Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RsZsyiXzsJNjJ1
Zdjęcie przedstawia białą kartkę z narysowanym na niej pastelem czerwonym sercem. Kredka, którą je narysowano leży w prawym dolnym rogu kartki. Nad kartką w lewym górnym rogu jest pudełko z pozostałymi pastelami. Tło to blat z białych drewnianych desek.
Pastele
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Portrety dzieci oraz matki z dzieckiem należą dziś do najbardziej znanych i lubianych przez Polaków scen obrazujących silne, czułe i intymne relacje uczuciowe. Ich reprodukcje można znaleźć nie tylko w wielu domach, lecz także w instytucjach publicznych, takich jak przedszkola czy szpitale. Za co je lubimy? Dlaczego są tak chętnie wieszane na ścianach naszych mieszkań i w miejscach, gdzie bywają rodzice z dziećmi?

Już wiesz

1) Znajdź w bibliotece album poświęcony polskiej sztuce przełomu XIX i XX wieku. Może to być na przykład książka Stefanii Krzysztofowicz‑Kozakowskiej Sztuka Młodej Polski. Obejrzyj album, a następnie zredaguj krótkie notatki, w których znajdą się odpowiedzi na pytania:

 • Czy podoba ci się sztuka, która powstawała na przełomie XIX i XX wieku? Uzasadnij swoją opinię.

 • Czy wielu polskich malarzy tworzyło w tym czasie?

 • Co artyści najchętniej uwieczniali na swoich obrazach?

 • Twórczość którego z malarzy uważasz za najciekawszą? Dlaczego?

2) Wynotuj nazwiska trzech polskich malarzy tworzących na przełomie
XIX i XX wieku oraz po dwa tytuły obrazów każdego z nich.

RSGMOzpKAarSF
(Uzupełnij).
 1. Poszukaj w dostępnych źródłach informacji na temat polskiej sztuki przełomu XIX i XX wieku. Określ, co artyści najchętniej uwieczniali na swoich obrazach.

 2. Wynotuj nazwiska trzech polskich malarzy tworzących w tym czasie oraz po dwa tytuły obrazów każdego z nich.

R7DQQ4Y6sJ68R
(Uzupełnij).
j0000007VKB1v50_0000000Q
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Porozmawiaj w klasie na temat polskiej sztuki przełomu XIX i XX wieku. Podczas dyskusji zbierz informacje potrzebne do odpowiedzi na pytania.

Polecenie 1

Określ, czym zaciekawiły cię oglądane dzieła. Wyjaśnij dlaczego.

Rp3PQsmtnm5tr
(Uzupełnij).
Polecenie 1

Określ, jakie tematy podejmowane w sztuce przełomu XIX i XX wieku wydają ci się najciekawsze. Uzasadnij swoją odpowiedź.

RMplnpIncl6iC
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Określ, jakich tematów dotyczyły oglądane przez ciebie obrazy. Uzasadnij swoją odpowiedź.

ROiR7PymmwIHg
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Korzystając z dostępnych źródeł, wypisz trzy nazwiska malarzy tworzących, na przykład we Francji, Niemczech, Holandii, na przełomie XIX i XX wieku. Przy każdym nazwisku artysty zanotuj dwa jego najważniejsze dzieła.

R158TpoBiXPaL
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Ustal, jakie tematy były podejmowane przez artystów tworzących na przełomie
XIX i XX wieku. Zapisz swoją odpowiedź.

RDSL1a1Xpp5Dc
(Uzupełnij).

O autorze

Stanisław Wyspiański19071869
RvsplRn0HLmhP
Autoportret
Źródło: Stanisław Wyspiański, Autoportret, pastel na papierze, 1903, Muzeum Narodowe, Kraków, domena publiczna.

Stanisław Wyspiański

był wybitnym malarzem, poetą i dramaturgiem, ale także projektantem form użytkowych (zaprojektował m.in. własny zestaw mebli!). Tworzył głównie w środowisku artystycznym Krakowa w okresie nazywanym Młodą Polskąj0000007VKB1v50_000tp001Młodą Polską. Był wszechstronnie utalentowany, dzięki czemu jednocześnie studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestnicząc w wykładach z zakresu historii sztuki, historii i literatury. Już w czasie studiów zaczął podróżować po europejskich ośrodkach kulturalnych. Kilka lat spędził w Paryżu. Po powrocie do kraju w 1894 roku stworzył piękne wielobarwne polichromiej0000007VKB1v50_000tp002polichromie na ścianach kościoła Franciszkanów w Krakowie oraz wyjątkowy witraż z przedstawieniem Boga Ojca Stań się!, umieszczony w zachodniej ścianie kościoła.

W 1900 roku artysta poślubił chłopkę Teodorę Pytko. W następnych latach powstały wszystkie jego największe dzieła, zarówno literackie, jak i plastyczne. W tym czasie Wyspiański współpracował także z krakowskim teatrem, w którym wystawiał swoje dramaty, np. Wesele (1901). Z tego okresu pochodzą również m.in. portrety przyjaciół i najbliższej rodziny, autoportrety, cykl pejzaży z widokiem na kopiec Kościuszki. Szczególne miejsce wśród prac plastycznych Stanisława Wyspiańskiego zajmują portrety jego żony z dziećmi, będące zarówno odzwierciedleniem miłości matki do dzieci, jak i samego artysty – męża i ojca – do swojej żony i dzieci. Portrety te powstały w technice pastelu, ponieważ malarz był uczulony na farby olejne.

Ciekawostka

Pastelj0000007VKB1v50_000tp003Pastel to farba uformowana w cienkie wałeczki z pigmentu z dodatkiem kredy, gipsu i niewielkiej ilości spoiwa organicznegoj0000007VKB1v50_000tp004spoiwa organicznego. Dlatego też wielu artystów woli posługiwać się określeniem „kredka”, a nie „farba”. Prace wykonywane w tej technice bywają nazywane „rysunkami”, a nie „obrazami” (choć oczywiście nie zawsze i nie przez wszystkich).

Rozróżniamy dwa podstawowe typy pasteli: suche oraz mokre (tzw. tłuste). Określenie zależy od rodzaju spoiwa w kredce. Efekt zastosowania różnych typów pasteli jest widoczny gołym okiem: rysunek stworzony tłustym pastelem wygląda tak jak praca wykonana popularną kredką świecową (woskową), a suchym – tak jak rysunek wykonany kolorowąj0000007VKB1v50_000tp005kolorową kredą.

R14Q8lWBAi6jl
Stań się! (Bóg Ojciec)
Źródło: Stanisław Wyspiański, Stań się! (Bóg Ojciec), witraż, 1897–1900, kościół św. Franciszka, Kraków, domena publiczna.
Ćwiczenie 1

Wypisz najważniejsze cechy postaci Boga Ojca przedstawionego na witrażu Stanisława Wyspiańskiego.

R16PxZvwTHCrS
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 1

Przeczytaj opis witrażu wykonanego przez Stanisława Wyspiańskiego. Wypisz najważniejsze cechy postaci Boga Ojca.

RPM85lynnTLqk
(Uzupełnij).
R179AAnEcEnZE
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. Kolorystyka witrażu Stanisława Wyspiańskiego jest... Możliwe odpowiedzi: 1. nierealistyczna., 2. realistyczna, 3. chłodna., 4. kontrastowa., 5. stonowana., 6. zharmonizowana., 7. ciepła., 8. monochromatyczna.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 2

Na podstawie opisu witrażu Stanisława Wyspiańskiego „Stań się” nazwij kolory, jakich użył artysta do stworzenia postaci Boga Ojca.

R1dEtUldNMhXb
(Uzupełnij).
RrkXLRzhstS77
Ćwiczenie 3
Uzupełnij zdania opisujące kompozycję witrażu Śtań się Ponieważ postać stworzyciela ukazano w pełni, kompozycja witrażu jest 1. diagonalna, 2. symetryczna, 3. wertykalna, 4. zamknięta, 5. realistyczna, 6. asymetryczna, 7. dynamiczna.
Kompozycja witrażu jest 1. diagonalna, 2. symetryczna, 3. wertykalna, 4. zamknięta, 5. realistyczna, 6. asymetryczna, 7. dynamiczna, nie tylko dlatego, że Bóg unosi dłoń w dramatycznym geście, lecz również, dzięki ekspresji rozfalowanych barwnych pasm.
Ponieważ większość dekoracyjnych form składających się na witraż można odnieść do spotykanych w rzeczywistości, jest to kompozycja 1. diagonalna, 2. symetryczna, 3. wertykalna, 4. zamknięta, 5. realistyczna, 6. asymetryczna, 7. dynamiczna.
Pomimo tego, że w części witrażu kompozycja zmienia kierunek jak litera S i jest lokalnie 1. diagonalna, 2. symetryczna, 3. wertykalna, 4. zamknięta, 5. realistyczna, 6. asymetryczna, 7. dynamiczna, w całości kompozycja pozostaje 1. diagonalna, 2. symetryczna, 3. wertykalna, 4. zamknięta, 5. realistyczna, 6. asymetryczna, 7. dynamiczna.
W górnej części kompozycja witrażu jest 1. diagonalna, 2. symetryczna, 3. wertykalna, 4. zamknięta, 5. realistyczna, 6. asymetryczna, 7. dynamiczna, jednak dołem staje się 1. diagonalna, 2. symetryczna, 3. wertykalna, 4. zamknięta, 5. realistyczna, 6. asymetryczna, 7. dynamiczna.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
j0000007VKB1v50_000tp001
j0000007VKB1v50_000tp002
j0000007VKB1v50_000tp003
j0000007VKB1v50_000tp004
j0000007VKB1v50_000tp005
j0000007VKB1v50_0000002F
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Stanisław Wyspiański, Żona artysty z synkiem Stasiem

Ćwiczenie 4
RmdZe5O3k1zPB
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Określ, od kiedy Stanisław Wyspiański zaczyna tworzyć swoje największe dzieła.

RUhDKciXt0AZj
(Uzupełnij).
Ważne!

Karta katalogowa zawiera niezbędne podstawowe informacje o dziele sztuki. Jej elementy to:

 • imię i nazwisko autora,

 • tytuł pracy

 • data powstania dzieła,

 • technika malarska,

 • miejsce przechowywania danej pracy.

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
1
1
Ćwiczenie 5
R4ZEflHJ765C01
Korzystając z podpisu pod reprodukcją, stwórz muzealną kartę obrazu. Uzupełnij podpisy na ilustracji.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Przygotuj muzealną kartę obrazu Żona artysty z synkiem Stasiem. Powinny się w niej znaleźć:

 • imię i nazwisko artysty,

 • tytuł dzieła,

 • data powstania dzieła,

 • technika malarska,

 • miejsce przechowywania dzieła.

RG5TqRKw9PIoK
(Uzupełnij).
R18y2ftHVZDUK
Ćwiczenie 6
Autorstwo pracy określa się na podstawie 1. pseudonimu artysty, 2. książce, 3. rysunku, 4. np. innych prac, fotografii, 5. sygnatury. Data powstania pracy została umieszczona na 1. pseudonimu artysty, 2. książce, 3. rysunku, 4. np. innych prac, fotografii, 5. sygnatury.
Identyfikację osób przedstawionych w dziele przeprowadza się, korzystając z dostępnych informacji, 1. pseudonimu artysty, 2. książce, 3. rysunku, 4. np. innych prac, fotografii, 5. sygnatury.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Rk9qnEsmvywsI1
Żona artysty z synkiem Stasiem
Źródło: Stanisław Wyspiański, Żona artysty z synkiem Stasiem, pastel na papierze, 1904, Muzeum Śląskie w Katowicach, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
1
Ćwiczenie 7
R1TzZ3iGVj35t
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R12oHIm8BSSQQ
Ćwiczenie 8
Kobieca postać Tu uzupełnij. Została ukazana Tu uzupełnij. Jest ubrana Tu uzupełnij. Ma ciemne włosy. Na kolanach Tu uzupełnij, którego postać Tu uzupełnij. Dziecko jest ubrane w Tu uzupełnij, ma jasne włosy. Matka obejmuje je Tu uzupełnij, która znajduje się dokładnie w centrum całego przedstawienia. Ubiór obu postaci jest pozbawiony Tu uzupełnij. Tło portretu jest Tu uzupełnij. Mocno kontrastuje z sylwetkami obu postaci i Tu uzupełnij. Najdokładniej zostały oddane Tu uzupełnij. niech uczeń uzupełni ten tekst, a następnie rozwinie ten opis, wykorzystując materiał zebrany w ćwicz. 3. Proszę dodać puste pola - już bez gotowych odpowiedzi tam, gzie uczeń powinien rozwinąć opis.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9

Opisz obraz Stanisława Wyspiańskiego, udzielając odpowiedzi na przykładowe pytania z ćwiczenia 7.

RGBsKmH35rqNO
(Uzupełnij).
j0000007VKB1v50_000tp006
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Ciekawostka

We wspomnianym powyżej katalogowym typie opisu dzieła najistotniejsze są wszystkie dane na temat każdej pracy. Poza nim można wyróżnić również opis formalny – analiza kompozycji dzieła, podczas której określamy miejsca na płaszczyźnie, plany i kierunki kompozycji oraz ikonograficzny – należy tu uwzględnić całą „treść” przedstawienia, motywy, które można wskazać w pracach artystycznych.

Dla odbiorcy niezwykle istotne jest jego spotkanie z dziełem sztuki; wyrażenie własnych przemyśleń, odczuć, emocji, które towarzyszyły mu podczas kontaktu z nim. Jest to etap najbardziej osobistego zbliżenia się oglądającego do obrazu czy rysunku.

j0000007VKB1v50_0000003O
JPOL_E3_E4_Konteksty

Macierzyństwo namalowane

Ćwiczenie 10
RvQ32GCtPWE4S
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10

Przeczytaj opis pierwszego z cyklu obrazów Stanisława Wyspiańskiego
z 1904 r. zatytułowanego „Macierzyństwo”. Podaj, jakie barwy wykorzystał artysta do oddania tej sceny.

RS1NHb1vs9Vj8
(Uzupełnij).
R1HQOc9w3fHe21
Macierzyństwo
Źródło: Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo, pastel na papierze, 62 x 47,4 cm, 1904, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna.
R5XtQlwMR7P8l1
Macierzyństwo
Źródło: Stanisław Wyspiański, 1905, pastel na papierze, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna.
RMf1od8zc5qbt1
Macierzyństwo
Źródło: Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo, pastel na papierze, 1902, Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna.
Macierzyństwo, piękny i nieznany pastel WyspiańskiegoElżbieta Charazińska
Elżbieta Charazińska Macierzyństwo, piękny i nieznany pastel Wyspiańskiego

Obraz, ukazujący żonę artysty Teodorę gestem pełnym matczynej miłości tulącą w ramionach najmłodszego synka, Stasia, wpisuje się w rozbudowaną serię przedstawień ze scenami macierzyństwa. Motyw matki karmiącej niemowlę bądź przytulającej je do piersi pojawia się w twórczości Wyspiańskiego wraz z przyjściem na świat własnego potomstwa artysty. W dawnych katalogach obrazy o tej tematyce występują pod różnie brzmiącymi tytułami: Matka karmiąca dziecko, Dziecko przy piersi, Matka karmiąca, Matka i dziecko, Macierzyństwo. W tych intymnych scenach niemal zawsze występuje Teodora Wyspiańska karmiąca starszego synka Mietka (ur. 1899) lub najmłodszego Stasia (ur. 1901). Natomiast w rozwiązaniach kompozycyjnych Wyspiański pozwala sobie na śmiałe kadrowania, ograniczając niekiedy pole obrazowe do ujęcia samego niemowlęcia przy piersi, uniemożliwiając tym zabiegiem identyfikację matki. […]

Artystycznym wyrazem zachwytu Wyspiańskiego nad objawami bezinteresownej matczynej miłości było wiele przedstawień żony z najmłodszym synkiem, które namalował w 1902 i w 1904. Jednym z takich obrazów jest ta efektowna kompozycja, ukazująca utrudzoną kobietę usiłującą uśpić w ramionach rozkapryszone dziecko. Zmęczenie rysujące się na twarzy Teodory wydobył artysta delikatnym modelunkiemj0000007VKB1v50_000tp007modelunkiem i mistrzowskim rozkładem światła. Podkreślił je również zestawieniem z płomienną barwą korali i chusty, spod której opadają na czoło niesforne kosmyki włosów. Natomiast małego chłopca o wielkich błękitnych oczach i kapryśnie zaciśniętych ustach, spowitego w suto sfałdowaną koszulkę, przedstawił w desperackim zmaganiu z nadchodzącym snem. Rozwiązanie kolorystyczne całości oparł na kontraście gorącej gamy czerwieni i ugrówj0000007VKB1v50_000tp008ugrów z chłodnym błękitem i różem. W tej scenie urzeka także charakterystyka postaci oraz naturalność ich póz i gestów.

unikatowy_nr_id_wpisu_01 Źródło: Elżbieta Charazińska, Macierzyństwo, piękny i nieznany pastel Wyspiańskiego, dostępny w internecie: http://www.wyspianski.mnw.art.pl/macierzynstwo.html [dostęp 26.09.2021 r.].
Ćwiczenie 11
RiOp1ojiWPrzT1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12

Podaj, w jakich sytuacjach Wyspiański uwieczniał na obrazach żonę z dziećmi.

RBdpwcAtjdAoi
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 13

Wyjaśnij, za pomocą jakich efektów malarskich artysta podkreślił na obrazie zmęczenie żony. Przyjrzyj się obrazowi i wskaż te efekty.

RBvTQ6kR4U5Kx
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 13

Na podstawie opisu powyższego obrazu z 1904 r. pt. „Macierzyństwo” oraz dostępnych źródeł informacji napisz, za pomocą jakich efektów malarskich artysta podkreślił w dziele zmęczenie żony.

R1RNMxu8L7UNc
(Uzupełnij).
R1DOjkAnpL2lr
Ćwiczenie 14
Przyporządkuj w odpowiednie pola synonimy słów „macierzyństwo” i „więź”. Synonimy słowa „macierzyństwo” Możliwe odpowiedzi: 1. bliskość, 2. rodzic, 3. relacja, 4. rodzicielstwo, 5. związek, 6. solidarność, 7. więzy, 8. połączenie, 9. zażyłość, 10. ojcostwo, 11. spójnia, 12. wspólnota, 13. współzależność Synonimy słowa „więź” Możliwe odpowiedzi: 1. bliskość, 2. rodzic, 3. relacja, 4. rodzicielstwo, 5. związek, 6. solidarność, 7. więzy, 8. połączenie, 9. zażyłość, 10. ojcostwo, 11. spójnia, 12. wspólnota, 13. współzależność
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
RFR3dy3j7CE6P
Ćwiczenie 15
Uzupełnij przysłowia. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika przysłów. Nie ociec, nie matka 1. Za pieniądze, 2. Za naukę, 3. ceruszkę, 4. Eksperyment, 5. Powtarzanie, 6. Potrzeba, 7. Czytanie wydaje: robota, ochota, piękne obyczaje.
1. Za pieniądze, 2. Za naukę, 3. ceruszkę, 4. Eksperyment, 5. Powtarzanie, 6. Potrzeba, 7. Czytanie jest matką wynalazków.
1. Za pieniądze, 2. Za naukę, 3. ceruszkę, 4. Eksperyment, 5. Powtarzanie, 6. Potrzeba, 7. Czytanie jest matką wiedzy.
1. Za pieniądze, 2. Za naukę, 3. ceruszkę, 4. Eksperyment, 5. Powtarzanie, 6. Potrzeba, 7. Czytanie wszystkiego dostanie, prócz ojca i matki
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
j0000007VKB1v50_000tp007
j0000007VKB1v50_000tp008
j0000007VKB1v50_0000004R
JPOL_E3_E4_Preteksty

Uczucie wyrażone gestem

JPOL_E3_E4_Preteksty
RehOSgnjFPW0X1
Czarno‑białe zdjęcie przedstawia dłoń dorosłego człowieka (po lewej) i dziecka (po prawej), którym palce wskazujące się stykają. Widać wewnętrzną stronę obydwu dłoni. Tło jest szare.
Dłoń mężczyzny i dłoń dziecka
Źródło: Pixabay, fotografia czarno-biała, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Preteksty

Czy zwróciłeś uwagę, w jaki sposób matka trzyma swojego małego synka na obrazach Wyspiańskiego? Gest ramion obejmujących dziecko mówi o matczynej miłości i chęci zapewnienia mu bezpieczeństwa. Co, bez użycia słów, można przekazać innym ludziom za pomocą gestów naszych rąk?

Co mówią gesty rąk?
Co mówią gesty rąk?

– Mocny i energiczny uścisk dłoni sprawia wrażenie osoby silnej i statecznej – jest to człowiek ze zrównoważonym charakterem, szczery i bez kompleksów. – Lekki uścisk dłoni oznacza, że rozmówca nie jest pewny siebie i brakuje mu odwagi w podejmowaniu decyzji. Lekki uścisk cechuje też ludzi podejrzliwych, jednak gdy uda nam się zjednać ich zaufanie, to mamy w nich bardzo oddanych przyjaciół czy pracowników. […] – Skrzyżowanie rąk na piersiach to wyraz postawy negatywnej lub obronnej, osoba taka nie czuje się pewnie i bezpiecznie lub też nie zgadza się z tym, co mówi rozmówca. Im wyżej są trzymane ręce, tym gorszy jest humor tej osoby.
– Trzymanie rąk za plecami, podniesiona głowa i wypięta pierś – ten gest świadczy o dużej pewności siebie i poczuciu bezpieczeństwa. […] – Siedzenie z rękoma założonymi za głową i skrzyżowanymi nogami oznacza dużą pewność siebie, komfort psychiczny i przewagę nad rozmówcą, poczucie dominacji.
– Stukanie palcami w stół oznacza zniecierpliwienie; osoba ta może być sfrustrowana, zdenerwowana lub znudzona przeciągającym się tematem rozmowy i czeka na jej zakończenie. […]
– Ręce w kieszeniach, a kciuk na zewnątrz jest prezentowaniem siły psychicznej i pewności siebie. Osoba taka jest gotowa na niespodziewane wyzwania i nie obawia się trudności.
– Ręce wsunięte do tylnych kieszeni – taką pozycję przyjmuje osoba ambitna, ale przez swoją skromność pozbawiona siły przebicia.
– Zacieranie rąk to oczekiwanie na pomyślne wiadomości.
– Poprawianie, układanie włosów – brak pewności siebie, brak poczucia bezpieczeństwa.
– Stukanie się w brodę – próba podjęcia decyzji, szukanie wyjścia z trudnej sytuacji.
– Obgryzanie paznokci – brak poczucia bezpieczeństwa, zdenerwowanie, niepewność.

unikatowy_nr_id_wpisu_02 Źródło: Co mówią gesty rąk?, dostępny w internecie: http://www.gesty.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=20) [dostęp 9.10.2021 r.].
Polecenie 4

Przywołaj inne sposoby komunikowania treści za pomocą gestów.

R18qhloEKeILr
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Wyjaśnij, dlaczego język niewerbalny jest tak ważny.

RAyRZrbBJAJmy
(Uzupełnij).
j0000007VKB1v50_0000005E

Zadaniowo

Polecenie 6

Stanisław Wyspiański stworzył wiele pasteli, na których uwiecznił swoją żonę wraz z dziećmi – Stasiem, Mietkiem, Helenką. Wybierz dwa z nich i zastanów się, co je łączy. Swoją odpowiedź uzasadnijj0000007VKB1v50_000tp009uzasadnij.

RMne6C0mcUNZL
(Uzupełnij).
Polecenie 6

Stanisław Wyspiański stworzył wiele pasteli, na których uwiecznił swoją żonę wraz z dziećmi – Stasiem, Mietkiem, Helenką. Skorzystaj z powyższych opisów obrazów, wybierz dwa z nich i zastanów się, co je łączy.

RwFqskIZBBKjN
(Uzupełnij).
Polecenie 7

Uczucie macierzyńskiej miłości do dziecka może być wyrażane w sztuce i literaturze na różne sposoby. Michał Anioł uwiecznił je w rzeźbie Pieta, Konstanty Ildefons Gałczyński w wierszu Spotkanie z matką, Józef Ratajczak w utworze Mama czy Anna Świrszczyńska w liryku Jak kochać mamę. Określ, w jaki sposób przywołani twórcy wyrazili to uczucie.

R19vUhzV324dk
(Uzupełnij).
RYx60y2uxHC4P
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji. Słowa klucze: Stanisław Wyspiański, pastel, uczucia w malarstwie, emocje, macierzyństwo.

RZyfUqtrNW1jQ
(Uzupełnij).
j0000007VKB1v50_000tp009
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida