Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki
RRzZmyroITkY6

Na dworze królewskim ostatnich Jagiellonów.

R5hVOX6jSNEAX

Linia chronologiczna

RWXgbupLZl2h0

Zapoznaj się z poniższymi źródłami historycznymi dotyczącymi panowania Zygmunta Starego oraz Zygmunta Augusta.

RmdoB4Qvto0fA

Źródło 1. Schemat. Uproszczona tablica genealogiczna Jagiellonów

RwqKRODGaAWHR
RmdoB4Qvto0fA

Źródło 2. Wirtualny spacer po wzgórzu wawelskim w Krakowie

R1IKFQcyCgnAy

[Wirtualny spacer po Krakowie](http://wirtualnyspacer.krakow.pl/#/52619/)

RmdoB4Qvto0fA

Źródło 3.
Fotografia. Kraków. Wzgórze wawelskie. Zamek Królewski.

R13KYXWu7qpF1

Indeks górny [źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Krakow_Wawel_20070804_0930.jpg] Indeks górny koniec

RmdoB4Qvto0fA

Źródło 4.
Fotografia. Kraków. Dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu.

Rpqj6eiDezQRk

Indeks górny [źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Wawel_2003.jpg] Indeks górny koniec

RmdoB4Qvto0fA

Źródło 5. Prace artystyczne na dworze Zygmunta I Starego. Zapis w Roczniku Świętokrzyskim [fragment].

[…] rok 1519. Najjaśniejszy król polski Zygmunt […] rozpoczął budowę kaplicy królewskiej w kościele katedralnym przez włoskich murarzy. Tę kaplicę poświęcił […] biskup krakowski, w obecności króla i królowej Bony. […] Pod nią znajdują się podziemia z wyjściem na obejście około kościoła w kierunku bramy świątyni. W tych podziemiach chowa się ciała królewskie […].

RmdoB4Qvto0fA

Źródło 6. Fotografia. Kraków. Kopuła Kaplicy Zygmuntowskiej, dzieło Bartłomieja Berecciego.

R1HZwGoJCHr5U

Indeks górny [źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Wawel‑kaplica1.jpg] Indeks górny koniec

RmdoB4Qvto0fA

Źródło 7. Jan Matejko. Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w 1521 roku. (obraz z 1874 r.).

R1S7uQRMCTuc8

Indeks górny [źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Jan_Matejko_‑_Zawieszenie_dzwonu_Zygmunta_na_wiezy_katedry_w_roku_1521_w_Krakowie.jpg] Indeks górny koniec

Objaśnienie do obrazu
Dźwięk dzwonu Zygmunta od czasów panowania ostatnich Jagiellonów towarzyszy wielkim uroczystościom religijnym i narodowym, zarówno żałobnym, jak i radosnym.
Na obrazie Jana Matejki widzimy króla Zygmunta I Starego stojącego pod baldachimem, poniżej następca tronu, młody Zygmunt August, obok na tronie siedzi królowa Bona, a u ich stóp dostrzegamy nadwornego błazna – Stańczyka.

RHh2UD71fo7WQ

Ćwiczenia

Na podstawie źródła 1.

Ćwiczenie 1

Czy Zygmunt August miał brata? Odpowiedz, czyim wnukiem był Zygmunt I Stary.

uzupełnij treść

Na podstawie źródła 2.

Ćwiczenie 2

Która kaplica na wzgórzu wawelskim została nazwana „perłą renesansu”?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 3

Jak długo Wawel był siedzibą królów polskich? Obecny wygląd zamku na Wawelu jest dziełem wybitnych artystów i rzemieślników. Skąd pochodzili ci twórcy? Jakie główne budowle znajdują się na wzgórzu Wawelskim w Krakowie?

uzupełnij treść

Na podstawie źródeł 3‑6.

Ćwiczenie 4

Jakie było przeznaczenie Kaplicy Zygmuntowskiej? Uzasadnij, że Wawel jest dowodem na bogactwo i wysoką pozycję ostatnich Jagiellonów.

uzupełnij treść

Na podstawie źródła 7.

Ćwiczenie 5

Czyją czynność naśladuje Stańczyk?

Co widzimy w tle obrazu?

Wskaż postaci wymienione w opisie obrazu Jana Matejki.

uzupełnij treść
R8lLZvI0NhP9L

Praca domowa

Ćwiczenie 6

Zbierz informacje na temat Bony Sforzy, królowej Polski, żony Zygmunta I Starego. Napisz, co nowego wniosła do kultury i obyczajów polskich.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Dzwon Zygmunta jest symbolem Wawelu, Krakowa i Polski. Dowiedz się, jakie wydarzenia oznajmiał Polakom swoim brzmieniem w ostatnich latach.

uzupełnij treść

Warto zapoznać się:

Renesansowa Rzeczpospolita.

Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Złoty wiek.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida