Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Na rowerze i na wrotkach

coś dobrego cię dziś spotka

Scenariusz lekcji, I etap edukacyjny, wychowanie fizyczne

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Wymagania szczegółowe:

II. Uczeń kończący klasę III

II.3 Sporty całego życia i wypoczynek

II.3.b Uczeń jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach

Adresat: uczniowie klasy II (umiejący jeździć na rowerach i na wrotkach lub rolkach) Czas trwania: 45 minut

Cele szczegółowe w zakresie wiadomości

Uczeń:

 • zna podstawowe znaki drogowe i zasady ruchu drogowego dla pieszych
  i rowerzystów

 • wie, jak należy ubrać się do jazdy na wrotkach i na rowerze

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności

Uczeń:

 • porusza się na rowerze zgodnie z zasadami ruchu drogowego

 • porusza się w przód na wrotkach, zatrzymuje się i wymija współćwiczącego

Cele szczegółowe w zakresie postaw

Uczeń:

 • rozumie konieczność stosowania zasad bezpieczeństwa

 • przeżywa radość z uczestnictwa w lekcji

Metody nauczania: zabawowa naśladowcza, zadaniowa ścisła

Formy i miejsce zajęć

Formy nauczania: frontalna, indywidualna, grupowa, strumieniowa

Miejsce: boisko szkolne

Przybory i przyrządy:

10 pachołków, rower dla każdego dziecka, wrotki (rolki) dla każdego dziecka, kij do unihokeja (dla każdego ucznia), piłeczki do unihokeja, kreda, kolorowe baloniki, stoper rzutnik, ekran, laptop.

Zasoby multimedialne:

 1. film: „Przykłady wykorzystania roweru w terenie”

 2. zestaw ilustracji: „Wykonaj zgodnie z ilustracją

 3. zestaw ilustracji**:** „Znaki drogowe”

Opis przebiegu zajęć

Tok

Opis przebiegu zajęć

Uwagi organizacyjno – metodyczne

Część wstępna 8 – 10 minut

 1. Czynności organizacyjno‑porządkowe

Zbiórka, podanie tematu zajęć, sprawdzenie gotowości do ćwiczeń, motywacja grupy do zajęć.

 1. Rozgrzewka

Zabawa ożywiająca – „Umiem naśladować”

Uczniowie biegając po boisku, na sygnał naśladują wymieniane przez nauczyciela pojazdy i zwierzęta (ruch, dźwięk, tempo poruszania się): traktor, wyścigówka, motor, rower, samolot, ślimak, żabka, karetka pogotowia.

Zabawa orientacyjno‑porządkowa – „Puzzle drogowe”

Uczniowie pracują w zespołach – każdy zespół dostaje 2 ilustracje ze znakami drogowymi. W odległości 10 metrów od drużyn nauczyciel rozsypuje 3 kupki
z puzzlami drogowymi (takimi jak na obrazkach u dzieci). Uczniowie na sygnał biegną po kolei do swojej kupki z puzzlami
i przynoszą element pasujący do obrazka, który drużyna otrzymała. Dzieci sprawdzają, czy został przyniesiony prawidłowy element. Jeśli pasuje on do znaku drogowego, który drużyna ma ułożyć, kolejny uczeń biegnie po następny. Jeśli przyniesiony element nie pasuje, następny uczeń zabiera błędny element i przynosi kolejny. I tak do momentu, aż dwa znaki w każdej drużynie będą ułożone. Drużyna, która ułoży znaki ustala ich znaczenie.

Zbiórka w szeregu.

Uczniowie stają w rozsypce.

Kilka powtórzeń.

Nauczyciel dzieli uczniów na trzy zespoły.

Nauczyciel pyta drużyny
o przeznaczenie ułożonych znaków.

Część główna 30 – 35 minut

Uczniowie oglądają znaki drogowe. Nauczyciel objaśnia ich znaczenie

 1. Ćwiczenia na rolkach

 1. Ćwiczenia indywidualne

Uczniowie wykonują:

 • Przysiady z ramionami w przód,

 • w opadzie skręty tułowia, ramiona w bok,

 • podnoszenie raz jednej, raz drugiej nogi ugiętej w kolanie,

 • naprzemienne ślizgi nogami w przód
  i w tył (naśladując chód narciarski),

 • marsz po boisku,

 • jazda w przód,

 • ustawienie w rzędzie za nauczycielem
  w odstępach ok. 3 m., nauczyciel prowadzi grupę jadąc po linii prostej
  i zygzakiem.

 1. Ćwiczenia w parach

 • Jeden z uczniów porusza się powoli do przodu w linii prostej, a drugi wymija go slalomem w drodze powrotnej – zmiana,

 • prowadzenie piłeczki kijem na odległość ok. 10‑15m, na sygnał współćwiczącego zatrzymanie i powrót. Zmiana,

 • prowadzenie piłeczki w dwójkach
  z przyspieszeniem.

 1. Ćwiczenia ze zmianą tempa

Uczniowie z ustawienia w szeregu jadą
w określonym przez nauczyciela kierunku. Podczas jazdy nauczyciel pokazuje kolejne ilustracje, a uczniowie zmieniają tempo poruszania się według klucza (rysunku).

 1. Jazda na rowerze

Uczniowie ustawiają się w rzędzie
w odległości 3 metrów od siebie, nauczyciel na przedzie. Uczniowie wykonują te same manewry, co prowadzący. Jadą szybciej, wolniej, skręcają w lewo, w prawo, zatrzymują się.

Konkurencja „Kto wolniej”

Wszyscy ustawiają się z rowerami w szeregu na linii startu. Na sygnał uczniowie jednocześnie zaczynają jak najwolniej jechać w kierunku mety na odcinku 10 metrów. Każde zejście z roweru eliminuje ćwiczącego. Wygrywa ten uczeń, który jako ostatni dojedzie do mety.

Tor rowerowy

Nauczyciel objaśnia poszczególne elementy toru rowerowego, pokazując, jak należy prawidłowo wykonać manewry, dostosowując się do przepisów ruchu drogowego. Na torze ustawione są, wcześniej omawiane, znaki drogowe. Wszystkie dzieci w wolnym tempie, po kolei pokonują tor. Każdy uczeń wykonuje ćwiczenie – przejazd
2 razy. Ostatni przejazd z pomiarem prędkości.

Wykorzystanie materiału multimedialnego „Znaki drogowe”.

Uczniowie zakładają rolki. Nauczyciel demonstruje prawidłowa pozycję wyjściową.

Uczniowie dobierają się w dwójki.

Odległość zaznaczona pachołkami.

Nauczycie wykorzystuje ilustracje z zestawu „Wykonaj zgodnie z ilustracją”.

szybkie auto – szybko jechać, auto ze strzałką w lewo
– zmiana kierunku wg strzałki, auto ze strzałką w prawo – j.w., ślimak – jazda wolno,
znak stop – zatrzymać się.

Uczniowie przygotowują się do jazdy na rowerze.

Ustawienie w rzędzie
w odległości 3 metrów od siebie.

Uczniowie startują
w bezpiecznej odległości od siebie (2‑3 metry).

Znaki drogowe:
droga dla rowerów –jazda rowerem; koniec drogi dla rowerów – zjazd z drogi dla rowerów w inną możliwą, wyznaczoną na torze; zakaz wjazdu rowerów; zakaz ruchu
w obu kierunkach – ominąć tę drogę; nie dotyczy rowerów (stosowany m.in. do znaku zakaz ruchu w obu kierunkach) – jeśli do znaku zakaz ruchu w obu kierunkach jest dołączony znak: nie dotyczy rowerów, uczeń może tam wjechać.

Nauczyciel koryguje ewentualne błędy w wykonywanych ćwiczeniach.

Część końcowa 5 – 10 minut

Podsumowanie zajęć

Zbiórka i omówienie lekcji, pochwała dla ćwiczących, zachęcanie do aktywności ruchowej z rodziną. Złożenie sprzętu
w odpowiednich miejscach. Kredą na asfalcie uczniowie malują buźki, uśmiechnięte lub smutne, w zależności od stopnia zadowolenia z zajęć. Nauczyciel wręcza uczniom kolorowe baloniki.

Ustawienie w półkolu.

Prezentacja filmu „Przykłady wykorzystania roweru w terenie”

R1A0fwoj6BU6C

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 97.00 KB w języku polskim
RNB8mFC7ZPdD1

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 52.88 KB w języku polskim