Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RsMuLcQKpfGcL1
Ilustracja przedstawia maszt z powiewającą flagą niebiesko-żółtą czyli flagą Ukrainy. Temat lekcji Muzyka naszych sąsiadów Ukraina.

Muzyka naszych sąsiadów - Ukraina.

Źródło: online-skills.

Ważne daty

XVI w. – od tego czasu w kulturze ukraińskiej wykonywane są dumy.

Rok 2003 – od tego roku obowiązuje oficjalna wersja hymnu Ukrainy.

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela:

Rlxfj2wmKjYy1
W prostokątnym polu znajduje się napis „Pobierz”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji - dokument w formacie pdf.

I. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna.

1. W zakresie śpiewu. Uczeń:

1) śpiewa ze słuchu lub/i z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z akompaniamentem) minimum 10 różnorodnych utworów wokalnych w roku szkolnym:

b) wybrane pieśni (w tym artystyczne i patriotyczne),

4. W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń:

1) świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej (fragmentów lub/i w całości):

d) utworów ludowych w postaci oryginalnej i artystycznie opracowanej.

II. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.

4. Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje charakterystyki:

1) muzyki ze względu na jej rodzaj (wokalna, instrumentalna, wokalno‑instrumentalna, artystyczna, rozrywkowa, ludowa oraz do wyboru: sakralna, filmowa, teatralna i inne).

III. Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe. Uczeń:

4. poznaje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu.

Nauczysz się

rozpoznawać słuchem melodię hymnu Ukrainy;

rozpoznawać słuchem dumy ukraińskie z akompaniamentem liry;

rozpoznawać słuchem tańce ukraińskie: kozaka i kołomyjkę.

Ukraina na mapie Europy

Ukraina – nasz wschodni sąsiad - graniczy z Białorusią, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Mołdawią, Rosją oraz naszym krajem - Polską. Posiada dostęp do dwóch mórz – Czarnego i Azowskiego. Stolicą Ukrainy jest Kijów. Polacy szczególnym sentymentem darzą Lwów, który w czasach II Rzeczpospolitej był miastem polskim. Współcześnie Lwów stanowi ważny ośrodek nauki i kultury na Ukrainie.

Przed tobą kilka grafik. Zwróć uwagę na położenie Ukrainy na mapie, zapamiętaj jak wygląda flaga i herb naszego wschodniego sąsiada.

RhKXNHWaZOSnR
R1LZn7GdOx1FK
R1eEdH4IEgg7L
RNF0zn0ZcaF1Z
Ilustracja interaktywna przedstawia mapę Europy z flagami państw. Na ilustracji umieszczone są kolejno ponumerowane aktywne punkty, po wybraniu których wyświetlą się dodatkowe informacje: Mapa przedstawiająca sąsiadów Ukrainy 1. Polska, Warszawa, 2. Białoruś, Mińsk, 3. Rosja, Moskwa, 4. Mołdawia, Kiszyniów, 5. Rumunia, Bukareszt, 6. Węgry, Budapeszt, 7. Słowacja, Bratysława, 8. Ukraina, Kijów.

Przed Tobą raz jeszcze mapa Europy. Sprawdź, czy pamiętasz, gdzie leży Ukraina i jej sąsiedzi. Zanim klikniesz w interaktywny punkt, odpowiedz sobie na pytanie: „Jakie to Państwo? Jakie miasto jest jego stolicą?” Podpowiedzią będą dla Ciebie flagi sąsiadujących państw.

R1HCMNddsG1Vw
Ćwiczenie 1
Wymień Państwa, które sąsiadują z Ukrainą.
RlHKQoTbdIAwp
Ćwiczenie 2
Opisz jak wygląda flaga Ukrainy.

Ukraina – poznajmy kulturę naszego wschodniego sąsiada

Granica pomiędzy Polską, a Ukrainą stanowi jednocześnie granicę między zachodnią i wschodnią Słowiańszczyzną - językami, obrządkami religijnymi, folkloremFolklorfolklorem. Z drugiej strony długie sąsiedztwo tych narodów nie pozostało bez wpływu na wiele podobieństw, dających się odnaleźć w kulturach obu grup etnicznychGrupa etnicznagrup etnicznych. Cechą, która łączy te słowiańskie kraje, są wspólne korzenie kulturowe i językowe, pochodzące od jednego narodu słowiańskiego. Wszystkie kraje sąsiadujące z Ukrainą, za wyjątkiem Węgier to narody słowiańskie, które łączy wiele cech kulturowych. Ukrainę i Polskę łączy jeszcze więcej. Wśród wspólnych zwyczajówZwyczajzwyczajów możemy odnaleźć m.in.: bocianie łapy, byśki, dyduch, gaik, korowaj, Kostroma, kołacz, kurek dyngusowy, noc Kupały, nowe latko, pisanki, pogrzeb strzały, zażynki, jak również podobne obrzędy weselne czy pogrzebowe.

Maslenica to wschodniosłowiańskie ostatki obchodzone do dzisiaj w Rosji, na Białorusi i Ukrainie. Podczas maslenicy należy pojednać się z bliźnimi i wybaczyć im winy. Bliny, są nieodłącznym atrybutem uroczystości. Symbolizują słońce i są oznaką wdzięczności dla boga Jaryły za dar życia na Ziemi. Bliny smaruje są masłem, które jest symbolem dobrobytu w całej rodzinie. Maslenica to odpowiednik polskich Zapustów. W Polsce w Tłusty Czwartek jemy pączki, a Ukraińcy podczas Maselnicy – naleśniki.

R1ckWV9PGdEjq
Ćwiczenie 3
Wskaż zdania poprawne. A. Maslenica obchodzona jest także w Rosji i w Mołdawii. B. Bliny smarowane są masłem, które oznacza dobrobyt w całej rodzinie. C. Są to obrzędy związane z nadejściem wiosny. D. Podczas uroczystości śpiewa się i tańczy. E. Podczas uroczystości spożywa się bliny czyli naleśniki. F. Maslenica jest obchodzona w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Pieśni i tańce ukraińskie

Katarzyna Reszczyńska, Dumy i dumki ukraińskie – czyli śpiewana historia

Ukraińska kultura jest związana przede wszystkim ze wsią i kozaczyzną. Nieodłącznym jej elementem są dumy i dumki. Pewnie większość z czytających słyszała ten termin, być może części skojarzy się z utworem Dumka na dwa serca, ale czym, tak właściwie jest, zapewne niewiele osób będzie w stanie poprawnie wskazać, zacznijmy więc od formalnego podziału tego gatunku literacko- muzycznego. Duma to gatunek epicko‑liryczny. Jej tematyka dotyczy historyczno‑bohaterskich czynów i wydarzeń lub opisuje obyczaje, występujące w literaturze ukraińskiej. Utwory te mają swoje korzenie w tradycji ludowej. Ich charakter określany jest jako recytatywny, swoim układem wierszowanym przywodzą na myśl rosyjskie byliny. Upraszczając, są to po prostu wiersze, opisujące życie i zwyczaje rdzennych Ukraińców, historię ich kraju i ważne wydarzenia. Co ważne, dumy nie są recytowane w ciszy, a wykonywane przeważnie wraz z akompaniamentem bandury, liry lub kobzyKobzakobzy. Czym zatem jest dumka? Dumką możemy nazwać pieśń ukraińską, która zawiera wiele zwrotek. Ma formę ballady. Nastrój dumki jest rzewny, często ukazuje żal i tęsknotę za straconą osobą, miejscem lub wydarzeniem. Wykonywano je z akompaniamentem bandury. Podsumowując, dumy można nazwać najwspanialszym wytworem poezji ludowej na Ukrainie. Poematy epickie, przesiąknięte są liryzmem i nostalgią. Przedstawiają ludzi i zdarzenia realistyczne, a nie fikcję, więc są dla nas swoistego rodzaju źródłem wiedzy o życiu Ukraińców, o ich zwyczajach i tradycjach. Poza tematyką obyczajową zajmują się również wojenną. W obu przypadkach na pierwszy plan wysuwają się zagadnienia etyczne. Już na zakończenie warto wiedzieć, że dumy można nazywać również: pieśniami kozackimi, pieśniami rycerskimi lub niewolniczymi psalmami. Termin duma w języku folklorystyki ukraińskiej funkcjonuje od 1827 roku, jednak znany jest już od XVI wieku.

Źródło:  http://ukrytaukraina.pl/dumy-i-dumki-ukrainskie-czyli-spiewana-historia/

Polecenie 1
Po zapoznaniu się z opisami alternatywnymi opisz charakter pieśni ukraińskich.
Po zapoznaniu się z opisami alternatywnymi opisz charakter pieśni ukraińskich.
R13rXkKCp4roH
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz „Zaporożcy piszą do sułtana tureckiego”. Dzieło ukazuje kozaków, którzy piszą list do sułtana. Na obrazie kilkunastu mężczyzn, którzy mają wygolone głowy, długie wąsy, niektórzy mają futrzane czapki na głowach. Po środku znajduje się stół, przy którym skryba pisze coś gęsim piórem. Po naciśnięciu punktu aktywnego, pojawia się napis: Duma o Sawie Czałym (Stara pieśń kozaków), wykonawca: Wladymir Kusphet oraz pojawia się możliwość odtworzenia muzyki. Pieśń śpiewana jest przy akompaniamencie harfy. Mężczyzna śpiewa tak, jakby opowiadał jakąś historię, z dużym zaangażowaniem, przedstawiając różne nastroje.
RBtuDGQexQRHP
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz „Kozak na stanowisku”, autorstwa Józefa Brandta. Dzieło ukazuje mężczyznę, stojącego przy koniu. Wojak ma długą włócznię, ubrany jest w wysoką czapkę, futrzaną kamizelkę. Dookoła znajduje się step. Po naciśnięciu punktu aktywnego wyświetla się napis: „Duma Chwedora Bezrodnogo”, wykonawca: Fedir Zharko oraz pojawia się możliwość odtworzenia muzyki. Mężczyzna śpiewa pełną żalu pieśń przy akompaniamencie bandury.
RFomJZ4LuziU0
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz „Lirnik”, autorstwa Hipolita Lipińskiego. Dzieło ukazuje starszego mężczyznę z długą brodą i wąsami, grającego na lirze korbowej. Muzyk ubrany jest w bardzo długi płaszcz. Trzyma instrument na kolanach. Prawą ręką kręci korbą, lewą ręką przyciska klawisze. Po naciśnięciu punktu aktywnego, wyświetla się napis: „Duma Oj, źle na świecie”, wykonawca: Wasylij Krylywicz oraz pojawia się możliwość odtworzenia muzyki. Na nagraniu smutna pieśń, wykonywana przez mężczyznę śpiewającego z akompaniamentem liry korbowej. Lira korbowa ma zawodzące brzmienie.
R1EBEnwdE3P0T
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz „Lirnik”, autorstwa Hipolita Lipińskiego. Dzieło ukazuje starszego mężczyznę z długą brodą i wąsami, grającego na lirze korbowej. Muzyk ubrany jest w bardzo długi płaszcz. W tle znajduje się wzgórze. Po naciśnięciu punktu aktywnego, wyświetlą się dodatkowe informacje: Lira korbowa - instrument smyczkowy z małą klawiaturą. Posiada od 3 do 8 strun. Muzyk, podczas gry siedzi i trzyma ją na kolanach. Prawa dłoń kręci korbą, a lewa naciska od dołu klawisze melodyczne.

Tyle o pieśniach. Dowiesz się teraz o dwóch reprezentatywnych ukraińskich tańcach, jakimi są kozakKozakkozak, kazaczok i kołomyjkaKołomyjkakołomyjka.

R4HDm0kjDY4Pp
Stanisław Masłowski, „Taniec Kozaków”, 1883, kolekcja prywatna, wikimedia.org, domena publiczna

Kozak jest narodowym tańcem Ukrainy utrzymanym w metrumMetrummetrum 2/4, w żywym tempieTempotempie wywodzi się od kozaków - czyli ludu zamieszkującego dzikie stepy. Tańczony jest przez mężczyzn, którzy wykonują przysiady, podskoki, akrobacje oraz wyrzuty nóg. Kobiety w tym tańcu grają drugoplanowe role. Podczas wykonywania kozaka tancerze mają solowe występy, a tempo tańca stopniowo przyśpiesza. Kozak wymaga siły i zwinności. Domra, bandura, teorban czy bałałajka, to instrumenty, przy których akompaniamencie wykonywany jest kozak

Kazaczok jest bardzo podobny do kozaka. Jest tańcem popularnym nie tylko na Ukrainie, ale również w Rosji. W obydwu tych krajach jest tańcem narodowym. Jest szybki, a narastające tempo wymaga od tancerzy siły i zwinności. Tańczony jest wyłącznie przez mężczyzn, a swoje korzenie ma w hopaku - ukraińskim tańcu bojowym i sztuce walki pochodzącym z Siczy Zaporowskiej. W kulturze popularnej kazaczok to taniec oparty na różnego typu instrumentalnych i wokalnych przeróbkach pieśni Katiusza. W latach 60‑tych XX wieku zdobył ogromną popularność w Europie Zachodniej.

RB6h5ig6O4IDP
Odpowiedz na pytanie: Jak nazywa się ukraińska pieśń, śpiewana zazwyczaj w towarzystwie bandury, kobzy lub liry, opiewająca prawdziwe historie Ukraińców? Możliwe odpowiedzi: 1. Duma, 2. Kołomyjka, 3. Maslenica, 4. Kozak

Kołomyjka to taniec ludowy popularny na Ukrainie, w Rumunii i Mołdawii. Kołomyja jest w metrum parzystym i żywym tempie. W miarę tańczenia tempo się wzmaga. Kołomyjka nawiązuje do tańców góralskich. Towarzyszą jej krótkie przyśpiewki i okrzyki. Kołomyjka to również ukraińska pieśń liryczna. Warto wspomnieć, że o kołomyjce wspominają słowa refrenu popularnej pieśni polskiej - Czerwony pas.

R1FXRJCUjB1qu
Grafika Zofii Stryjeńskiej przedstawiająca parę wykonującą taniec Kołomyjkę. Postaci ubrane są w kolorowe stroje ludowe. Mężczyzna ubrany jest w białą koszulę, jasne spodnie i kożuszek bez rękawów, na głowie ma czarny kapelusz. Kobieta ma kolorową żółto-pomarańczowo-czerwoną spódnicę i białą koszulę z czerwonymi haftami na rękawach. Po naciśnięciu punktu aktywnego wyświetla się napis: Kołomyjki zakarpackie wykonawca: Orkiestra świętego Mikołaja oraz pojawia się możliwość odtworzenia muzyki . Na nagraniu wesoła piosenka śpiewana przez mężczyznę z towarzyszeniem kapeli folklorystycznej.
Litografia Zofii Stryjeńskiej na porcelanie przedstawiająca taniec Kołomyjkę, 1952, onebid.pl, CC BY 3.0 (ilustracja); Orkiestra św. Mikołaja, „Kołomyjki zakarpackie”, online-skills, CC BY 3.0
R8zhYzmP4dHVr
Ćwiczenie 4
Ludowa ukraińska pieśń śpiewana zazwyczaj w towarzystwie bandury, kobzy lub liry, opiewająca prawdziwe historie Ukraińców
R1SskISJXUqnK
Ćwiczenie 5
Jak nazywa się ukraiński instrument ludowy, który muzycy kładą na kolanach, prawą ręką kręcą korbą a lewą naciskają klawisze? Możliwe odpowiedzi: a bandura, b. dudy, c. kobza, d. lira korbowa.

Hymn Ukrainy

Tekst do ukraińskiego hymnu został napisany w 1862 roku przez Pawła Czubyńskiego, etnografa i poetę, pochodzącego z Kijowa. Muzykę do hymnu skomponował w 1863 roku kompozytor ks. Mychajło Werbycki, która pierwotnie miała służyć jako pieśń do sztuki teatralnej Zaporożcy. Według Feliksa Konecznego tekst wzorowany był na słowach Mazurka Dąbrowskiego, napisanego przez Józefa Wybickiego. W trakcie rewolucji ukraińskiej w 1917 roku została oficjalnie przyjęta, jako hymn. Zabroniona w okresie włączenia Ukrainy w struktury ZSRR, powróciła wraz z gorbaczowowską odwilżą. W 1992 roku Parlament Ukraiński przyjął jedynie melodię hymnu, a tekst miał zostać wybrany na podstawie odrębnej ustawy oraz konkursu. Niestety wszystkie nadesłane propozycje okazały się nieodpowiednie. Ówczesny prezydent Leonid Kuczma zaproponował pierwszą zwrotkę z refrenem z nieco zmodyfikowanego wiersza Czubyńskiego. Ostateczna uchwała w tej sprawie została podjęta w 2003 roku przez Radę Najwyższą.

Przed Tobą oryginalny tekst hymnu państwowego Ukrainy i tłumaczenie na język polski. Posłuchaj hymnu Ukrainy w wersji wokalnej. Staraj się śledzić oryginalny tekst oraz tłumaczenie na język polski.

RaCL8fJTPecPM
R1CKT9sFGCThv
Na nagraniu wersja wokalno-instrumentalna hymnu Ukrainy. Utwór jest dostojny, majestatyczny w tempie umiarkowanym. Śpiewają donośnie i dobitnie mężczyźni i kobiety. W akompaniamencie słychać wyraźny rytm podkreślany przez instrumenty perkusyjne i dęte blaszane
50

Ще не вмерла Україна

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу, тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу, тіло...

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане помiж народами.

Душу, тіло...

50

Nie umarła jeszcze Ukraina

Nie umarła jeszcze Ukraina ani chwała, ani wolność,

Jeszcze do nas, bracia Ukraińcy, uśmiechnie się los.

Zginą wrogowie nasi jak rosa na słońcu,

Zapanujemy i my bracia, w naszym kraju.

Duszę, ciało poświęcimy dla naszej wolności,

Pokażemy, żeśmy bracia, z kozackiego rodu.

Staniemy bracia do krwawego boju od Sanu do Donu,

Panować w domu ojców nie damy nikomu.

Czarne Morze się uśmiechnie, dziad Dniepr rozraduje,

W naszej Ukrainie dola się odmieni.

Duszę, ciało...

Praca rąk i zapał szczery swoje dopowiedzą

I wolności pieśń huczna po kraju się rozleje,

Za Karpaty się odbije i po stepach zagrzmi,

Chwała Ukrainy stanie między narodami.

Duszę, ciało...

Posłuchaj hymnu państwowego Ukrainy w wersji instrumentalnej. Staraj się śledzić zapis nutowy i śpiewaj mormorandoMormorandomormorando melodię hymnu razem z nagraniem.

R1LtSqG33opF7
R1Dwhf6DD2yhE
Na nagraniu wersja instrumentalna hymnu Ukrainy. Utwór jest dostojny, majestatyczny. Wykonuje go orkiestra dęta. Rytm jest podkreślony grą instrumentów perkusyjnych.
Ćwiczenie 6
RFgZNiejN9Uvm
Na nagraniu wersja instrumentalna hymnu Ukrainy. Utwór jest dostojny, majestatyczny. Wykonuje go orkiestra dęta. Rytm jest podkreślony grą instrumentów perkusyjnych.
RwdAzrHqA6J3f
Nagranie instrumentalne hymnu Rosji. Utwór jest majestatyczny, w wolnym tempie.
R1UnZBRHwGZnN
Wersja instrumentalna hymnu Słowacji. Utwór majestatyczny, w wolnym tempie, podobny melodyką do pieśni z naszego Podhala.
Rif0w4sIVoxdl
Odpowiedz na pytanie: Jakie cechy melodii, tempa, rytmu, twoim zdaniem, powinien mieć hymn?
ReijFtyR3Up1U
Wysłuchaj czterech fragmentów hymnów państwowych i wskaż hymn Ukrainy.

Podsumowanie

Pora na podsumowanie wiadomości. Zrobisz to samodzielnie rozwiązując ostatnie zadanie.

R1d35cXwbcuZb
Ćwiczenie 7
Odpowiedz na pytania: 1. Jak nazywają się wschodniosłowiańskie ostatki? 2. Jak nazywa się popularny ukraiński taniec, który wymaga od mężczyzn wyjątkowej siły i zręczności? 3. Jaki jest tytuł ukraińskiego hymnu?

Praca domowa

Polecenie 2
Wyraź swoje zdanie na temat: W czym muzyka ukraińska jest podobna do muzyki polskiej, a w czym się różni?
Wyraź swoje zdanie na temat: W czym muzyka ukraińska jest podobna do muzyki polskiej, a w czym się różni?
R1W1gGiKTBO5F
Ilustracja przedstawia zapis nutowy hymnu Ukrainy. W tle widoczny jest herb państwowy. Po naciśnięciu punktu aktywnego wyświetli się napis: Hymn Ukrainy śpiewany w kilkunastu językach oraz pojawi się możliwość odtworzenia muzyki. Na nagraniu hymn Ukrainy w różnych językach, Języki zmieniają się co kilka taktów.
Hymn Ukrainy śpiewany w kilkunastu językach, online-skills, CC BY 3.0
RQpKUwfvv7y5s
Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem.

Słownik pojęć

Bałałajka
Bałałajka

rosyjski ludowy instrument muzyczny, rodzaj mandoliny.

Bandura
Bandura

ukraiński ludowy instrument szarpany

Domra
Domra

rosyjski ludowy instrument muzyczny zbliżony do lutni.

Duma
Duma

smutna pieśń, rodzaj elegii, utwór epicki osnuty na tle zdarzeń historycznych, zawierający motywy balladowe.

Folklor
Folklor

ludowa twórczość artystyczna, cechy charakterystyczne dla jakiegoś środowiska, miejsca.

Grupa etniczna
Grupa etniczna

grupa społ., którą charakteryzuje tylko jej właściwy zespół cech: nazwa (etnonim), język lub zdecydowanie odmienna gwara, wspólne pochodzenie z określonego terytorium lub od wspólnego przodka, świadomość historii i kultury, system wartości i symbolika grupowa, religia, poczucie więzi łączącej jej członków, przy jednoczesnym dystansie do innych grup.

Hymn państwowy
Hymn państwowy

hymn narodowy, ustalona przez tradycję pieśń patriotyczna, stanowiąca wyraz jedności narodowej i będąca oficjalną formą społecznej manifestacji uczuć narodowych.

Kobza
Kobza

ludowy instrument muzyczny o kilku strunach, podobny do lutni.

Kołomyjka
Kołomyjka

skoczny taniec ukraiński, podobny do kozaka; też: muzyka do tego tańca.

Kozak
Kozak

ukraiński taniec ludowy, tańczony przez mężczyzn z przysiadami, wyrzucaniem nóg i podskokami; też: muzyka do tego tańca.

Lira korbowa
Lira korbowa

instrument smyczkowy z małą klawiaturą.

Metrum
Metrum

zasada porządkowania przebiegu dźwięków w utworze pod względem ich wartości rytmicznej (tzn. relatywnego czasu trwania) i rozkładu akcentów w obrębie taktu.

Mormorando
Mormorando

śpiew z zamkniętymi ustami, bez tekstu, na głosce m.

Tempo
Tempo

szybkość wykonania utworu muzycznego, zaplanowana przez kompozytora lub realizowana podczas wykonania, uznawana za jeden z elementów utworu (obok melodii, harmonii, rytmu, metrum itp.);

Teorban
Teorban

dawny instrument muzyczny, będący basową odmianą lutni.

Zwyczaj
Zwyczaj

powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania w pewnych okolicznościach.

Słownik pojęć został opracowany na podstawie:

encyklopedia.pwn.pl

Galeria dzieł sztuki

Biblioteka muzyczna

Bibliografia

red. A. Chodkowski, Encyklopedia muzyki, Warszawa 1995.

J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 2007.

L. Leciejewski, Mały słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1999.