Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

III ETAP EDUKACYJNY

Temat: Narząd wzroku człowieka - działanie, wady, sposoby korekcji.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 • Fizyka, 7.8: wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu;

 • Informatyka, 6.1: wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane:

Cel ogólny: Zrozumienie zasady działania oka – narządu wzroku człowieka oraz sposobów korekcji wad wzroku.

 • Zna pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności,

 • Zna budowę optyczną oka ludzkiego,

 • Zna bieg promieni świetlnych w oku ludzkim,

 • Potrafi zdefiniować pojęcie wady wzroku,

 • Zna rodzaje wad wzroku,

 • Zna cechy obrazu powstającego na siatkówce ludzkiego oka,

 • Zna pojęcie akomodacji,

 • Zna sposoby korekcji wad wzroku,

 • Estetycznie wykonuje rysunki i schematy.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

 • Potrafi wrysować w schemat oka zdrowego bieg promieni świetlnych,

 • Potrafi wrysować w schemat oka krótkowidza bieg promieni świetlnych,

 • Potrafi wrysować w schemat oka dalekowidza bieg promieni świetlnych,

 • Potrafi opisać proces powstawania obrazu w zdrowym oku ludzkim,

 • Potrafi opisać proces powstawania obrazu rozmytego w oku krótko- lub dalekowidza,

 • Nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie,

 • Potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Etapy lekcji

Przedmiot nauczania

Kompetencje kluczowe

Przebieg zajęć

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

Etap wstępny

Fizyka

porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel prosi uczniów, aby odpowiedzieli na kilka pytań, moderuje krótką dyskusję:

- co już wiecie na temat budowy i działania oka ludzkiego?

- co już wiecie na temat leczenia wad wzroku?

problemowa: aktywizująca

dyskusja

zbiorowa, jednolita

Etap realizacji

Fizyka

porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przypomnienie wiadomości na temat:

- prostoliniowego rozchodzenia się światła

- zjawiska załamania światła na granicy dwóch ośrodków.

Nauczyciel przedstawia uczniom:

- zasadę działania oka ludzkiego,

- opis wad wzroku,

- sposoby korekcji wad wzroku,

- roli soczewek w korygowaniu wad wzroku

notatki z poprzednich zajęć, nowa wiedza podana na lekcji przez nauczyciela

podająca: wykład informacyjny

zbiorowa, jednolita

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przeprowadzenie doświadczenia na podstawie załączonej instrukcji.

Nauczyciel dokonuje podsumowania wiadomości o budowie i działaniu oka ludzkiego wraz ze sposobami korygowania wad wzroku.

ćwiczenie (zasób nr 1)

praktyczna: ćwiczenia

grupowa, zróżnicowana

Fizyka

porozumiewanie się w języku ojczystym; umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

Nauczyciel uruchamia prezentację multimedialną.

W trakcie prezentacji nauczyciel zachowuje aktywną postawę, tłumaczy, wyjaśnia istotne szczegóły, odpowiada na pytania uczniów.

Po zakończonej prezentacji nauczyciel moderuje krótką dyskusję podsumowującą na temat obejrzanego materiału.

prezentacja multimedialna (zasób nr 2)

eksponująca: pokaz połączony z przeżyciem

zbiorowa, jednolita

Etap podsumowujący

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel pyta uczniów co zapamiętali z przeprowadzonej lekcji oraz podsumowuje wiadomości na temat zasady działania oka ludzkiego oraz roli soczewek w korygowaniu wad wzroku.

Nauczyciel ocenia aktywność uczniów.

podająca: pogadanka

zbiorowa, jednolita

RI2qI3xT1q4Dg

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 86.06 KB w języku polskim
R1f0FALecZ3Xp

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 97.00 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida