Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Wykorzystywanie produktów z własnego gospodarstwa rolnego i produktów regionalnych

HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205

Netografia i bibliografia

Netografia

 • N1 Źródło: dostępny w internecie: Portal Witryna Wiejska, strona dla osób aktywnych społecznie i gospodarczo na obszarach wiejskich, www.witrynawiejska.org.pl [dostęp 16.09.2022].

 • N3 Źródło: dostępny w internecie: Strona internetowa czasopisma naukowego “Turystyka kulturowa”, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk [dostęp 16.09.2022].

 • N4 Źródło: dostępny w internecie: Strona internetowa Agroturystyka.edu.pl, Informacje o praktyce, teorii, stowarzyszeniach, dofinansowaniu i wydarzeniach związanych z agroturystyką, http://www.agroturystyka.edu.pl [dostęp 16.09.2022].

 • Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Lista produktów tradycyjnych, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych12 [dostęp 16.09.2022 r.].

 • Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Produkty zarejestrowane jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci [dostęp 16.09.2022 r.].

 • N7 Źródło: dostępny w internecie: Strona internetowa Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, Agrokuchnia, https://pcpl.wrotapodlasia.pl/pl/inspiracjeiprzykady/agrokuchnia/ [dostęp 16.09.2022].

Bibliografia

 • Grażyna Anna Ciepiela, Lucyna Dołowska‑Żabka, Produkt turystyczny w gospodarstwach agroturystycznych podregionu ełckiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 1, 2016, s. 101‑116.

 • Ewa Czarniecka‑Skubina, Technologie kierunkowe. Tom 1. Technologia żywności cz. 2, Format‑AB, Warszawa 2011.

 • Ewa Czarniecka‑Skubina, Dorota Nowak, Technologia żywności. Technikum, część 1. Podstawy technologii żywności, Format‑AB, Warszawa 2010.

 • Małgorzata Konarzewska, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Przygotowanie i wydawanie dań. HGT.02. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Część 1. Podręcznik do nauki zawodu dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, WSiP, Warszawa 2019.

 • Maria Napiórkowska‑Gzula, Barbara Steblik, Przygotowanie imprez i usług turystycznych, WSiP, Warszawa 2023.

 • Renata Przeorek, Produkty gospodarstw agroturystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 535, 2018, s. 152‑160.

 • Michał Roman, Arkadiusz Niedziółka, Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017.

 • Jan Sikora, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, C.H.Beck, Warszawa 2012.

 • Agnieszka Swastek, Dorota Sydorko‑Raszewska, Obsługa turystyczna cz. III Organizacja imprez i usług, tom 3, Format‑AB, Warszawa 2015.

 • Agnieszka Swastek, Dorota Sydorko‑Raszewska, Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, Format‑AB, Warszawa 2016.