. Jak sama po latach pisała, abakany:

„[...] drażniły ludzi. Były nie w porę. W tkactwie gobelin francuski, w sztuce: pop‑art i sztuka konceptualna, a tu [formy] magiczne, skomplikowane ogromne...”.

Zarazem jednak abakany budziły podziw - dla pomysłowości i konsekwencji autorki. Stały się jej przepustką do światowych salonów: w 1962 roku na Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie zachwyciły publiczność oraz krytykę, zaś trzy lata później, na Biennale w Sao Paulo, Abakanowicz nagrodzono za nie złotym medalem. W tym momencie rozpoczęła się jej międzynarodowa kariera.

Abakany dobrze pokazywały rzeźbiarski sposób myślenia artystki o tkaninie i technicznych możliwościach jej formowania. Wykorzystana w nich została miękkość materiału, jego podatność na kształtowanie, uległość wobec woli twórcy. Wykonane z naturalnego, roślinnego włókna olbrzymie koliste płachty łatwiej jednak skojarzyć ze światem zwierząt, niż roślin. Abakany wydają się groźne - przypominają płaty porowatej skóry, zdartej z monstrów‑olbrzymów, a efekt ten spotęgowało zastosowanie przez artystkę wielkiej, ponadludzkiej skali i prawa serii, jak też działania aranżacyjne, zbliżone do environment.

Źródło: https://culture.pl/pl/tworca/magdalena-abakanowicz (dostęp z dnia 31.03.2018)

Po 1970 Abakanowicz zajmowała się ekspresyjnymi kompozycjami z zasupłanych, zasnuwających całe wnętrze lin, które realizuje także w pejzażu, głównie miejskim. W 1971 r. w Pasadena Art Museum w Kalifornii, odbyła się wystawa indywidualna Abakanowicz z cyklu: Lina, jej penetracje, jej sytuacja w przestrzeni.

Sposób przedstawienia człowieka w rzeźbach Abakanowicz

W 1975 r. Abakanowicz wykonywała „Postacie siedzące”. Jak sama pisała „Postacie siedzące”: [...] to skorupowe negatywy objętości ludzkiego ciała. Są również problemem zawierania i odejmowania. Ten cykl dotyczy pustej przestrzeni, która może być wypełniona przez naszą wyobraźnię, oraz strefy dotykalnej, sztywnej, która jest niekompletnym śladem naszej przestrzennej przystawalności do materialnego otoczenia.

R7Awe7XZaZV7z1
Źródło: online-skills.
RE9iNPAdbFGhX
Ilustracja przedstawia instalację artystyczną Plecy składającą się z figur, które odwrócone są do widza plecami. Postacie sidzą na podłożu ich głowy nie są widoczne. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt z dodatkowymi informacjami 1. W latach 1976–1982 tworzyła rzeźbiarski cykl Plecy, posługując się szarym płótnem, usztywnionym żywicą, pakułami, sznurkiem - konstruując z nimi pełne symboliki aranżacje przestrzenne.
Magdalena Abakanowicz, „Plecy”, 1976‑80 r., Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Pusan, Korea Południowa, abakanowicz.art.pl, CC BY 3.0
RptbLb0LVfnoV1
Źródło: online-skills.

Od połowy lat 80. Abakanowicz tworzy Tłumy. Na pierwszy Tłum, prezentowany podczas retrospektywy artystki w Muzeum Műcsarnok w Budapeszcie w 1988 roku, składało się 50 figur. Drugi powstał, gdy przeprowadziła się w raz z mężem do domu z pracownią.

R1ZJ28BFBvDWF
Ilustracja przedstawia instalację artystyczną składającą się z figury, które tworzą tłum. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt zawierający dodatkowe informacje: 1. W Tłumach stoją niemal identyczne postacie, czasem wykonane z worków jutowych, czasem odlewane w brązie. Figury Abakanowicz nie posiadają twarzy, tego elementu autonomii, który w największym stopniu decyduje o cechach osobniczych człowieka. Pozbawione twarzy nie mają tożsamości, nie mogą się wypowiedzieć, nie mają prawa głosu.
Magdalena Abakanowicz, „Tłum”, 1988 r., Pałac w Budapeszcie, abakanowicz.art.pl, CC BY 3.0
R134HYgMJ7uFt
Ilustracja przedstawia instalację artystyczną Embriony składającą się z figurek, które udają embriony. Wśród tych dużych rozmiarów embrionów stoi kobieta w czarnym ubraniu, opierając się o ścinę sali. Na ilustracji znajduje się aktywny punkt, zawierający dodatkowe informacje: 1. Dzieło składa się z dwustu elementów i są one różne rozmiary. Każdy z nich został ręcznie uszyty. Do produkcji tego dzieła użyto płótna workowego, liny konopnej, sizalu, nylonu oraz metalowych stelaży. Obecnie praca jest dostępna w kolekcji Tate w Wielkiej Brytanii.
Magdalena Abakanowicz, „Embriony”, 1980 r., kolekcja prywatna artystki, abakanowicz.art.pl, CC BY 3.0

Tkaniny Abakanowicz, znane na całym świecie, znajdujące się w wielu kolekcjach i zbiorach muzealnych, uczyniły z tkactwa środek samodzielnej artystycznej wypowiedzi, zmieniając decydująco stosunek do tej dziedziny, przez długi czas zaliczanej wyłącznie do sztuki użytkowej i traktowanej jedynie zdobniczo. Kształtowanie tkaniny w sposób totalny, oderwanie jej od ściany, drapieżne anektowanie przez nią przestrzeni, niezwykłe poszukiwania w zakresie efektów fakturowych i skali dokonało rewolucyjnych zmian w podejściu do tkactwa, uczyniło z niego pełnoprawną dziedzinę artystyczną i przyczyniło się do sukcesu tzw. polskiej szkoły tkaniny.

R1MUJFlVaM3ud1
Prezentacja 3D Nierozpoznani przedstawia największą instalacje plenerową Magdaleny Abakanowicz. Na ilustracji widoczne są bezgłowe postacie ustawione na drodze w Parku Cytadeli w Poznaniu od 2002 roku. Postacie stoją w sposób nieuporządkowany, jest ich 112. Prezentacja zawiera dodatkowe informacje: Magdalena Abakanowicz urodziła się 20 czerwca 1930 roku w Falentach, zmarła 20 kwietnia 2017 roku w Warszawie. Była polską rzeźbiarką, nauczycielką akademicką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Profesorką wizytującą na University of California. Należy do grona najbardziej znanych polskich artystek poza granicami kraju. Jej światowa kariera zaczęła się od lat 60, dwudziestego wieku, kiedy zaczęła tworzyć abakany, miękkie formy rzeźbiarskie wykonane z farbowanego sizalu. Abakany zrywają z tkaniną jako materią przyścienną. Jej prace były rozwieszone u sufitu i wyglądały jak płaty skóry. Innym jej znanym projektem są struktury organiczne - obłe formy wykonane z workowatego płótna, wypełnione miękką substancją. W latach 80 i 90 dwudziestego wieku zaczęła eksperymentować z innymi technikami i materiałami, jak: drewno, metal, kamień, ceramika. Zaczęła tworzyć realizacje przeznaczone do pokazywania w przestrzeni publicznej, które są eksponowane na całym świecie a w Polsce w Poznaniu i Elblągu. Abakanowicz często tworzyła i pokazywała swoje prace w seriach w celu wzmocnienia ekspresji obiektów i tym samym wpływu na przestrzeń. Po uruchomieniu animacji widać pięć obrazów z dodatkowymi informacjami. Obraz 1 przedstawia: Pomnik Zugmunta Dodatkowe informacje: Obraz 2 przedstawia: Dodatkowe informacje: Obraz 3 przedstawia: Nierozpoznani, widok z boku Dodatkowe informacje: Nierozpoznani są największą instalacją plenerową wybitnej polskiej artystki Magdaleny Abakanowicz. Zespół 112 bezgłowych postaci jest prezentowany w Parku Cytadela w Poznaniu od 2002 roku. Obraz 4 przedstawia: Dodatkowe informacje: Obraz 5 przedstawia: Nogi - odlane z żeliwa Dodatkowe informacje: Magdalena Abakanowicz urodziła się 20 czerwca 1930 r. w Falentach, zmarła 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Była polską rzeźbiarką, nauczycielką akademicką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (w latach 1965–1990), profesorką wizytującą na University of California (1984). Należy do grona najbardziej znanych polskich artystek poza granicami kraju. Jej światowa kariera zaczęła się od lat, 60. XX wieku, kiedy zaczęła tworzyć abakany: miękkie formy rzeźbiarskie wykonane z farbowanego sizalu. Abakany zrywają z tkaniną jako materią przyścienną. Jej prace były rozwieszane u sufitu i wyglądały jak płaty skóry. Innym jej znanym projektem są Struktury organiczne – obłe formy wykonane z workowatego płótna, wypełnionego miękką substancją. W latach 80. i 90. XX w. zaczęła eksperymentować z innymi technikami i materiałami jak: drewno, metal, kamień, ceramika. Zaczęła tworzyć realizacje przeznaczone do pokazywania w przestrzeni publicznej, które są eksponowane na całym świecie, a w Polsce w Poznaniu i Elblągu. Abakanowicz często tworzyła i pokazywała swoje prace w seriach, w celu wzmocnienia ekspresji obiektów i tym samym wpływu na przestrzeń.
Źródło: online skills.

Idei prawa serii Abakanowicz była wierna przez całe życie twórcze: nad dzieło jednostkowe przedkłada zbiór. Pokazywana w latach 70. wystawa „Struktury organiczne” była jeszcze wyrazistszym niż abakany potwierdzeniem tej zasady: w przestrzeni galerii autorka umieszczała kilkadziesiąt rozmaitej wielkości obłych form z workowego płótna, wypełnionych miękką substancją. „Realizowała” w ten sposób między innymi doświadczenie dzieciństwa, które tak wspominała:

„Po wielu latach materiałem moim stało się to, co miękkie, o skomplikowanej tkance. Odczuwam w tym bliskość i pokrewieństwo z tym światem, którego nie chcę poznać inaczej, jak dotykając, odczuwając i łącząc z tą częścią mojego, noszoną najgłębiej. [...] Między mną a materiałem, z którego tworzę, nie ma pośrednictwa narzędzia. Wybieram go rękami. Rękami kształtuję. Ręce przekazują mu moją energię. Tłumacząc zamysł na kształt, zawsze przekażą one coś, co wymyka się konceptualizacji. Ujawnią nieuświadomione.”

Źródło: https://culture.pl/pl/tworca/magdalena-abakanowicz (dostęp z dnia 31.03.2018)

Dzieła zaangażowane

Abakanowicz jest artystką, którą bardzo ciężko zaliczyć do jakiegoś nurtu w sztuce. Jej sztuka jest niezależna. Artystka doświadczyła najbardziej ponurych reakcji ludzkich w czasie II wojny światowej, a następnie programowej szablonowości komunizmu, a mimo to jej sztuka jest bardzo osobista, nie dająca sie zaszeregować.

Od lat 80. Magdalena Abakanowicz tworzyła monumentalne rzeźby z kamienia i brązu, umieszczone w plenerze, m.in. Katarsis (1985 r.) w Pistoi i kamienne koła - Negev - w Jerozolimie (1987 r.)

Artystka stworzyła także cykl Gry wojenne - agresywne w wyrazie pnie drzew, okute w metal.

Dla Hiroszimy zaprojektowała również pomnik w kształcie dramatycznie wyciągniętej ręki, wysokości 640 m.

Skłonność do działania w coraz większej skali doprowadziła Abakanowicz do architektury. Na wykonany przez nią projekt zabudowy Nanterre na zamknięciu tzw. Wielkiej Osi Paryża składają się udziwnione budynki o naturalno‑ekologicznych formach przypominających drzewa, które miała porastać prawdziwa roślinność - tzw. Architektura arborealna.

W latach 80. XX w. wykonuje Abakanowicz cykle rzeźbiarskie: ZwierzętaSarkofagi oraz Sarkofagi w szklanych domach

R1coFAhZ40Jxq1
Magdalena Abakanowicz, „Siedzący Mutanci”, 1996 r., kolekcja prywatna, abakanowicz.art.pl, CC BY 3.0
RwBNOiRhP2AuY
Ćwiczenie 1
Podaj przykłady rzeźb Magdaleny Abakanowicz.
RhDKeUN3XtGdl
Ćwiczenie 2
W jakich latach powstawały abakany?
R7GKBCb5CHUna1
Ćwiczenie 3
Jak nazywa się rodzaj tkaniny artystycznej będącej monumentalną kompozycją przestrzenną zbliżona do rzeźby, autorstwa Magdaleny Abakanowicz? Możliwe odpowiedzi: 1. Gobelin. 2. Abakan. 3. Negev.
Źródło: online-skills.
R1ZLKeNBzq5uV1
Ćwiczenie 4
Połącz w pary dzieła z techniką. Dzieła: 1. Cykl „Gry Wojenne”. 2. „Plecy”. 3. Katharsis. Techniki: A. Brąz. B. Drewno i metal. C. Szare płótno usztywnione żywicą, pakułami i sznurkiem.
Źródło: online-skills.
Rq9dkWWq6Wtn9
Ćwiczenie 5
Które z dzieł Magdaleny Abakanowicz uważasz za najciekawsze? Uzasadnij swój wybór.
RN32WFhjR9EDC
Ćwiczenie 6
Nazwij cykle Magdaleny Abakanowicz.
R1SDUEmy36lAU1
Ćwiczenie 7
Uzupełnij luki w tekście. Magdalena Abakanowicz studiowała w TUTAJ UZUPEŁNIJ. Otrzymała doktorat honoris causa Royal Academy of Art w TUTAJ UZUPEŁNIJ a także nagrody w wielu krajach. Po epizodzie poszukiwań w dziedzinie tkaniny malowanej ręcznie artystka pokazała na Biennale Tkaniny Artystycznej w TUTAJ UZUPEŁNIJ w 1962 Kompozycję białych form, która zapoczątkowała jej dalszą drogę twórczą.
Źródło: online skills.
Polecenie 1
Na czym polega indywidualizm artystki? , Uzasadnij, na podstawie wybranych dzieł Abakanowicz.
Na czym polega indywidualizm artystki? , Uzasadnij, na podstawie wybranych dzieł Abakanowicz.
Polecenie 2
Na podstawie pracy Czarny Environment Magdaleny Abakanowicz wytłumacz pojęcie environment.
Na podstawie pracy Czarny Environment Magdaleny Abakanowicz wytłumacz pojęcie environment.

Słownik pojęć

abakan
abakan

rodzaj tkaniny artystycznej będącej monumentalną kompozycją przestrzenną zbliżoną do rzeźby, autorstwa Magdaleny Abakanowicz

environment
environment

environment, etwironment art, termin określający rodzaj dzieła i równocześnie działania plastycznego, polegający na zaaranżowaniu przestrzeni w taki sposób, by widz, znajdując się wewnątrz aranżacji, poddany był ze wszystkich stron zintegrowanemu działaniu bodźców plastycznych. Environment pojawił się w końcu lat 50. w kręgu pop‑artu. Za pioniera environment uważa się A. Kaprowa; do wybitnych przedstawicieli należą E. Kienholz i C. Oldenburg. W Polsce pierwsze environment stanowiło Studium przestrzeni W. Fangora i S. Zamecznika, zrealizowane w 1958 w Warszawie, (ang. „otoczenie”)

instalacja
instalacja

w sztuce współczesnej. przestrzenny układ elementów zaprojektowany przez artystę, najczęściej specjalnie do określonej przestrzeni. W aranżacji tej stosowane są często tzw. przedmioty gotowe —» ready‑mades. Instalacji towarzyszy zazwyczaj komentarz artysty wprowadzający widza w kontekst dzieła. Instalację uprawiał m.in. Niemiec J. Beuys, w Polsce zaś m.in. G. Kowalski i K. Bednarski.

Źródło Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. K. Kubalska‑Sulkiewicz (koordynator), M. Bielska‑Łach, A. Manteuffel‑Szarota, wyd. 4, Warszawa 2003

mdd98a5069ad69741_0000000000230

Galeria dzieł sztuki

mdd98a5069ad69741_0000000000234

Bibliografia

Konteksty 2006/3‑4, numer monograficzny poświęcony Magdalenie Abakanowicz

Magdalena Abakanowicz, Poza ambicjami duchowymi jest w każdym człowieku ta gigantyczna materialność, rozmawiał: Jakub Janiszewski, TOK FM

https://msl.org.pl/media/user/Czytelnia/magdalena-abakanowicz-1991-pdf.pdf (dostęp z dnia 31.03.2018)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida