Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Myślimy wieloaspektowo.

Ptaszki w klatce. Bajka Ignacego Krasickiego

R13iyk3NVbYka

Tak wygląda czyżyk

 1. Uczniowie zapoznają się z bajką Ignacego Krasickiego Ptaszki w klatce.

  „Czegóż płaczesz? - staremu mówił czyżyk młody -

  Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody”.

  „Tyś w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci wybaczę;

  Jam był wolny, dziś w klatce - i dlatego płaczę”.

 2. Uczniowie, pracując w czterech grupach, formułują odpowiedzi na pytania:

 • I grupa: Jakimi cechami odznaczają się ptaki, o których mowa w utworze?
  Zajrzyj np. na stronę https://www.werandacountry.pl/zwierzeta/zwierzeta‑w-naturze/14547‑czyz‑wiercipieta

 • II grupa: Co spowodowało, że stary czyżyk płacze? Jaką perspektywę patrzenia na rzeczywistość stosuje w życiu?

 • III grupa: Co spowodowało, że młody czyżyk jest zadowolony ze swojego losu? Jaką perspektywę patrzenia na rzeczywistość stosuje w życiu?

 • IV grupa: Tekst został opublikowany po I rozbiorze Polski. Co wiesz na temat porozbiorowej sytuacji Polski. Skorzystaj z podręczników historii lub poszukaj informacji w internecie.

Konkluzja sformułowana przez uczniów: [Wyjaśnienie sensu utworu zawiera ostatni wers: „ Tyś w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci wybaczę; Jam był wolny, dziś w klatce - i dlatego płaczę”. Wymowa bajki jest taka, że wolność jest wartością, którą poznaje się przez doświadczenie; ludzie nie są szczęśliwi, gdy żyją w niewoli. Wolność jest wartością większą niż zabezpieczenie jedzenia i ochrona przed drapieżnikami].

 1. Jakie cechy gatunkowe bajki można wysnuć z utworu Ignacego Krasickiego?

  • utwór epicki, krótki, wierszowany,

  • często nie ma morału, zamiast niego ma wyjaśnienie,

  • zbudowany jest na zasadzie kontrastu – postaci i ich cech,

  • wskazuje właściwe postawy (utwór dydaktyczny),

  • czas i miejsce nie jest określone,

  • ma uniwersalny charakter, odnosi się do cech i postaw ludzi różnych epok.

 2. Quiz, który uczniowie wypełnią na tej lekcji lub w domu. Mogą wybrać z proponowanych sformułowań więcej niż jedną odpowiedź. Warto podsumować odpowiedzi uczniów i wyniki omówić na tej czy następnej lekcji.

  Dla mnie wolność to:

  • Odwaga bycia niezależnym od opinii innych, oczekiwań, z zachowaniem odpowiedzialności za swoje myśli, uczucia, decyzje, zachowania

  • Wewnętrzne odczucie, niezależne od sytuacji zewnętrznej

  • Spokój, dobrobyt, niemartwienie się o rzeczy zewnętrzne

  • Niezależność polityczna kraju, w którym mieszkam

  • Możliwość robienia tego, co chcę

  • Inne, jakie.......................

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida