Tablica przedstawia po 3 przykłady wraz z nazwami zwyczajowymi cukrów prostych i złożonych. Związki przedstawione są w postaci wzorów grupowych z wyróżnioną grupą funkcyjną. Grupy funkcyjne charakterystyczne dla cukrów wyróżnione są również w oddzielnym okienku.

R1a8fojCUjbgc