Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Nie ma trudności w oboczności – deklinacja rzeczownika

Cele lekcji

Wiadomości

Uczeń:

 • ma wiadomości o rzeczowniku i jego odmianie,

 • zna przypadki.

Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi odmieniać rzeczowniki przez przypadki.

Metoda i forma pracy

Podająca, zajęć praktycznych, indywidualna.

Środki dydaktyczne

Karta pracy.

Przebieg lekcji

Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje dzieci z tematem zajęć i rozdaje karty pracy z przygotowanymi ćwiczeniami.

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel na zasadzie powtórzenia sprawdza wiadomości uczniów o rzeczowniku. Każe wskazanemu uczniowi, aby ten zadał wybranemu przez siebie koledze pytanie dotyczące rzeczownika, a ten po udzieleniu odpowiedzi zadał pytanie kolejnemu i tak dalej.

 2. Nauczyciel prosi wybranego ucznia o zapisanie na tablicy nazw przypadków. Następnie wybiera kolejne osoby do podania pytań, na jakie odpowiada każdy

z przypadków.

 1. Nauczyciel zapisuje na tablicy rzeczownik, np. próg i prosi kolejno uczniów o odmianę, zapisuje ją na tablicy.

 2. Nauczyciel objaśnia czym jest temat i końcówka wyrazu, po czym prosi uczniów

o wskazanie tematu i oddzielenie go od końcówki.

 1. Nauczyciel dyktuje do zeszytów notatkę z informacją czym jest temat, a czym końcówka wyrazu.

 2. Następnie uczniowie odmieniają pisząc na tablicy jeszcze kilka rzeczowników, za każdym razem oddzielając temat od końcówki.

 3. Podając za przykład jeden z odmienianych rzeczowników nauczyciel, wskazując na temat w każdym z przypadków pyta uczniów, czy zauważają jakąś różnicę w jego obrębie. Objaśnia czym jest oboczność.

 4. Uczniowie zapisują do zeszytów notatkę na temat oboczności.

 5. Wspólnie na tablicy odmieniają jeszcze dwa rzeczowniki, po czym każdy z uczniów robi ćwiczenie 1 na otrzymanej karcie pracy.

 6. Następuje głośne odczytywanie przez uczniów wykonanego ćwiczenia

i sprawdzenie go.

Faza podsumowująca

 1. Nauczyciel prosi uczniów o powtórzenie czym jest temat, końcówka i oboczność,

by upewnić się, że dzieci zrozumiały te zagadnienia.

2. Uwaga do nauczyciela:

- kartę pracy można zastąpić ćwiczeniami z ćwiczeniówek.

5. Bibliografia

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Ćwiczenie 1. Odmień przez przypadki podane rzeczowniki. Oddziel temat od końcówki

i wypisz oboczności:

dworzec, róg

Ćwiczenie 2. Rozwiąż krzyżówkę. Rzeczownik będący hasłem odmień przez przypadki,

oddziel temat od końcówki i zaznacz oboczność.

1. Na jakiej lekcji uczymy się o rzeczowniku?

2. Jest ich czternaście, odmieniają się przez nie rzeczowniki.

3. Liczba mnoga i …………

4. Oddzielamy ją od tematu.

5. Ma go każdy rzeczownik.

6. Wymiana głosek w obrębie tematu wyrazu przy odmianie.

7. Jaki rodzaj ma rzeczownik: nosorożce.

8. Jest piątym z kolei przypadkiem.

9. Jeden z rodzajów gramatycznych.

10.Odpowiada na pytania: komu? czemu?

b) Zadanie domowe

Ćwiczenie 2 z karty pracy ucznia.

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Brak

Ra1MuzCglvBgK

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 80.74 KB w języku polskim
RhDlJ9rNWKxiE

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 28.00 KB w języku polskim