Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki
Rk43ztlTDxBJi

Na sejmie w Lublinie w 1569 roku

R10OicifWsTyn

Linia chronologiczna

RQs1MtcOHtcs9
Zapoznaj się z poniższymi źródłami historycznymi dotyczącymi Unii lubelskiej.
REPBqIKOgbWA3

Źródło 1. Mapa. Polska i Litwa w XVI w., CARTE

R19Us3tMY27F9
REPBqIKOgbWA3

Źródło 2. Jan Matejko. Unia lubelska 1569 (obraz z 1869 r.)

Ro6kF6Og2m7CT

Indeks górny [źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Lublin_Union_1569.png] Indeks górny koniec

unia – związek dwóch lub więcej państw.

REPBqIKOgbWA3

Źródło 3. Fotografia. Zamek w Lublinie, w którym została zawarta unia polsko‑litewska w 1569 r.

Rwx9nu6RQFKgT

Indeks górny [źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Lublin_zamek.jpg] Indeks górny koniec

REPBqIKOgbWA3

Źródło 4. Akt zawarcia unii polsko‑litewskiej w Lublinie.

R1NOnRRUKyVhA

Indeks górny [źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_lubelska#/media/Plik:Unia_Lubelska_1569_r..jpg] Indeks górny koniec

REPBqIKOgbWA3

Źródło 5. Akt unii lubelskiej [fragment]

Oznajmiamy […]

3. Iż już Korona i wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, a także nieróżna, ale jedna wspólna Rzeczypospolita, która się z dwu państw i narodów w jeden lud […] spoiła.

4. A temu […] narodowi, żeby już wiecznymi czasy jedna głowa, jeden pan i jeden król wspólny rozkazywał, który wspólnymi głosami Polaków i Litwinów został wybrany […].

8. Sejmy i rady [senat] ten naród ma zawsze mieć wspólne pod królem polskim […].

9. […] aby Jego Królewska Mość prawa, przywileje, tak wszystkim ziemiom i narodom tak korony Polskiej, jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziemiom do nich należącym […] wolności, dostojeństwa, urzędy wszystkie obojga narodu zachował […].

REPBqIKOgbWA3

Źródło 6. Ilustracja. Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów

RFWXipuAtshjI

[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Herb_Rzeczypospolitej_Obojga_Narodow.svg]

RDtSJLsrwFnBu

Ćwiczenia

Na podstawie źródła 1.

Ćwiczenie 1

Wskaż terytorium Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1569 r.
Zlokalizuj na mapie Lublin. Jak sądzisz, co zadecydowało o wyborze tego miasta na miejsce zawarcia unii polsko‑litewskiej.
Pokaż ziemie litewskie przyłączone do Polski po unii lubelskiej w 1569 r.

Na podstawie źródła 2.

Ćwiczenie 2

Ustal, kim są postacie umieszczone w centrum obrazu.
Wskaż element obrazu nawiązujący do symboliki państwa polskiego.
Unia polsko – litewska miała zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Znajdź na obrazie postać błogosławiącą unię oraz osobę, która nie zgadzała się na ten akt. Uzasadnij swój wybór.

uzupełnij treść

Na podstawie źródła 4.

Ćwiczenie 3

Czy współcześnie w podobny sposób są zawierane międzynarodowe porozumienia? Wymień różnice.

uzupełnij treść

Na podstawie źródła 5.

Ćwiczenie 4

Uzasadnij, że podpisanie unii lubelskiej połączyło Królestwo Polskie i Litwę w jeden organizm państwowy – Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

uzupełnij treść

Na podstawie źródła 6.

Ćwiczenie 5

Wskaż elementy symbolizujące Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie.
Jaki element herbu łączy te dwa wizerunki? Uzasadnij swoją odpowiedź.

uzupełnij treść
RYeUCPd2mXKYQ

Praca domowa

Ćwiczenie 6

Wymień państwa istniejące obecnie na terytorium dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Zamek lubelski, w którym zawarto unię polsko‑litewską w późniejszych czasach był niemym świadkiem tragicznych wydarzeń. Dowiedz się, jakich.

uzupełnij treść
RYeUCPd2mXKYQ

Praca domowa dla zainteresowanych.

Ćwiczenie 8

Rzeczpospolita Obojga Narodów już nie istnieje. Przetrwały jednak na terenach wschodniej Polski charakterystyczne potrawy, które są świadectwem dawnej wielonarodowej i wielokulturowej Polski.

Poszukaj przepisów, jak przygotować np. barszcz ukraiński, litewskie kartacze, bliny, tatarski pierekaczewnik lub żydowski czulent a potem spróbuj z pomocą domowników przyrządzić jedną z wybranych potraw.

Smacznego!

uzupełnij treść

Warto zapoznać się:

[Stosunki wewnętrzne w Królestwie Polskim i na Litwie. Unia  w Lublinie.](http://Stosunki wewnetrzne w Krolestwie Polskim i na Litwie. Unia w Lublinie.)

[Droga do unii realnej](http://Droga do unii realnej).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida