Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Tablica przedstawia po 3 przykłady wraz z nazwami zwyczajowymi cukrów prostych i złożonych. Związki przedstawione są w postaci wzorów grupowych z wyróżnioną grupą funkcyjną. Grupy funkcyjne charakterystyczne dla cukrów wyróżnione są również w oddzielnym okienku.

R1a8fojCUjbgc