Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Myślimy wieloaspektowo. Bajka Malarze Ignacego Krasickiego

RhPNoybSlnbDh
 1. Uczniowie patrzą na obrazek kwiatka i zgodnie z przydziałem nauczyciela, w grupach starają się spojrzeć na niego z różnej perspektywy. [kursywą zaznaczono przewidywane odpowiedzi uczniów – tu wpisane hasłowo]

GRUPA

PERSPEKTYWA

ANALIZA

1

Biologiczna

[opis budowy, warunków życia, encyklopedie, podręczniki, filmy poświęcone kwiatom…]

2

Rolnicza

[sposoby uprawy, encyklopedie, podręczniki, filmy wskazujące, jak pielęgnować kwiaty……]

3

Artystyczna/estetyczna

[temat malarzy, rzeźbiarzy, książek, filmów przyrodniczych…]

4

Społeczna

[prezenty, kwiaty doniczkowe, cięte, ogrodowe, polne, suszone, estetyka wnętrz i ogrodów, układanie kwiatów…]

5

Ekonomiczna/biznesowa

[Kupno, sprzedaż, kwiaciarnie, plantacje, zawód ogrodnika, kwiaciarki….]

6

Lingwistyczna/językowa

[gramatyka, rzeczownik, liczba, odmiana…]

 1. Uczniowie zapoznają się z bajką Ignacego Krasickiego Malarze.

  Dwaj portretów malarze słynęli przed laty:

  Piotr dobry, a ubogi, Jan zły, a bogaty.

  Piotr malował wybornie, a głód go uciskał,

  Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał.

  Dlaczegóż los tak różny mieli ci malarze?

  Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze.

 2. Uczniowie, pracując w trzech grupach, formułują odpowiedzi na pytania:

 • I grupa: Jaka cecha zadecydowała o tym, że Jan zyskał sławę i pieniądze? Jaką perspektywę patrzenia na rzeczywistość i sztukę stosował Jan w życiu?

 • II grupa: Jaka cecha zadecydowała o tym, że Piotr żył w biedzie? Jaką perspektywę patrzenia na rzeczywistość i sztukę stosował Piotr w życiu?

 • III grupa: Jakimi cechami odznaczali się ludzie, którzy przygotowywali portrety? Jaką perspektywę patrzenia na rzeczywistość i sztukę stosowali w życiu?

Konkluzja sformułowana przez uczniów: [Wyjaśnienie sensu utworu zawiera ostatni wers: „ Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze”. Wymowa bajki jest taka, że ludzie nie lubią prawdy o sobie, wolą bezkrytycznie przyjmować pochwały. Artyści czasami wykorzystują te słabości ludzkie, by ich sztuka zyskała uznanie].

 1. Jakie cechy gatunkowe bajki można wysnuć z utworu Ignacego Krasickiego?

 • utwór epicki, krótki, wierszowany,

 • często nie ma morału, zamiast niego ma wyjaśnienie,

 • ukazuje pozytywne i negatywne cechy bohaterów, wskazuje właściwe postawy (utwór dydaktyczny),

 • zbudowany jest na zasadzie kontrastu – postaci i ich cech,

 • czas i miejsce nie jest określone,

 • ma uniwersalny charakter, odnosi się do cech i postaw ludzi różnych epok.

 1. Praca samodzielna w klasie lub w domu: Jaką perspektywę patrzenia na życie
  i sztukę można przypisać malarzowi artyście na poniższej fotografii? Uzasadnij swoje zdanie.

  R186xMvi0nSc5

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida